woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Haans Advocaten

Tag: Haans Advocaten

Dat heb ik helemaal niet gezegd!?

weigh

Een verbalisant vraagt je na een verhoor het proces-verbaal door te nemen en te ondertekenen. Wanneer jij jouw verklaring doorleest, merk je dat het verhaal in het proces-verbaal niet volledig aansluit op wat je zojuist hebt verklaard. De door jou zo zorgvuldig gekozen woorden lijken nu eerder op een belastende verklaring... Wat nu? Je zal niet de eerste zijn bij wie bepaalde woorden worden verdraaid waardoor ze de broodnodige nuance verliezen, maar je bent ook zeker niet de laatste. Hoewel wettelijk staat vastgelegd dat de verklaring van de... Lees Meer »

Nieuw arbitragerecht in de bouw

building

De positie van consumenten bij arbitrage ligt nog wat anders. Het arbitrale beding staat tegenwoordig op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen bij consumentenovereenkomsten en is hiermee vernietigbaar geworden. Heeft een consument een geschil? Dan hoort dat thuis bij de gewone burgerlijke rechter. Levert u aan consumenten en wilt u liever arbitrage? Regel het dan in een aparte overeenkomst of spreek af dat u de consument minimaal één maand gunt om alsnog te kiezen voor de rechtbankprocedure in plaats van arbitrage. Kiest de cons... Lees Meer »

Aannemers opgelet, AVA 2013 is gewijzigd!

law

De AVA werd in 2013 al op een flink aantal punten gewijzigd en in december 2014 volgde een nieuwe wijziging. Artikel 17 van de AVA 2013 bevat een zogenaamd arbitraal beding. Die bepaling houdt in dat geschillen tussen een aannemer en consument-opdrachtgever uitsluitend beslecht worden door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Behoudens uitzonderingen, wordt de gewone civiele rechter daardoor buitenspel gezet. Jarenlang speelde onder bouwrechtjuristen de discussie of deze uitsluiting van de civiele rechter wel toegestaan was. Formeel wel, w... Lees Meer »

Om te bewaren: Alles over de proeftijd

woman

Een proeftijd is een kennismakingsperiode, die je afspreekt "om elkaar te leren kennen". Je kan geen proeftijd afspreken als er eerder een arbeidsovereenkomst was, of omdat de werknemer, bijvoorbeeld na een overname, hetzelfde werk bij een nieuwe werkgever blijft doen. De wet gaat er dan vanuit dat de nieuwe werkgever al bekend is met de kwaliteiten van deze werknemer. Ga je wel een proeftijd aan dan kan zowel de werkgever als werknemer tijdens een bepaalde periode op elk moment de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het opgeven van een reden... Lees Meer »

Koper opgelet: lasten en beperkingen bij de koop van onroerend goed

weigh

Artikel 7:15 Burgerlijk Wetboek verplicht de verkoper om de verkochte zaak vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen over te dragen. Het artikel legt de verkoper een mededelingsplicht op ten aanzien van bijzondere lasten en beperkingen. Alleen als de verkoper ze meldt en deze door u in de koop- of leveringsakte uitdrukkelijk worden aanvaard, geldt de plicht van de verkoper om het pand vrij van die bijzondere lasten en beperkingen te leveren niet. Maar wat als u als koper geconfronteerd wordt met een publiekrechtelijke last of beperki... Lees Meer »

Toetreden tot een VOF? Let goed op!

law

Kenmerkend voor de Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (CV) is dat naast de vennootschap zelf ook alle vennoten afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap. Duidelijk was dat deze aansprakelijkheid gold voor schulden van de vennootschap die zijn ontstaan gedurende de periode dat men vennoot van de VOF is. Tot voor kort bestond er grote onduidelijkheid of deze aansprakelijkheid zich voor een toetredende vennoot ook uitstrekte over oude schulden van de VOF die al voor zijn toetreding... Lees Meer »

Het faillissement van een VOF: een koerswijziging!

broke

Een VOF is een ondernemingsvorm met een afgescheiden vermogen, waarvan twee of meer vennoten eigenaar zijn. Deze personen zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor alle schulden in de VOF. Een persoon of onderneming gaat failliet als hij, zoals dat heet, ‘heeft opgehouden te betalen.' De Hoge Raad vindt dat, als het vermogen van een VOF ontoereikend is om haar schuldeisers te betalen, dit niet betekent dat een vennoot van een VOF privé geen geld meer heeft. Een vennoot kan zelf voldoende vermogen hebben om alle schuldeisers te betalen. W... Lees Meer »

De transitievergoeding, verschuldigd of toch niet?

gol

De transitievergoeding wordt als volgt berekend: de eerste 10 jaar van het dienstverband: 1/6 maandsalaris per 6 maanden 1/4 maandsalaris per 6 maanden wanneer werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 75.000,-. Minister Asscher heeft 24 februari 2015 een wetswijziging aangekondigd waardoor voorkomen wordt dat werkgevers een hoge transitievergoeding moeten betalen als zij na 1 juli 2015 een tijdelijke kracht in dienst hebben na een ... Lees Meer »

Kom uit het land waar prostitutie en blowen mag

nederlan

'Het land van Sinterklaas en Koninginnedag.' Dit zongen Lange Frans en Baas B bijna 10 jaar geleden. Sindsdien is er aardig wat veranderd in Nederland. Het Sinterklaasfeest verandert door het uiterlijk van de Pieten, Koninginnedag is tegenwoordig Koningsdag en de twee hierboven genoemde rappers hebben een hekel aan elkaar. Maar blowen en bordeelbezoek zijn nog altijd mogelijk in Nederland. Uitspraken van rechters blijven verbazen, zowel positief als negatief. Een politierechter in Overijssel veroordeelde een man tot een voorwaardelijke taaks... Lees Meer »

Wat zijn uw rechten bij de aanleg van wegen en leidingen?

law

Nederland is een dichtbevolkt land. Bij de aanleg van wegen en leidingen, wordt duidelijk dat ruimte schaars is. Voorzieningen moeten ingepast, om aan de toenemende vraag naar gas, water en elektriciteit te voldoen. Wat zijn uw rechten als grondeigenaar of -gebruiker? Moet u tegen uw zin, medewerking verlenen aan de aanleg van bijvoorbeeld wegen of nutsvoorzieningen? Aankoop of onteigening? Stel u bent eigenaar van een kantoorpand of woonhuis dat weg moet. Er komt namelijk een spoorlijn, weg, brug of kanaal op of naast uw pand. Of u dat n... Lees Meer »

Scroll To Top