woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Eurostat

Tag: Eurostat

Arbeidskosten in Europa lopen ver uiteen

building

Volgens Eurostat kostte een uur arbeid in de EU-landen vorig jaar gemiddeld 24,60 euro. Dat gemiddelde verbloemt echter enorme verschillen. Zo kostte arbeid in Bulgarije in doorsnee slechts 3,80 euro per uur en stopte de teller in Roemenië bij 4,60 euro. Arbeid was met een uurtarief van 40,30 euro het duurst in Denemarken, gevolgd door België (39,10 euro) en Zweden (37,40 euro). In Nederland stegen de kosten per uur in 2014 met 0,50 euro naar 34 euro. Het gemiddelde voor de landen waar met de euro wordt betaald kwam op 29,20 euro per uur. Bi... Lees Meer »

Winkeliers in eurozone verkopen meer

shopping

Economen voorspelden gemiddeld dat de verkopen onveranderd zouden blijven. In november klommen de detailhandelsverkopen in het eurogebied met 0,7 procent. Ten opzichte van een jaar eerder namen de winkelverkopen in december met 2,8 procent toe. Hier werd in doorsnee een stijging met 2 procent verwacht. De sterkste stijging van de winkelverkopen werd gemeten in Ierland (plus 1,8 procent op maandbasis), Oostenrijk (plus 1,6 procent) en Spanje en Slowakije met ieder 1,1 procent. In Portugal gingen de verkopen het sterkst omlaag (min 3,8 procent... Lees Meer »

Winkelverkopen eurolanden fors omhoog

shopping

De detailhandel zette in totaal 1,2 procent meer om dan een maand eerder, waar economen op een stijging van 0,1 procent rekenden. In juli daalden de winkelverkopen in het eurogebied nog met 0,4 procent en in de maanden daarvoor was slechts sprake van een bescheiden toename. De sterkste groei (2,5 procent) deed zich voor in Duitsland en Luxemburg. In Letland, Estland en Ierland was sprake van een lichte daling. Cijfers over Nederland werden niet apart vermeld. Ten opzichte van augustus 2014 zijn de winkelverkopen in de eurozone met 1,9 procen... Lees Meer »

Arbeidskosten eurozone lopen sterker op

statistics

De toename van de arbeidskosten per uur is vooral toe te schrijven aan hogere loonkosten. Die stegen in het tweede kwartaal met 1,2 procent. Bijkomende kosten als belastingen, sociale premies en pensioenafdrachten lagen 1 procent hoger. Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een toename van de arbeidskosten met eveneens 1,2 procent op jaarbasis. In de voorgaande periode was sprake van een stijging met 1 procent. In Nederland namen de arbeidskosten het afgelopen kwartaal met 0,1 procent op jaarbasis toe. In de eerste 3 maanden van he... Lees Meer »

Arbeidskosten eurozone minder sterk omhoog

statistics

In het vierde kwartaal van 2013 namen de arbeidskosten nog met 1,6 procent toe op jaarbasis. De twee voornaamste componenten van de arbeidskosten zijn loonkosten en niet-loonkosten. In de eurozone namen de loonkosten per gewerkt uur in het afgelopen kwartaal met 1,5 procent toe, terwijl de niet-loonkosten met 0,8 procent daalden. Volgens Eurostat namen de arbeidskosten in Nederland in de afgelopen periode met 0,7 procent toe op jaarbasis. Voor de gehele Europese Unie was in het eerste kwartaal sprake van een stijging met de arbeidskosten met... Lees Meer »

Nederlanders het meest tevreden in de EU over parttime werken

graphs

Volgens de rekenmeesters van de EU heeft meer dan de helft (50,7 procent) van de Nederlandse werkenden een deeltijdbaan. Duitsland en Groot-Brittannië volgen op zeer respectabele afstand met rond de 27 procent. In die landen geeft echter respectievelijk een zesde en een kwart van de parttimers aan graag meer uren te kunnen en willen werken, veel meer dan in Nederland. Gemiddeld heeft een op de vijf werkende Europeanen een parttimebaan. Na de Nederlandse deeltijdwerker is de Luxemburgse het meest content. Van hen zou iets meer dan 10 procent ... Lees Meer »

InvincoBenelux GmbH – Is deflatie reëel voor Europese Unie?

sales

Voor de consument wordt het steeds aantrekkelijker zijn geld vast te houden, omdat het prijspeil over een langere periode zal dalen, waardoor zijn koopkracht op termijn steeds groter wordt. Voor de producent daarentegen wordt het steeds aantrekkelijker om niet te investeren, omdat winstgevendheid op termijn steeds onzekerder wordt en de winstverwachting op den duur zelfs negatief. De schuldenaar is een bijzonder slachtoffer van deflatie. Door de groeiende koopkracht van het geld, wordt zijn schuldenlast steeds groter. Volgens Eurostat, het ... Lees Meer »

Nederlandse arbeidsmarkt blijft achter

job

In Nederland zakte de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van vorig jaar nog met 0,5 procent, terwijl in de hele eurozone gemiddeld 0,1 procent mensen meer aan het werk waren dan in het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis zakte de werkgelegenheid in Nederland met 1,4 procent. Dat was de sterkste krimp in de eurozone, op Griekenland, Italië en Cyprus na. De afname in Spanje was vergelijkbaar met die in Nederland. In de hele eurozone waren gemiddeld 0,5 procent mensen minder aan het werk dan in de laatste 3 maanden van 2012. In heel 2013 n... Lees Meer »

Energieverbruik EU: daling na piek in 2006

power-generation

Volgens het statistiekbureau moest in 2012 53 procent van de energie in de EU van buitenaf geïmporteerd worden. De productie in de EU zelf kwam dat jaar uit op 794 miljoen ton olie-equivalent. Daarvan nam kernenergie met 29 procent het grootste deel voor haar rekening, gevolgd door duurzame energie (22 procent), vaste brandstoffen zoals steenkool en hout (21 procent), aardgas (17 procent) en aardolie (10 procent). De grootste energieverbruiker in de EU in 2012 was Duitsland met 319 miljoen ton olie-equivalent. Daarmee daalde het Duitse energ... Lees Meer »

Huizenprijzen in eurolanden verder omlaag

terras

Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat dinsdag. De huizenprijzen stegen op jaarbasis het sterkst in Estland (plus 11 procent) en Luxemburg (plus 6,5 procent). De dalingen waren het grootst in Cyprus (min 8 procent) en Spanje (min 6,4 procent). In Nederland lag de gemiddelde huizenprijs 3,3 procent lager dan in het derde kwartaal van 2012. Voor Duitsland waren geen gegevens over het derde kwartaal beschikbaar. Buiten de eurozone toonden vooral de Britse en Zweedse huizenmarkt een stevige groei. In Groot-Brittannië werden huizen in de p... Lees Meer »

Scroll To Top