zondag, november 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: gezinshereniging

Tag: gezinshereniging

IND: ‘Nederland is te streng bij gezinshereniging’

tv

,,Er zijn voorbeelden dat het in Nederland wonende gezinslid slechts 20 euro te weinig verdient en om die reden gezinshereniging niet mogelijk is'', schrijft het college. Het benodigde inkomen moet een richtbedrag zijn in plaats van een harde eis. Hetzelfde geldt voor het inburgeringsexamen. Dat zou evenmin een harde eis moeten zijn, aldus het college. ,,In de praktijk worden gezinsleden onnodig langdurig gescheiden. Nederland gaat hiermee verder dan het Europese recht toestaat''. In 2012 werden er bijna 20.000 aanvragen voor gezinsherenigin... Lees Meer »

Uitspraken Raad van State over verlaagde leges

conference

1. Langdurig ingezetenen AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €130 (nu €152) niet in strijd is met de Richtlijn voor langdurig ingezeten derdelanders. 2. Langdurig ingezetenen samen met hun gezinsleden Deze uitspraak wordt nog bestudeerd. 3. Gezinshereniging AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €225 (nu €228) niet in strijd is met de EG-gezinsherenigingrichtlijn. ... Lees Meer »

EU-hof: Geen taaleisen bij gezinshereniging

pension

De advocaat-generaal boog zich over de kwestie tussen Duitsland en een Turkse inwoner, die al jaren probeert zijn Turkse echtgenote uit Turkije naar Duitsland te halen. De Duitse autoriteiten eisten van de vrouw echter een elementaire kennis van het Duits. Volgens de adviseur is dit in strijd met Europese regels en met afspraken met Turkije. In de meeste gevallen volgen de rechters van het EU-hof de mening van de advocaat-generaal. ... Lees Meer »

Zekerheid via Incertezza: DNA-onderzoek voor nabestaanden

science

  Het bedrijf Incertezza is al een begrip bij particulieren en overheidsinstellingen (zoals rechtbanken, advocaten, Immigratiedienst en ambassades) als het gaat om DNA-onderzoek. Sinds 2006 levert Incertezza DNA tests aan deze partijen om de verwantschap tussen 2 personen aan te tonen. Het betreft dan vaak zaken zoals  erfenis, naamswijziging, alimentatie of gezinshereniging. Nu levert Incertezza een nieuwe service via DNA-afname bij een overledene. DNA-afname bij overledene Incertezza heeft de behoefte aan deze specifieke DNA tes... Lees Meer »

Wijziging normbedragen per 1 januari 2014

money2

Studie Het normbedrag voor studie hoger onderwijs bedraagt € 833,22 per maand, exclusief collegegeld. Gezinshereniging Het normbedrag voor gezinshereniging waarbij de student het verblijf van het gezin financiert uit eigen middelen, bedraagt € 1.354,54 netto per maand (inclusief vakantiegeld) exclusief collegegeld. Als een in Nederland wonende derde (in loondienst) het verblijf van de student en het gezin geheel financiert is een hoger normbedrag van toepassing, € 1.485,60 bruto per maand (exclusief vakantiegeld) en € 1.604,45 bruto... Lees Meer »

Eerste Kamerdebat over asielaanvragen leidt tot vragen over verhouding met EU-regels

politics

Senator Strik (GL) diende in het debat twee moties in: een over het waarborgen van de huidige criteria voor toelating volgens het traumatabeleid, en een over nieuwe aanvragen tot gezinshereniging van asielstatushouders. Staatssecretaris Teeven ziet de eerste motie als ondersteuning van zijn beleid en vroeg Strik de tweede aan te houden. Op 19 november 2013 wordt over het wetsvoorstel en de beide moties gestemd. Aansluiting bij Europees asielsysteem Senator Strik (GL) is bezorgd dat de aanvankelijk neutrale herschikking van de asielgronden... Lees Meer »

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen

money

Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná gezinshereniging en –vorming Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als adoptie- of pleegkind Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden na verblijf als familie- of gezinslid (sinds 1 juni 2013) Aanvraag verlengingen van één van bovengenoemde verblijfsdoelen Als u om verlenging vraagt, dan staat op uw pasje ‘voortgezet verblijf’. Het nieuwe tarief is dan alleen van toepassing als u deze vergunning heeft gekregen nadat u in Nederland verbleef voor gezinshereniging/-vorm... Lees Meer »

Het partnerbeleid treedt weer in werking per 1 juni

training

Naar aanleiding van het regeerakkoord van het huidige kabinet, waarin is vastgelegd dat voor gezinshereniging en -vorming een duurzame en exclusieve relatie volstaat,wordt het partnerbeleid weer ingevoerd zoals dat gold voor 1 oktober 2012. Zogenoemde tijdelijke trouwvergunning vervalt. Met deze wijziging komt de zogenoemde tijdelijke trouwvergunning per 1 juni 2013 te vervallen. Deze verblijfsvergunning diende om een huwelijk of geregistreerd partnerschap in Nederland aan te gaan wanneer het voor de partners in het land van herkomst wetteli... Lees Meer »

Migratiebeleid kennismigranten gaat veranderen

science

Referent Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Wat gaat er veranderen? Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch. Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvr-referentprocedure. De referent kan voor de vreemd... Lees Meer »

Wijziging van het migratiebeleid voor arbeid (in loondienst)

working

Referent Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Wat gaat er veranderen? Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruik maken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch. Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvrreferentprocedure. De referent kan voor de vreemdeli... Lees Meer »

Scroll To Top