vrijdag, juni 5, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Hoge Raad

Tag: Hoge Raad

Hoge Raad verhuist naar Korte Voorhout

Het gebouw De Hoge Raad is de hoogste Nederlandse straf-, belasting- en civiele rechter. De nieuwbouw, die waardigheid uitstraalt, staat symbool voor het instituut dat de Hoge Raad is en de positie die hij vervult in de Nederlandse samenleving. Net als de Hoge Raad is het gebouw – met zijn natuurstenen sokkel - verankerd in de maatschappij. In de sokkel is het openbare deel van de Hoge Raad opgenomen. Erboven verrijst een transparante fijn gelijnde kap. Dit ensemble symboliseert de soevereiniteit van de rechterlijke macht. In het glazen vol... Lees Meer »

Toetreden tot een VOF? Let goed op!

law

Kenmerkend voor de Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (CV) is dat naast de vennootschap zelf ook alle vennoten afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap. Duidelijk was dat deze aansprakelijkheid gold voor schulden van de vennootschap die zijn ontstaan gedurende de periode dat men vennoot van de VOF is. Tot voor kort bestond er grote onduidelijkheid of deze aansprakelijkheid zich voor een toetredende vennoot ook uitstrekte over oude schulden van de VOF die al voor zijn toetreding... Lees Meer »

Rookverbod geldt per direct in alle cafés

cigarettes

Van Rijn: "Wij zaten op koers om het rookverbod voor alle horeca in te laten gaan op 1 januari 2015, na behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Dat de uitzondering vervalt, is dus geen verrassing voor de horeca ondernemers die tot nu toe een uitzonderingspositie hadden. De snelheid waarmee het nu gebeurt, is wel nieuw. De uitzondering voor kleine horeca wordt per direct ongedaan gemaakt door de Hoge Raad en dus moeten wij per direct handhaven." 600 euro boete Overtredingen van het rookverbod in kleine cafés die tot nu toe ond... Lees Meer »

Direct incassokosten na 14 dagen brief

law

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad antwoord gemaakt op een prejudiciële vraag van de Rechtbank Gelderland. De vraag is gesteld om een einde te maken aan de discussie in incassoland of er buiten de 14 dagen brief bij vorderingen op particulieren nog een incassohandeling dient te worden verricht alvorens aanspraak te kunnen maken op buitengerechtelijke incassokosten. Hoe zat het ook alweer? De Nieuwe Wet Incassokosten (WIK) Sinds 1 juli 2012 is de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten wettelijk gereguleerd middels de WIK. In... Lees Meer »

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Hangmat

De destijds geldende Nederlandse wet beperkte de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, maar dat was in strijd met een Europese richtlijn. Daardoor werden bij het einde van het dienstverband te weinig vakantiedagen afgerekend door de werkgevers. Het gerechtshof oordeelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door de Europese richtlijn destijds onjuist te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Per 1 januari 2012 is de Nederlandse wetgeving aangepast aan de Europese richtlijn. De Nederlandse Staat legt zich niet neer bij dit arrest van... Lees Meer »

Hoge Raad: gemeenten mogen hondenbelasting heffen

dogs

De gemeente Sittard-Geleen was naar de Hoge Raad gestapt omdat ze het niet eens was met een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. Dat vond dat gemeenten geen hondenbelasting mochten heffen als de opbrengst in de grote pot van de ‘algemene middelen’ terecht komt, want dan zouden hondeneigenaren daaraan méér bijdragen dan anderen. Geen discriminatie De hoogste rechter - de Hoge Raad - heeft die uitspraak van het Hof nu vernietigd. De wetgever heeft op fiscaal gebied een grote mate van vrijheid. Een van de redenen voor hondenbelasting ... Lees Meer »

Staat in cassatie inzake SNS

law

Het is de eerste keer dat de Interventiewet is toegepast. De Staat vindt het belangrijk dat de Hoge Raad zich uitlaat over de vraag hoe bepaalde onderdelen van de wet moeten worden uitgelegd, voordat het door de Ondernemingskamer bevolen deskundigenonderzoek van start gaat. Het is voor het deskundigenonderzoek van belang dat deze uitleg in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gegeven. De Staat heeft daarom besloten om gebruik te maken van de door de Ondernemingskamer geboden mogelijkheid om nu al in cassatie te gaan en niet te wachten totdat ... Lees Meer »

Scroll To Top