dinsdag, augustus 16, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Frankrijk (pagina 9)

Tag: Frankrijk

Barco LiveDots helpt Unibail-Rodamco realiseren zijn digitale droom

success

Met 82 winkelcentra in grote steden, Unibail-Rodamco is Europa's toonaangevende commerciële vastgoedgroep. Om de exponentiële groei van de afgelopen jaren te ondersteunen, is het bedrijf investeert voortdurend om de klantervaring te verbeteren. Onderdeel van die strategie is Unibail-Rodamco's 'digitaal droom': het streven naar opvallende LED-schermen te installeren op zijn winkelcentra, om de winkelervaring evenals aanwinst reclame-inkomsten te verlevendigen. Na een aanbesteding voor de proef bij Les Quatre Temps, Barco LiveDots naar voren als ... Lees Meer »

Overschot op de lopende rekening van Nederland blijft fors

calculate

Zoals altijd worden de resultaten sterk gedreven door de goederenhandel, te onderscheiden in de handel in aardgas en overige energieproducten (de energierekening) en de overige goederenhandel. Op de energierekening (negatief saldo van EUR 2,5 miljard) daalde de uitvoer van aardgas ten opzichte van het voorgaande kwartaal conform het normale seizoenpatroon. Ten opzichte van het beter vergelijkbare tweede kwartaal van 2012 is wel sprake van een stijging van de gasexport als gevolg van het relatief koude weer in Europa. Per saldo viel het energies... Lees Meer »

Verzekeraars tonen interesse in bedrijfsobligaties

insurance

In het tweede kwartaal van 2013 kochten de verzekeraars voor bijna € 3 miljard aan effecten. Het leeuwendeel hiervan bestond uit obligaties (€ 2,8 miljard); dat is boven het gemiddelde van voorgaande kwartalen toen voor € 2 miljard aan obligaties is aangeschaft. Ook is sprake van een verschuiving naar bedrijfsobligaties. In het algemeen was er meer belangstelling voor dit type papier, dat vanwege de hogere rente voor beleggers gunstiger mogelijkheden biedt. In het tweede kwartaal kochten verzekeraars voor € 2,4 miljard tegenover gemiddeld ni... Lees Meer »

China sluit zich aan bij de internationale inspanningen om belastingontduiking te beëindigen

pen

Belastingautoriteiten wereldwijd zijn zich van bilaterale naar multilaterale samenwerking en van de uitwisseling van informatie op verzoek aan de automatische uitwisseling van informatie. Het verdrag biedt een uitgebreid multilateraal kader voor een dergelijke samenwerking en een aanvulling op andere initiatieven, zoals de gestandaardiseerde multilaterale automatische uitwisseling model wordt ontwikkeld door de OESO en de G20-partners. "De ondertekening vandaag is zowel tijdig en belangrijk", zegt OESO-secretaris-generaal Angel Gurría ', zoa... Lees Meer »

Werkloosheid ingesteld om hoog in de OESO-landen blijven tot 2014 – jongeren en laaggeschoolde hit hardst

study3

Het rapport onthult grote, groeiende verschillen tussen de landen. De werkloosheid in de VS zal dalen van 7,6% in mei 2013 tot onder de 7% tegen het einde van 2014. In Duitsland, zal de werkloosheid dalen van 5,3% tot onder de 5%. Maar in de rest van Europa, zal werkloosheid plat blijven of zelfs stijgen in veel landen. Tegen het einde van 2014 zal de werkloosheid naar verwachting iets meer dan 11% in Frankrijk, ongeveer 12,5% in Italië, en bijna 28% in Spanje en Griekenland. "De sociale littekens van de crisis zijn nog lang niet geheeld," z... Lees Meer »

Storing bij mobiel bellen en mobiel internet in Frankrijk

telephone

Noodnummers zijn wel bereikbaar. Ook is dataverkeer via lokale WiFi mogelijk.Klanten in andere landen kunnen sinds 01.00 uur vanmorgen weer gebruik maken van alle mobiele diensten. De oorzaak is bekend, maar de oplossing is complex. Als tijdelijke oplossing kunnen klanten die (handmatig) Free kunnen kiezen als provider via dit netwerk in ieder geval bellen en sms'en. Ondertussen wordt er samen met de leveranciers en partners keihard gewerkt om al onze klanten in Frankrijk en Monaco weer mobiel bereikbaar te maken. We kunnen momenteel helaas nog... Lees Meer »

Definitieve evaluatie van het ERI project

money2

Het hoofddoel van het ERI project ziet toe op de herintegratie van vreemdelingen die zonder rechtmatig verblijf in de voornoemde Europese lidstaten verblijven. De landen van herkomst van de doelgroep zijn: Afghanistan, Azerbeidzjan, Irak, Marokko, Nigeria, Pakistan en de Russische Federatie. Voor de definitieve evaluatie van het ERI project is de Dienst Terugkeer en Vertrek (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland) op zoek naar een rechtspersoon die de definitieve evaluatie wil uitvoeren. Het totaal beschikbar... Lees Meer »

Ex-president Frankrijk: Na Polen geen nieuwe eurolanden

parliament

The 87-year-old politician, who also helped draft the EU's defunct constitution, later reborn as the Lisbon Treaty, spoke out in an interview with the Polish edition of Newsweek magazine published on Monday (25 March). He said: "I think the process of accepting new countries to the eurozone should be frozen. We cannot afford another comedy like the one we have today with Cyprus, which was accepted into the euro-area unnecessarily. But there is an exception to this rule - and that is Poland. You support further European integration and you have ... Lees Meer »

Scroll To Top