maandag, oktober 18, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: financiële sector

Tag: financiële sector

De toegevoegde waarde van SMS voor de financiële sector

sms (1)

SMS zorgt ervoor dat systemen beter beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang. Zo kunnen bedrijven in de financiële sector SMS inzetten voor bijvoorbeeld TAN-codes, authenticatie, betalingsherinneringen en meldingen omtrent diverse statussen. Veilig internetbankieren Bedrijven in de financiële sector hebben de mogelijkheid om via een SMS Gateway TAN-codes te versturen naar hun klanten. Zo kunnen banken bijvoorbeeld een geautomatiseerd SMS bericht middels een beveiligde verbinding versturen, met een specifieke code. Deze code kan t... Lees Meer »

DNB opent Meldpunt Misstanden

head

Het DNB Meldpunt Misstanden is bedoeld voor professionals in de financiële sector die gegronde vermoedens hebben van of in aanraking zijn gekomen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en terrorismefinanciering. Werking Meldpunt Misstanden DNB verwacht dat een melder een misstand eerst intern bij de instelling meldt waar hij of zij werkzaam is. Is dat niet mogelijk? Dan kan een melder een melding doen per telefoon, e-mail, brief of online rapportageformulier... Lees Meer »

Deloitte: Koningin Máxima bezoekt geldles tijdens Week van het geld 2015

willem

Tijdens de geldles krijgen 130 kinderen een selectie van vragen voorgelegd uit het 'Nationaal Geldexamen'. Dit examen is een initiatief van de Deloitte Fair Chance Foundation in samenwerking met het Nibud en Uitgeverij Zwijsen. Het doel is om kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs goed met geld om te leren gaan. Als een leerling naar het voortgezet onderwijs gaat nemen de uitgaven toe, aldus de initiatiefnemers. Er wordt bijvoorbeeld meer geld uitgegeven in de schoolkantine, aan de kosten van mobiel bellen en uitgaan. Aan de hand v... Lees Meer »

Bonusplafond voor financiële sector gaat in op 7 februari 2015

finance

In de wet zijn regels opgenomen over het beloningsbeleid van ondernemingen in de financiële sector. Zo moet elke onderneming beschikken over een beheerst beloningsbeleid en mogen bonussen in beginsel niet hoger zijn dan 20% van de vaste beloning. Voor personen die al werkzaam waren voor 1 januari 2015 is overgangsrecht opgenomen in de wet. Voor hen zal vanaf 1 januari 2016 het bonusplafond gelden. Voor personen die na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden, geldt het bonusplafond van 20% wel meteen. Beperking vertrekvergoedingen Ook vertr... Lees Meer »

Nederlandse arbeid wordt duurder

payrol2

De arbeidskosten, die bestaan uit lonen, salarissen en sociale premies van werkgevers, stegen in Nederland met ruim 10 procent, naar 32,80 euro per uur. Binnen de eurozone liepen de arbeidskosten alleen in Slowakije, Finland, België en Oostenrijk in de onderzochte periode sneller op. In de hele Europese Unie is arbeid het duurst in Denemarken, waar de arbeidskosten in 2012 uitkwamen op iets meer dan 40 euro per uur. België, Zweden, Frankrijk, Luxemburg en Nederland completeren de top zes. Bulgarije, Roemenië, Letland en Litouwen bungelen ond... Lees Meer »

AFM: Nationale Schrijfwedstrijd 2014 in teken financiële sector

review

Helder en eenduidig over “geld” schrijven, is een lastige opgave. Het gaat in de wereld van het betalingsverkeer, de spaarrekeningen en de hypotheekleningen, de pensioenen en verzekeringen immers altijd om de toekomst - en daar zijn de resultaten uit het verleden nu eenmaal geen garantie voor. Financiële instellingen sturen hun klanten veel post toe met afrekeningen, nieuwe mogelijkheden en beloftes. Welke boodschap springt er tussen al die post uit? Welke tekst is glashelder over het product of de regeling, en volstrekt eerlijk over de voet... Lees Meer »

DNB: De Sanctiewet: de financiële sector als poortwachter

law

De afgelopen weken heeft de Europese Unie sancties afgekondigd tegen ruim honderd personen en entiteiten die betrokken zijn bij het conflict. Daarnaast zijn er restricties opgelegd aan financiële transacties met Russische staatsbanken en gelden er voor enkele sectoren handelsbeperkingen. De afgelopen jaren zijn er overigens vaker sancties opgelegd tegen personen, entiteiten en landen wereldwijd. Deze sancties kregen niet altijd veel aandacht: naast sancties tegen terroristen en hun organisaties, ging het in eerdere gevallen bijvoorbeeld om sanc... Lees Meer »

Financiële sector ziet effectiviteit AFM toenemen

finance

Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder ruim tweeduizend zakelijke stakeholders waarbij de respondenten medewerkers zijn van onder toezicht staande instellingen. Voorzitter Merel van Vroonhoven van de AFM: “De AFM houdt structureel de vinger aan de pols voor wat betreft het eigen functioneren, onder meer door onderzoeken. Het is fijn om te bemerken dat stakeholders ervaren dat onze effectiviteit toeneemt. Het commentaar van de markt biedt goede aanknopingspunten voor verdere verbetering van de uitvoering van ons toezicht.” De AFM blij... Lees Meer »

DNB publiceert Good practices bestrijden corruptie

money

Ook in de Nederlandse financiële sector doen zich nog steeds met enige regelmaat incidenten voor die wijzen op een tekortschietende integriteit en die het vertrouwen van het publiek in de sector flink op de proef stellen. Het is dan ook van groot belang dat Nederlandse financiële ondernemingen maatregelen nemen om dit soort incidenten te voorkomen. Om banken en verzekeraars hierin te ondersteunen heeft DNB Good practicesbestrijden corruptie opgesteld. Onder corruptie wordt in dit kader zowel omkoping als belangenverstrengeling verstaan. Onde... Lees Meer »

DNB: Uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het buitenland toegenomen

investments2

In het eerste kwartaal van 2014 zijn de uitzettingen van de Nederlandse financiële sector op het buitenland met EUR 74 miljard (+4,1%) toegenomen tot EUR 1.858 miljard, mede als gevolg van het verbeterde marktsentiment en risicoperceptie ten aanzien van de landen in het eurogebied. De buitenlandse uitzettingen van Nederlandse banken namen met bijna EUR 37 miljard (+3,9%) toe. Dit betrof vooral een toename van posities vis-à-vis landen in het eurogebied (excl. Nederland) en het Verenigd Koninkrijk (respectievelijk +EUR 18 en EUR 9 miljard), terw... Lees Meer »

Scroll To Top