maandag, oktober 25, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Griekenland (pagina 2)

Tag: Griekenland

Defensie voorbereid op natuurbranden

fire

De brandweer van het Artillerie Schietkamp zorgde dat het vuur niet kon overslaan naar het hele oefenterrein. Tegelijkertijd blusten 2 Cougar transporthelikopters van de luchtmacht vanuit de lucht. Oefendoelen De belangrijkste oefendoelen waren de communicatie tussen de civiele en militaire brandweer en de militaire helikopterbemanning. Verder ging het om het ervaren van echt vuur en het opereren met een bambi-bucket (de waterzak onder een transporthelikopter). Inzet luchtmacht Natuurbranden komen in Nederland regelmatig voor. De ve... Lees Meer »

In 2013 minder geboorten en minder huwelijken

wedding

Aantal huwelijken sterk gedaald, aantal partnerschappen licht gestegen Minder geboorten, vooral twintigers stellen kinderen krijgen uit Aantal verhuizingen licht gestegen, maar niet in alle groepen Immigratie licht gestegen, emigratie stabiel Minder geboorten, vooral onder twintigers In 2013 werden 171 duizend kinderen geboren, 5 duizend minder dan in 2012. De daling die in 2010 begon, zet nog steeds door. Vooral twintigerskregen minder kinderen. De afname van het aantal geboorten hangt niet samen met een daling van het aantal vrouw... Lees Meer »

Gevangenisstraffen voor bankiers die markten manipuleren

cuffs

Wat zijn de nieuwe sancties? Plegers van handel met voorkennis en marktmanipulatie zullen naar de gevangenis worden gestuurd voor een periode van ten minste vier jaar, terwijl degenen die onrechtmatig voorkennis verspreiden twee jaar naar de gevangenis zullen gaan. Lidstaten kunnen ook zwaardere straffen opleggen. Zullen ze voldoende afschrikken? Het instellen van een EU-minimum voor strafrechtelijke sancties is een belangrijke eerste stap om ervoor te zorgen dat financiële criminaliteit serieus wordt behandeld en dat zijn rol in de fi... Lees Meer »

Nederlandse spelers van Rail Nation van Travian Games komen op stoom

gamer

Spelontwikkelaar Travian Games en zijn dochteronderneming Bright Future maken vandaag bekend dat hun game Rail Nation nu volledig is geoptimaliseerd voor Nederlandse spelers. De nieuwe versie van het spoorwegspel, dat in 2013 werd opengesteld voor bètaspelers, wordt vanaf nu op een dedicated server in Nederland gehost, terwijl de gebruikersinterface volledig in het Nederlands is vertaald. Deze upgrade heeft als doel de spelervaring van Nederlandse spoorwegfanaten te verbeteren en het makkelijker te maken om medespelers uit eigen land te ontmoet... Lees Meer »

Frans 1 januari 2014 BTW-verhoging follows strategy fiscale EU

sales

TMF Group 2014 EU Tax Tracker toont de gemiddelde EU-tarieven voor de vennootschapsbelasting zijn gedaald van 39% naar 24% sinds 1994, gefinancierd door het EU-gemiddelde BTW stijgt van 17% tot meer dan 21% over dezelfde periode. Financiële crisis versnelt fiscale concurrentiepositie strategie De EU-lidstaten zijn het verminderen van hun vennootschapsbelasting tarieven voor 20 jaar in een poging om de werkgelegenheid te ondersteunen in het gezicht van de low-cost, opkomende economieën. De financiële crisis heeft extra druk toegevoegd, en ... Lees Meer »

Eerste plekken voor Europees Cultureel Erfgoed bekendgemaakt

europe

Het label is bedoeld om locaties onder de aandacht te brengen die een belangrijke rol in de geschiedenis, cultuur en ontwikkeling van de Europese Unie hebben gespeeld en om door middel van voorlichtings- en onderwijsactiviteiten te wijzen op de Europese dimensie ervan. Uiteindelijk moet het Europees erfgoedlabel mensen meer het gevoel geven bij de Europese Unie te horen. De Commissie zal het label in januari 2014 officieel aan de locaties toekennen. Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor cultuur, zei hierover: "Ik feliciteer de locat... Lees Meer »

Griekenland sluit zich als 16e lidstaat aan bij EU-regels rond internationale echtparen

rings

Via nauwere samenwerking — in 2001 ingevoerd door het Verdrag van Nice i, maar voor het eerst gebruikt door de Commissie-Barroso II — kan een groep van ten minste negen lidstaten maatregelen nemen wanneer alle 28 lidstaten niet tot overeenstemming komen. In het geval van de echtscheidingsregels konden daardoor aanvankelijk 14 landen (zie achtergrond) in 2011 overeenstemming bereiken over een verordening, waaraan in 2012 Litouwen deelnam ( IP/12/1231 ) en nu ook Griekenland. De verordening heeft als doel echtparen rechtszekerheid te bieden en... Lees Meer »

China sluit zich aan bij de internationale inspanningen om belastingontduiking te beëindigen

pen

Belastingautoriteiten wereldwijd zijn zich van bilaterale naar multilaterale samenwerking en van de uitwisseling van informatie op verzoek aan de automatische uitwisseling van informatie. Het verdrag biedt een uitgebreid multilateraal kader voor een dergelijke samenwerking en een aanvulling op andere initiatieven, zoals de gestandaardiseerde multilaterale automatische uitwisseling model wordt ontwikkeld door de OESO en de G20-partners. "De ondertekening vandaag is zowel tijdig en belangrijk", zegt OESO-secretaris-generaal Angel Gurría ', zoa... Lees Meer »

Ministerie doet onderzoek migrantenstromen naar Nederland

payrol2

Van deze 153.000 nieuwe migranten komt het grootste deel (139.000) uit de tien nieuwe Midden- en Oost-Europese lidstaten zoals Polen, Roemenie en Bulgarije. Ook het aantal migranten uit Griekenland, Italië, Spanje en Portugal steeg met ruim 20 procent van 60.000 in 2007 tot ruim 73.000 in 2012. Verhoudingsgewijs nam het aantal Griekse migranten het meest toe ten opzichte van 2007 (37 procent). Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Migrantenmonitor... Lees Meer »

Ministerie doet onderzoek migrantenstromen naar Nederland

study3

Dat blijkt uit de Migrantenmonitor die het CBS op verzoek van het kabinet heeft gemaakt. Van deze 153.000 nieuwe migranten komt het grootste deel (139.000) uit de tien nieuwe Midden- en Oost-Europese lidstaten zoals Polen, Roemenie en Bulgarije. Ook het aantal migranten uit Griekenland, Italië, Spanje en Portugal steeg met ruim 20 procent van 60.000 in 2007 tot ruim 73.000 in 2012. Verhoudingsgewijs nam het aantal Griekse migranten het meest toe ten opzichte van 2007 (37 procent). Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelege... Lees Meer »

Scroll To Top