zondag, augustus 18, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: extra

Tag: extra

Loopbaansupport biedt werknemers retail extra hulp bij vinden van ander werk

advies-in-duurzaamheid-en-vitaliteit

Extra inspanning is nodig Nico Meijer, bestuurder FNV Handel: ‘Ondernemers in de detailhandel slaan de plank volledig mis: er wordt volop verkocht maar het koopgedrag van consumenten is veranderd. Met als gevolg dat de werkgelegenheid in de detailhandel nog steeds zorgelijk is. Bovendien wordt door werkgevers nog teveel op leeftijd geselecteerd en voorbij gegaan aan ervaring. Ze zetten teveel in op flex en weinig op vaste banen. Dus deze extra inspanning is nodig.’ Volgens FNV Handel biedt de “Loopbaansupport Detailhandel” alle werknemers in de... Lees Meer »

City Deal Binnenstedelijk Bouwen voor extra woningen

adaptive-image_320-460-236_460-640-320_750-640-320_960-614-315_fit-origin_1530

Met de deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan de grote behoefte aan woningen. Tot 2030 zijn namelijk maar liefst 230.000 extra woningen nodig in de steden van de Zuidelijke Randstad. Om daarin te voorzien is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk. Intensieve samenwerking Dit doel kan alleen maar gerealiseerd worden via nieuwe vormen van aanpak en samenwerking. Daarom is er anderhalf jaar intensief samengewerkt in het kader van het bestuurlijk overleg MIRT (meerjarenprogramma Inf... Lees Meer »

Via premium sms-diensten proberen malafide aanbieders sinds jaar en dag over de rug van onze klanten snel geld te verdienen.

mobiele-telefonie

Via een gedragscode die we met betrokken partijen hebben afgesproken, is misbruik de afgelopen jaren sterk teruggedrongen. Helemaal te voorkomen is dit helaas nog steeds niet. Daarom hanteert Vodafone in aanvulling op de gedragscode sinds 2010 een beleid waarbij we klanten bij het geringste vermoeden van misleiding meteen terugbetalen, de schade voor hen verhalen op de aanbieders en waar nodig deze ook afsluiten van het netwerk. Om ook nieuwe vormen van misleiding te kunnen voorkomen, pleit Vodafone voor een betaalscherm bij sms-diensten. Dit i... Lees Meer »

Meer mogelijkheden met VOG

Verklaring-Omtrent-Gedrag

De keuze voor VOG screening blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de sector en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is aan de sector om te motiveren waarom een VOG gewenst is en of daarbij politiegegevens gebruikt moeten worden en of periodiek of continue screening wenselijk is. De screening moet proportioneel zijn en aanvullend aan het integriteitsbeleid van een branche. Ook moet het voor de aanvrager altijd duidelijk zijn welke bronnen er worden geraadpleegd, over de hardheid van de informatie mag geen twijfel bestaan. He... Lees Meer »

Schippers: 16 miljoen extra voor onderzoek antibioticaresistentie

antibiotica-resistentie1

De NCOH is een virtueel onderzoeksinstituut op het gebied van One Health en een samenwerkingsverband van vijf universitaire centra (Universiteit Utrecht, Wageningen UR, UMC Utrecht, Erasmus MC Rotterdam en AMC Amsterdam) in nauwe samenwerking met het RIVM. ‘One Health’ staat voor de wereldwijde interdisciplinaire samenwerking op het gebied van gezondheidsonderzoek, diergezondheid en milieu. Doel is om de vele uitdagingen op dit gezamenlijke terrein in samenhang te bestuderen en er oplossingen voor aan te dragen. Schippers: “De oprichting van... Lees Meer »

9.300 extra banen dankzij buitenlandse investeringen in Nederland

JobSearch

Minister Kamp van Economische Zaken: ‘In 2015 zorgden buitenlandse bedrijven voor duizenden extra banen in Nederland. Dit bevestigt opnieuw dat we investeerders iets te bieden hebben. Nederlanders zijn hoogopgeleid, we hebben een uitstekende infrastructuur en onze digitale snelwegen behoren tot de wereldtop. Deze investeringen zijn belangrijk, ze versterken onze economie en helpen veel mensen aan werk. Daarom is het goed dat de NFIA zich samen met de regionale partners heeft versterkt en zich ook de komende jaren blijft inzetten voor nieuwe Ned... Lees Meer »

Scroll To Top