dinsdag, januari 25, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: financiële ondernemingen

Tag: financiële ondernemingen

AFM: Heffingen voor financiële ondernemingen dalen in 2014

deficit

De tarieven dalen voor de meeste groepen met meer dan 10%. Voor banken en beleggingsinstellingen is dit iets minder. Bij effectenuitgevende ondernemingen geldt dat de totale heffing over 2014 in de meeste gevallen juist hoger zal zijn dan in 2013. Dit komt doordat zij in 2013 een aanzienlijke teruggave kregen uit 2012. Voor de pensioenfondsen komt de heffing over 2014 hierdoor ongeveer op het niveau van 2013 te liggen. Door een hogere toezichtinspanning stijgen de tarieven voor de aanbieders van krediet enigszins, voor de levensverzekeraars met... Lees Meer »

Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

business

Daarnaast heeft de ministerraad besloten om ter ondersteuning van het initiatief van de NVB de reikwijdte van de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -belofte verder uit te breiden tot alle medewerkers bij een bank. De eed of belofte geldt al voor bestuurders en interne toezichthouders van financiële ondernemingen in den brede en is in voorbereiding voor medewerkers met klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren. Met de introductie van tuchtrecht en d... Lees Meer »

AFM: Meldplicht betrouwbaarheid: Weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?

rite

In het artikel ‘Meldplicht betrouwbaarheid’- weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?’ beschrijven de auteurs de verplichting van onder toezicht staande ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid te melden aan de toezichthouder. De auteurs stellen dat betrouwbare en integere sleutelfunctionarissen binnen financiële ondernemingen cruciaal zijn voor het vertrouwen in de financiële sector. Ondernemingen en de toezichthouder hebben dan ook een gezamenlijk belang om te voorkomen dat onbetrouwbare best... Lees Meer »

AFM: ‘Op weg naar een cultuur van eerlijkheid en veiligheid’

pension

Op het congres ‘Global Risk Regulation Summit’ dat plaats vond op 2 december in Amsterdam sprak Theodor Kockelkoren over het belang van de aanpak van de wortels van schadelijk gedrag. In zijn speech ging hij in op hoe essentieel cultuurverandering is binnen ondernemingen en de vijf stappen die daar voor nodig zijn. Daarnaast sprak hij over de wijze waarop de AFM als toezichthouder dit gedrag kan ondersteunen en stimuleren. ... Lees Meer »

AFM: Stel ook op internet het belang van de klant centraal

it2

“Het is belangrijk deze kansen te pakken, zodat dienstverleners hun klanten nog beter kunnen bedienen”, licht waarnemend AFM-voorzitter Theodor Kockelkoren toe in de videoboodschap. Om financiële ondernemingen hierin te ondersteunen publiceert de AFM het Handboek Online Dienstverlening. Dit handboek geeft duidelijkheid over de manier waarop u de geldende gedragsregels kunt toepassen op internet. Steeds meer consumenten regelen hun financiële zaken op het internet. Financiële ondernemingen spelen daar terecht op in. Dienstverlening die (ge... Lees Meer »

Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

busin

Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes. De toezichthouders vinden het melden van deze antecedenten van groot belang om... Lees Meer »

AFM publiceert definitieve interpretaties informatieverstrekking

pages

Deze beleidsregel is opgesteld, omdat de AFM vaak vragen over deze wettelijke normen krijgt. Dit geldt vooral voor open normen zoals correct, duidelijk en niet-misleidend, zoals die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staan. Ook de norm over relevante kenmerken, waarover consumenten volgens de wet voorafgaand aan of tijdens de looptijd van een overeenkomst informatie moeten krijgen, leidt soms tot vragen. In de afgelopen jaren heeft de AFM deze normen geïnterpreteerd. Deze interpretaties zijn al in de praktijk toegepast, bijvoorbeeld ... Lees Meer »

Scroll To Top