zondag, november 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: groei

Tag: groei

Structureel meer geld voor snellere groei startups

Startups

Het wetsvoorstel is onderdeel van het actieprogramma Integrale aanpak jihadisme en vloeit voort uit een Europese verordening over het gebruik en het op de markt brengen van precursoren voor explosieven. De verwachting is dat de beschikbaarheid van die stoffen flink zal teruglopen. ‘De nieuwe regeling levert zo een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid’, aldus minister Van der Steur. Ook stemde de Eerste Kamer in met een verhoging van de gevangenisstraf voor mensensmokkel. Doel is de mensonterende activiteiten van mensensmokkelaars... Lees Meer »

2 jaar aaneengesloten groei voor Nederlandse economie

Euro-Nederland

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Over de gehele linie blijft onze economie goed presteren in een nog altijd onzekere internationale situatie. Met 8 kwartalen positieve cijfers op rij laat de economie een periode van 2 jaar aaneengesloten groei zien. Om de aanhoudende groei verder te versterken, maakt het kabinet werk van extra financiering voor ondernemers, het stimuleren van innovatie en het terugdringen van regels voor het bedrijfsleven.” Hij vervolgt: “In het afgelopen jaar kwamen er bijna 100.000 nieuwe banen bij en in de afgel... Lees Meer »

Maritieme Monitor 2015: meer groei dan Nederlandse economie

hh-15294698

“Ik ben trots op de prestaties. Maar dat betekent allerminst dat we achterover kunnen leunen. Onze maritieme bedrijven spelen in de wereldtop en dat is keihard werken”, stelt minister Schultz. De onzekerheden zijn bovendien niet voorbij. “De lage olieprijs, de moeilijkheden in de visserij, zeevaart, scheepsbouw, marine en binnenvaart – we moeten nog steeds alle zeilen bijzetten.” Van Sluis: “Uiteraard werkt de maritieme sector keihard om mee te blijven spelen in de wereldtop. Door de gouden driehoek van samenwerking: branches/bedrijfsleven –... Lees Meer »

Een nieuwe start: het werkprogramma van de Europese Commissie voor banen, groei en investeringen

job

De burger wil minder inmenging van de EU in het dagelijkse leven, met name waar het nationale niveau meer geschikt is om oplossingen aan te reiken. Hij verwacht van de EU een doorslaggevende inbreng inzake de grote sociaal-economische uitdagingen, bijvoorbeeld bij het terugdringen van de werkloosheid of het versterken van de concurrentiepositie. Hij verlangt meer transparantie over wat de EU doet en hoe zij daarbij te werk gaat. Het werkprogramma is wat dat betreft een goede eerste stap, omdat het in alle duidelijkheid aangeeft wat de EU in 201... Lees Meer »

Extra EU-top over banen en groei

jobs

De EU-leiders moeten oplossingen bedenken om de kwakkelende Europese economie vooruit te helpen. Zo moet worden gekeken naar de mogelijkheid om het tempo aan te passen waarin bezuinigingen worden doorgevoerd, menen onder meer de Franse president François Hollande en de Italiaanse premier Matteo Renzi. Te forse besparingen zouden het herstel belemmeren. De noodzaak voor de speciale top is gegroeid door de actuele economische cijfers, die aantonen dat het herstel zwak blijft. Dat geldt vooral voor de eurolanden. De inflatie is buitengewoon laa... Lees Meer »

EU ziet oceaaninnovatie als bron van duurzame groei

crab

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, ziet het zo: " Vandaag plaatsen wij de bouwstenen zodat de toekomstige generatie Europeanen over de kennis en vaardigheden zal beschikken om onze oceanen beter te beheren en alle voordelen die zij ons kunnen bieden, aan te wenden, rekening houdend met het evenwicht van het ecosysteem van de zee." En zij gaat door: "Ons initiatief bijvoorbeeld om een digitale kaart van de volledige zeebodem van de Europese wateren op te stellen, zal leiden tot een grotere voorspelbaarheid voo... Lees Meer »

EU viert tiende verjaardag historische uitbreiding

europe

"Verenigd staan we sterker in de wereld; verenigd kunnen we niet alleen beter onze belangen verdedigen, maar ook onze waarden uitdragen", aldus Commissievoorzitter José Manuel Barroso ter gelegenheid van deze historische verjaardag. EU-commissaris voor uitbreiding Štefan Füle zei: "De toetreding van 10 nieuwe lidstaten op 1 mei 2004 heeft stabiliteit, veiligheid en welvaart gebracht. Europa is weer verenigd, na jaren van kunstmatige scheiding tijdens de Koude Oorlog." De uitbreiding van de EU naar het oosten heeft de democratie, vrijheid ... Lees Meer »

Aantal werkende ouderen blijft stijgen

oldpa

De belangrijkste factoren achter deze ontwikkeling zijn de financiële prikkels van de overheid en het hogere opleidingsniveau van deze groep werknemers. De groeiende arbeidsparticipatie van ouderen betekent ook dat meer ouderen een beroep doen op een arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering. Wanneer oudere werknemers werkloos worden, is persoonlijk contact met werkgevers van groot belang voor de terugkeer naar werk. Dit zijn enkele conclusies uit het UWV Kennisverslag dat vandaag is gepubliceerd. De arbeidsparticipatie van 55-plussers... Lees Meer »

Scroll To Top