dinsdag, januari 25, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: gemeentefinanciën

Tag: gemeentefinanciën

Deloitte: Gemeenten nemen deel aan 6.500 samenwerkingen (verbonden partijen)

colleagues

Op basis van deze informatie is het voor gemeentebesturen moeilijk goed zicht te krijgen op financiële posities en risico’s, reden ook waarom de regelgever (Commissie BBV) hieraan reeds nadere voorwaarden heeft gesteld. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het additionele risico van gebiedsontwikkeling onder samenwerkingsconstructies door een beperkt aantal gemeenten gedragen wordt met risico op planconcurrentie en tegenstrijdige belangen (tussen ‘eigen plannen’ en ontwikkelingen vanuit het samenwerkingsverband). Op basis van de jaarstukken 2... Lees Meer »

Deloitte: Verliezen op grondposities minder groot

pages

De analyse leert dat er geen eenduidige trend waarneembaar is, er zijn grote regionale verschillen tussen gemeenten o.a. als gevolg van marktontwikkelingen. Op macroniveau lijken gemeenten geen aanvullende verliezen genomen te hebben. In een beperkt aantal gemeenten zijn de verliesvoorzieningen zelfs verlaagd, hetzij door balansopschoning (verlagen van de boekwaarde door voorzieningen hiertegen weg te laten vallen), hetzij door afsluiten van plannen. Daarvoor gecorrigeerd is wel een aanvullende verliesneming van 250 miljoen bij het merendeel v... Lees Meer »

Scroll To Top