dinsdag, april 23, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: hogescholen

Tag: hogescholen

Meer vluchtelingen als student welkom

students

Een hinderpaal voor veel vluchteling-studenten is bijvoorbeeld dat ze geen DigiD hebben, een voorwaarde om hoger onderwijs te volgen. Daarvoor wordt een oplossing gezocht. Ook worden ze voorgelicht over waar ze hun diploma uit eigen land kunnen laten beoordelen en waarderen; dat is nu nog maar bij weinig vluchtelingen bekend. Verder worden meer taallessen gegeven. Bij het overleg zaten, naast Bussemaker, ook vertegenwoordigers van verschillende universiteiten en hogescholen en van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ... Lees Meer »

Universiteiten en hogescholen maken werk van profilering

professors

De midtermreview geeft inzicht in de voortgang op profilering en zwaartepuntvorming, de voortgang van de Centres of Expertise en hoe instellingen bezig zijn met onderwijskwaliteit en studiesucces. In 2012 zijn hierover met alle bekostigde instellingen in het hoger onderwijs prestatieafspraken gemaakt. Universiteiten en hogescholen gaven in gesprekken met de Reviewcommissie aan dat de prestatieafspraken de instellingen helpen bij het vormgeven van de strategie en bij interne discussies over profilering en onderwijskwaliteit. Ook bij de inrich... Lees Meer »

Universitaire uitwisseling in het kader van Erasmus: een recordjaar

students

Dankzij Erasmus kunnen Europese studenten maximaal een jaar in het buitenland studeren of stage lopen. Ze hoeven dan geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling te betalen en krijgen een beurs als tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud. Maar Erasmus is er niet alleen voor studenten: docenten van universiteiten en hogescholen en ondernemers krijgen de kans om voor maximaal zes weken in het buitenland te doceren of een opleiding te volgen. Meer dan 269.000 studenten hebben in 2012-2013 meegedaan, 15.000 meer dan in het jaar daarvoor.... Lees Meer »

Onderwijs op afstand aan The Open University vergroot kennis van Engels en verbreedt internationale horizon.

woman

Bij elke studierichting aan The Open University heb je wel te maken met een bepaalde internationale ervaring. De studenten die onderwijs op afstand volgen zijn afkomstig uit de hele wereld en krijgen een Brits diploma dat wereldwijd erkend wordt. Op het ogenblik heeft The Open University meer dan 200.000 studenten, circa 45.000 studenten uit meer dan 25 landen maken nuttig gebruik van het uitstekende on- en offline lesmateriaal en van het speciale Blended Learning-model. The Open University biedt in heel Europa opleidingen aan en door verschill... Lees Meer »

‘Hoger onderwijs voor deeltijdstudenten moet flexibeler’

studying

Deeltijdonderwijs De commissie, die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van bekostigde en niet-bekostigde instellingen in het hoger onderwijs, bepleit een cultuurverandering in de maatschappij, in het beleid en bij de onderwijsinstellingen. Het hoger deeltijdonderwijs zit in een dramatische vrije val, terwijl het belang van Leven Lang Leren breed (onlangs nog door de WRR) wordt onderkend: in 2001 meldden zich nog 19.000 studenten aan, in 2011 waren het er iets meer dan 9.800. De daling is vooral te zien in het bekostigd deeltijdon... Lees Meer »

BAM: LinkedIn start Masterclass Carrièreplanning in samenwerking met universiteiten, hogescholen en topwerkgevers; studenten willen meer ondersteuning bij het plannen van hun loopbaan

students

Meer dan de helft van de studenten wil deze kennis het liefst direct vanuit het bedrijfsleven krijgen. LinkedIn start daarom in het voorjaar van 2014 een Masterclass Carrièreplanning. In samenwerking met universiteiten, hogescholen en topwerkgevers wil het zakelijke netwerk daarmee studenten gaan helpen om zich al tijdens hun studie beter te oriënteren en profileren op de arbeidsmarkt. Studenten gebruiken sociale netwerken weinig ter oriëntatie op een baan Hoewel veel studenten actief aanwezig zijn op social media en professionele netwerk... Lees Meer »

Groen licht voor online onderwijs

woman

De ontwikkeling van online onderwijs is onontkoombaar, schrijft Bussemaker. Hogescholen en universiteiten kunnen ervan profiteren. Ze kunnen hun onderwijs ermee verbeteren, versterken er hun profiel mee en vergroten hun bereik. Bovendien kunnen ze nieuwe groepen studenten aanboren, zoals werkenden die naast hun werk een studie willen gaan doen. Ze ziet de colleges vooral als aanvulling op zogeheten contactonderwijs, niet als volledige vervanging ervan. Einde aan onzekerheid Door de stormachtige ontwikkeling van online onderwijs leven er b... Lees Meer »

Kabinet komt ambitieuze student tegemoet

studying

Studenten die een tweede studie volgen betalen daarvoor sinds 2010 het instellingscollegegeld. Dit is een tarief dat de hogescholen en universiteiten zelf mogen bepalen, maar dat meestal hoger is dan het wettelijk collegegeld (€1835). Doorgaans vragen hogescholen en universiteiten de kostprijs, omdat ze voor studenten die een tweede studie doen geen bekostiging van het Rijk krijgen. Voor studenten die hun tweede studie zijn begonnen terwijl ze nog bezig waren met hun eerste bestond een overgangsmaatregel. Die hield in dat het instellingscoll... Lees Meer »

Scroll To Top