donderdag, oktober 22, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: financiële crisis

Tag: financiële crisis

DNB: Banken moeten rekening houden met aanscherping kapitaalsvereisten hypotheken

businessman

Sinds de start van de financiële crisis zijn de financiële toezichteisen aan banken aanzienlijk verhoogd. Met de introductie van Bazel III zijn onder meer de kapitaaleisen in zowel kwantiteit als kwaliteit toegenomen, is een leverage ratio geïntroduceerd en zijn kwantitatieve eisen opgelegd aan de hoeveelheid aan te houden liquide middelen en lange termijn financiering. Een van de laatste stappen in de afronding van het post-crisis toezichtraamwerk is de herziening van de bepaling van risicowegingen van activa, welke de basis vormen voor de ris... Lees Meer »

Banque de Luxembourg – Deflatie: latent risico voor de eurozone

oney2

Deflatie wordt gekenmerkt door een algemene en langdurige prijsdaling. Technisch gezien is de eurozone momenteel nog niet in een deflatie beland. De prijzen stijgen nog altijd, maar de duidelijke groeivertraging in de afgelopen kwartalen is zorgwekkend. Op het eerste gezicht lijkt deflatie goed nieuws voor de consument, want prijsdalingen zorgen er automatisch voor dat het reële inkomen stijgt. Een langdurige prijsdaling zorgt echter voor een verandering in het gedrag van consumenten omdat zij hun aankopen, vooral voor duurzame goederen zoal... Lees Meer »

Aangescherpt beloningsbeleid financiële sector

business

De minister legde het wetsvoorstel eerder ter consultatie voor aan de financiële markt en stuurde het vervolgens voor advies naar de Raad van State. Uit de opmerkingen blijkt dat de Raad van State de wens van de regering om "excessieve beloningen of beloningsstructuren waarvan perverse prikkels uitgaan, te ontmoedigen of zelfs in uitzonderlijke gevallen met een wettelijke regeling te verbieden" onderschrijft. De kern van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector... Lees Meer »

DNB: Banken kunnen kapitaalversterking combineren met kredietverlening

eur

In de nieuwe studie wordt berekend welk bedrag de banken tot 2019 nog nodig hebben om aan de verschillende nieuwe kapitaalvereisten en heffingen te voldoen. Bij dit bedrag van in totaal circa EUR 26,7 miljard gaat het in de eerste plaats om de verdere kapitaalversterkingen die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van Bazel III. Daarnaast moeten banken bijdragen aan een depositogarantie- en resolutiefonds, en wordt de leverage ratio verhoogd naar 4%. De mogelijkheden om in de benodigde EUR 26,7 miljard te voorzien hangen mede af van de t... Lees Meer »

Een verenigd, open en sterker Europa — Europese Commissie 2010-2014 — Een overzicht van de bereikte resultaten

europe

In een brochure die online is verschenen, schetst Commissievoorzitter Barroso de belangrijkste resultaten die zijn ploeg de afgelopen periode heeft bereikt. Ieder lid van de Commissie geeft drie concrete voorbeelden uit zijn of haar portefeuille, drie ontwikkelingen die laten zien wat de toegevoegde waarde van deze Europese Commissie is geweest. Voorzitter Barroso: "In deze tijden van verandering was "business as usual" geen optie meer. De vijf jaar voor het aantreden van deze Commissie waren nog gewijd aan de grondwetdiscussie, die uitei... Lees Meer »

Soepelere EU-regels helpen kleine bedrijven aan kapitaal

coins

Startende en groeiende bedrijven zijn nog steeds sterk afhankelijk van traditionele bankleningen en die zijn door de kredietcrisis dun gezaaid. Overbrugging van de financieringskloof De falende markt werkt als een rem op de ontwikkeling van startende bedrijven, die maar moeilijk aan kapitaal voor nieuwe projecten en voor de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen komen. De bedoeling is eenvoudige en flexibele regels in te voeren zodat kleine bedrijven makkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal om nieuwe producten en ideeën naar de markt ... Lees Meer »

Frans 1 januari 2014 BTW-verhoging follows strategy fiscale EU

sales

TMF Group 2014 EU Tax Tracker toont de gemiddelde EU-tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn gedaald van 39% naar 24% sinds 1994, gefinancierd door het EU-gemiddelde BTW stijgt van 17% tot meer dan 21% over dezelfde periode. Financiële crisis versnelt fiscale concurrentiepositie strategie De EU-lidstaten zijn het verminderen van hun vennootschapsbelasting tarieven voor 20 jaar in een poging om de werkgelegenheid te ondersteunen in het gezicht van de low-cost, opkomende economieën. De financiële crisis heeft extra druk toegevoegd, en ... Lees Meer »

AFM: ‘Op weg naar een cultuur van eerlijkheid en veiligheid’

pension

Op het congres ‘Global Risk Regulation Summit’ dat plaats vond op 2 december in Amsterdam sprak Theodor Kockelkoren over het belang van de aanpak van de wortels van schadelijk gedrag. In zijn speech ging hij in op hoe essentieel cultuurverandering is binnen ondernemingen en de vijf stappen die daar voor nodig zijn. Daarnaast sprak hij over de wijze waarop de AFM als toezichthouder dit gedrag kan ondersteunen en stimuleren. ... Lees Meer »

Crowdfunding

donation

Crowdfunding. Een nieuwe trend? Deze manier van het verstrekken van risicodragend kapitaal aan MKB ondernemingen is een alternatief voor leningen en kredieten door banken. De kredietverstrekking door bancaire instellingen stagneert. Daardoor staat crowdfunding momenteel sterk in de actualiteit. Daarom wil het Ministerie van Economische Zaken in de bekendheid en het vertrouwen in crowdfunding investeren. Maar ook op het niveau van Europa wordt deze alternatieve manier van bedrijfsfinanciering gezien als antwoord op de financiële crisis van... Lees Meer »

ING en Nederlandse Staat bereiken akkoord over beëindiging Illiquid Assets Back-up Facility

director

“We zijn dankbaar voor de steun die de Nederlandse overheid ons heeft verleend in 2009, maar we zijn ook blij dat we het eind van het arrangement kunnen aankondigen,” zei Ralph Hamers, CEO van ING Groep. “In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om ING sterker en simpeler te maken en risico’s te verminderen. We kijken nu vooruit, naar de laatste fase van onze herstructurering en het verder richten van ons bedrijf op het bedienen van onze klanten.” ING en de Nederlandse Staat vormden de IABF in januari 2009. De Staat nam het risico over v... Lees Meer »

Scroll To Top