vrijdag, februari 22, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Financieel Stabiliteitscomité

Tag: Financieel Stabiliteitscomité

DNB: Financieel Stabiliteitscomité adviseert verdere afbouw LTV-limiet naar 90%

sales

Dit vormt een risico voor de financiële stabiliteit. Hoge LTV’s maken de balansen van banken en huishoudens kwetsbaar en gaangepaard met grotere schommelingen in huizenprijzen en de reële economie. Het grote aantal huishoudens waarvan de hypotheek onder water staat illustreert dit. Het reeds ingezette kabinetsbeleid neemt deze risico’s deels weg, maar verdere verlaging van de LTV-limiet is wenselijk – zoals ook aangegeven in de kabinetsvisie op de bankensector. Het FSC benadrukt dat flankerend beleid nodig is om de huurmarkt sneller te ontwikke... Lees Meer »

Financieel Stabiliteitscomité bespreekt hypotheekmarkt en toekomstig macroprudentieel beleid

board-room

De recente maatregelen van het kabinet, zoals de verplichte annuïtaire aflossing, leveren een belangrijke bijdrage aan een stabielere hypotheekmarkt. Het comité heeft gesproken over de risico’s in de woning- en hypotheekmarkt,en de rol die hypothecaire financieringsnormen hierbij kunnen spelen. De vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn, moet worden bezien in een brede economische context. Hierbij zijn onder andere de toegang van starters tot de koopwoningmarkt, de werking van de huurmarkt en de gevolgen voor besparingen en vermogensopbouw ... Lees Meer »

Scroll To Top