maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Europese Commissie (pagina 2)

Tag: Europese Commissie

Een nieuwe start: het werkprogramma van de Europese Commissie voor banen, groei en investeringen

job

De burger wil minder inmenging van de EU in het dagelijkse leven, met name waar het nationale niveau meer geschikt is om oplossingen aan te reiken. Hij verwacht van de EU een doorslaggevende inbreng inzake de grote sociaal-economische uitdagingen, bijvoorbeeld bij het terugdringen van de werkloosheid of het versterken van de concurrentiepositie. Hij verlangt meer transparantie over wat de EU doet en hoe zij daarbij te werk gaat. Het werkprogramma is wat dat betreft een goede eerste stap, omdat het in alle duidelijkheid aangeeft wat de EU in 201... Lees Meer »

Aanjagen investeringen belangrijk voor groei Eurozone

EU

Minister Dijsselbloem en minister Kamp sturen het plan vandaag naar de Tweede Kamer. Het plan kent drie elementen: een investeringsfonds dat vooral moet dienen als hefboom voor private investeringen, een manier om kansrijke projecten te inventariseren en het wegnemen van knelpunten in het investeringsklimaat. Met een Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wil de Commissie bestaande publieke middelen inzetten om privaat geld aan te trekken voor kansrijke investeringsprojecten die anders niet of moeilijk van de grond zouden kome... Lees Meer »

Honderden belastingdeals met multinationals

nederlan

Vorige week werd bekend dat de Europese Commissie in Brussel onderzoek gaat doen naar de zogeheten 'tax-ruling' die de Nederlandse Belastingdienst heeft met de Amerikaanse koffieketen Starbucks. Volgens Brussel is daar mogelijk sprake van 'staatssteun' en dat is verboden. Kamp zei dinsdag dat er volgens het kabinet geen sprake is van staatssteun en dat alles op een nette manier is gegaan. Mocht de Commissie wel tot het oordeel komen dat er staatssteun is gegeven, dan kan over een periode van maximaal tien jaar worden teruggevorderd. ,,Dat zu... Lees Meer »

KBC niet langer gehouden aan beperkende voorwaarden Europese Commissie

manager

Vanaf vandaag is KBC ook niet langer gebonden door het verbod op prijsleiderschap (price leadership ban) en het overnameverbod (acquisition ban), twee beperkende maatregelen (behavioral measures) die eveneens deel uitmaakten van de ingrepen die de Commissie KBC toen oplegde. Eind 2009 voerde KBC in overleg met de Europese Commissie een strategische refocus door (zie persbericht van 18 november 2009) met het oog op een tijdige en integrale terugbetaling van de ontvangen staatssteun. KBC ging over tot een belangrijk desinvesteringsprogramma... Lees Meer »

Akkoord over oplossing voor uitzonderlijk hoge naheffingen EU

money

De Europese Commissie erkent dat de gang van zaken bij de totstandkoming van de recente naheffingen zeer ongelukkig was. Onder de EU-lidstaten is brede steun voor de noodzaak van grotere openheid over de cijfers van statistische bureaus die ten grondslag liggen aan de verdeelsleutel voor de EU-afdrachten. De Commissie is verder bereid op verzoek van de raad van ministers te werken aan een flexibele betalingsregeling voor de naheffingen waarbij uiterlijk 1 september 2015 de laatste betaling plaatsvindt. Daarnaast heeft de Commissie een die... Lees Meer »

Economische najaarsprognoses 2014: een langzaam herstel met zeer lage inflatie

sales-increase

De heer Jyrki Katainen, de vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, heeft in dit verband het volgende verklaard: "De economische en werkgelegenheidssituatie verbetert niet snel genoeg. De Europese Commissie is vastbesloten alle beschikbare instrumenten en middelen in te zetten om voor meer groei en banen in Europa te zorgen. Wij zullen komen met een investeringsplan van 300 miljard EUR om het economische herstel aan te zwengelen en te bestendigen. Aantrekkende investeringen vorme... Lees Meer »

Oekraïne, Rusland en EU sluiten gasakkoord

partner

Met het akkoord is Oekraïne verzekerd van Russisch gas tot maart 2015 en Rusland van betaling door Oekraïne. Dat land en de Europese Unie zijn voor een groot deel afhankelijk van gas uit Rusland. Het Russische gas voor de rest van Europa wordt grotendeels via Oekraïne gedistribueerd. Oekraïne gaat volgens Europees Commissaris Günther Oettinger (Energie) 385 dollar betalen per 1000 kubieke meter Russische gas. Rusland levert het gas tegen vooruitbetaling. Om oude schulden te vereffenen, betaalt Oekraïne tot het einde van het jaar 3,1 miljard ... Lees Meer »

Inschrijvingsgeld en beurzen voor studenten lopen in Europa sterk uiteen

youth

Estland heeft zijn studiefinancieringsstelsel in 2014 grondig op de schop genomen, door het inschrijvingsgeld aan de studieprestaties te koppelen: alleen studenten die vertraging oplopen (d.w.z. niet elk jaar het vereiste aantal studiepunten behalen) zijn inschrijvingsgeld verschuldigd. Ook in andere landen, zoals Tsjechië, Spanje, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk, Polen en Slowakije, bestaat een soortgelijke koppeling tussen inschrijvingsgeld en slechte studieprestaties. Na een ingrijpende hervorming van zijn hogeronderwijsstelsel in 2012 ken... Lees Meer »

IND: EMN-netwerkmiddag

board-room

De algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is gevraagd om als dagvoorzitter op te treden. Deze EMN-bijeenkomst werd geopend door de directeur-generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Verder werden enkele studies (onder andere inreisverbod en alternatieven voor detentie) door Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en het EMN gepresenteerd en konden de deelnemers nader kennismaken met de EMN Return Expert Group (REG) waarvan d... Lees Meer »

KBC sluit verkoop van KBC Bank Deutschland succesvol af

shake

Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV zegt daarover: “Ik ben erg verheugd dat we met deze transactie het desinvesteringsprogramma waartoe KBC zich engageerde ten aanzien van Europa nu volledig beëindigen. KBC kan zich nu volop focussen op zijn ambitie om een van Europa's meest performante retailgerichte financiële instellingen te worden en de referentie op het vlak van bankverzekeren in zijn kernmarkten. Ik dank onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers en alle andere stakeholders voor het vertrouwen dat zij al die tijd aan KBC hebben ges... Lees Meer »

Scroll To Top