dinsdag, april 13, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: FrieslandCampina (pagina 10)

Tag: FrieslandCampina

Piet Boer opent Expositie bij FrieslandCampina in Leeuwarden

opening

De expositie is de afsluiting van het jubileumprogramma van FrieslandCampina Leeuwarden vanwege het 100-jarig bestaan van de fabriek. Langs een haag van zo’n 70 genodigden, brachten Piet Boer, Jarig Langhout en Frits Hepkema (medewerker en nazaat van eerste directeur Sietse Hepkema) een klein EVAP-blikje van het merk ‘Rainbow’ naar zijn plek in de expositie. In de expositie worden verschillende onderdelen van FrieslandCampina Leeuwarden belicht. Het verleden van het bedrijf, met de eerste directeur Sietse Hepkema en natuurlijk EVAP, het bela... Lees Meer »

FrieslandCampina: Nieuw Chinees-Nederlands onderzoeks- en kenniscentrum ter verbetering van Chinese zuivel

cows

De Nederlandse Minister-President Mark Rutte: “Als grote politieke en economische wereldspeler maakt China momenteel belangrijke hervormingen door. Nu is dus hét moment om de onderlinge banden te versterken.” In dit nieuwe centrum brengen de drie partijen hun kennis en ervaring samen. Het initiatief sluit bovendien aan bij het Nederlandse topsectorenbeleid en het beleid van de Chinese overheid om de samenwerking tussen wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven te stimuleren. Het voornemen van de drie partners is om het SDDDC uit t... Lees Meer »

FrieslandCampina verwerft merknaam Friso in Benelux

kids

FrieslandCampina heeft voor baby- en kindervoeding ook de rechten op de merknaam Friso buiten de Benelux. Deze overname van de merknaam past in de versterking van FrieslandCampina’s marktpositie in kindervoeding wereldwijd, één van de speerpunten van de ondernemingsstrategie route2020. ... Lees Meer »

FrieslandCampina: Samenwerking duurzame sojaproductie Brazilië succesvol

entrepreneur

In 2006 spraken (Friesland)Campina, Wereld Natuur Fonds, Stichting Natuur & Milieu en Solidaridad af samen te werken aan verduurzaming van soja. Als onderdeel hiervan investeerde FrieslandCampina de afgelopen jaren in verduurzaming van kleinschalige sojaboeren in India en Brazilië. Dit past in de strategische doelstelling van FrieslandCampina om te streven naar duurzame productieketens. Soja is een belangrijk ingrediënt van het mengvoer dat koeien en varkens krijgen. De Nederlandse veehouderij gebruikt jaarlijks in het veevoer twee miljo... Lees Meer »

FrieslandCampina: Garantieprijs november 44,00 euro

milk

De stijging van de garantieprijs is het gevolg van te verwachten hogere melkprijzen van de referentiebedrijven door verdere prijsstijgingen van met name kaas en melkproducten in Duitsland en de te lage inschatting van de garantieprijs in oktober. De eiwitprijs stijgt in november naar 7,60 euro per kilo (oktober 2013: 7,03 euro). De vetprijs daalt naar 4,70 euro per kilo (oktober 2013: 4,76). ... Lees Meer »

FrieslandCampina investeert in vernieuwing en sluit twee vestigingen

money2

De onderneming gaat het aantal producten en verpakkingssoorten reduceren en tevens de bezettingsgraad van haar productielocaties optimaliseren door het concentreren van productiecapaciteit. Als gevolg daarvan zullen de locaties in Eindhoven en Woerden sluiten. Per saldo vervallen bij deze herstructurering 174 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd werkt FrieslandCampina aan het versterken van haar merkposities door het versnellen van innovaties. Cees ’t Hart, CEO Koninklijke FrieslandCampina: “We liggen voor op schema met het realiseren van onze st... Lees Meer »

FrieslandCampina Innovation Centre beoordeeld als zeer duurzaam

opening

De toepassing van de duurzaamheidsaspecten in het gebouw dat op woensdag 16 oktober officieel in gebruik is genomen, is in nauwe samenspraak tussen FrieslandCampina, Hurks en Ingenieursbureau Arcadis gerealiseerd. In de nieuwbouw zijn innovatieve energieconcepten toegepast, zoals onder andere warmte-koudeopslag, photovoltaïsche cellen en een duurzaam klimaatsysteem. Ook wordt duurzame energie gebruikt met biogas van aangesloten melkveehouderijbedrijven via een certificatensysteem. Gerard Menting van FrieslandCampina: “FrieslandCampina stelt ... Lees Meer »

FrieslandCampina en Rabobank stimuleren lokale melkveehouderij in Indonesië en Vietnam

cows

Door de inzet van kennis en kunde en het verstrekken van financieringen tegen relatief gunstige voorwaarden ondersteunen FrieslandCampina en Rabobank de lokale veehouders. Op deze wijze verwachten zij de kwaliteit van de lokale melkveehouderij te verbeteren. De financieringen zijn bedoeld voor de aankoop van koeien, verbetering van het stalklimaat en biogasinstallaties. FrieslandCampina neemt de melk af. De rente en aflossing worden ingehouden op het melkgeld, zodat de melkveehouders beetje bij beetje hun schuld aflossen. Boeren worden eveneens... Lees Meer »

Koningin Máxima opent nieuwe FrieslandCampina Innovation Centre

willem

FrieslandCampina wil bijdragen aan het oplossen van drie maatschappelijke vraagstukken. Het gaat daarbij om het voeden van de groeiende wereldbevolking met voldoende nutriënten en betaalbare voeding, om de toenemende vergrijzing onder boeren het hoofd te bieden en om hen een toekomstperspectief te bieden en tot slot om duurzame productieketens. Cees ’t Hart, ceo FrieslandCampina: “FrieslandCampina beschikt nu over een ‘state of the art’ innovatiecentrum dat een plek moet worden voor innovatieve en duurzame oplossingen voor de geschetste vraa... Lees Meer »

DSGC presenteert ‘Leadership and Corporate Governance for Sustainable Growth Business Models’

meeting

Integreren en opschalen Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC en partner bij EY: “Als duurzaam en verantwoord ondernemen – corporate responsibility - niet goed is geïntegreerd in de corporate governance structuur, is er geen continuïteit. Een toegewijde CEO kan zich als individu wel verdiepen in de kansen en verantwoordelijkheden rondom thema’s als klimaatverandering, grondstoffenschaarste, gezondheid of mensenrechten. Maar corporate responsibility wordt pas serious business als het óók goed geïntegreerd wordt in de manier waarop onde... Lees Meer »

Scroll To Top