dinsdag, juni 25, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: financiële situatie

Tag: financiële situatie

Koning Boudewijnstichting: Goededoelen.be: betrouwbare gegevensbank en een uitstalraam voor vzw’s en stichtingen

help

‘Goede doelen’ is van nu af aan de toegangspoort naar het verenigingsleven. Via de website is een uitgebreide gegevensbank ter beschikking van iedereen die zich engageert of zich wil engageren, organisaties en schenkers. De site zou voor iedereen een automatisme moeten worden. Goededoelen.be is er voor het grote publiek. Ze geeft antwoorden op een groot aantal vragen die potentiële schenkers, vrijwilligers, verenigingen zich stellen. Enkele voorbeelden: - Ik wil graag vrijwilliger worden in mijn buurt voor een organisatie die mij aan h... Lees Meer »

Deloitte: Verliezen op grondposities minder groot

pages

De analyse leert dat er geen eenduidige trend waarneembaar is, er zijn grote regionale verschillen tussen gemeenten o.a. als gevolg van marktontwikkelingen. Op macroniveau lijken gemeenten geen aanvullende verliezen genomen te hebben. In een beperkt aantal gemeenten zijn de verliesvoorzieningen zelfs verlaagd, hetzij door balansopschoning (verlagen van de boekwaarde door voorzieningen hiertegen weg te laten vallen), hetzij door afsluiten van plannen. Daarvoor gecorrigeerd is wel een aanvullende verliesneming van 250 miljoen bij het merendeel v... Lees Meer »

Arkbewoners Haarlem luiden noodklok i.v.m. financieel debacle ondererfpacht

help

De bewoners van de woonboten aan de Ringvaart  in Haarlem maken zich ernstige zorgen. Ten eerste heerst de angst of men in 2015 de erfpachtcanon nog wel kan betalen (40% van de pachters bij Lieoever is ouder dan 65 jaar). Ten tweede of de woonboten nog wel zijn te verkopen zijn. Voor woonboten geldt de zelfde erfpachtproblematiek als voor huizen. De eigenaar van de grond aan het Liewegje is Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de grond in 1993 voor 60 jaar (t/m 2053) voor fl 50,- per jaar verpacht aan het Recreatieschap Spaarnwoude, met al... Lees Meer »

Inzicht in financiële gevolgen overheidsmaatregelen met nieuwe tool

tight

Persoonlijk overzicht helpt consument Wijzer in geldzaken ontwikkelde met medewerking van Nibud een consumentvriendelijke tool waarbij de gebruiker inzicht krijgt in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt (1) wat er verandert, (2) welke financiële gevolgen dit mogelijk heeft en (3) wat je kunt doen. Doel is dat de consument zich hiermee bewust wordt van keuzes die hij/zij kan maken om zijn/haar financiën bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan een... Lees Meer »

Beleggers checken vaker dan voorheen hun beleggingsdoel

oldpa

Heb jij een beleggingsdoel, bijvoorbeeld om je pensioen aan te vullen, je hypotheek af te lossen, of om (deels) te gebruiken voor de studie van je kinderen? Check dan samen met je adviseur de haalbaarheid van dit doel. Bespreek samen met je adviseur je financiële situatie en hoeveel je eenmalig en per jaar kunt inleggen. Geef bij de adviseur aan hoeveel risico je bereid bent om te nemen. Hoe zeker wil je zijn dat je het gewenste vermogen straks gaat halen, en kun je voor een deel van dat vermogen wat meer risico nemen of speel je liever voor he... Lees Meer »

Scroll To Top