zaterdag, februari 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: huishoudens

Tag: huishoudens

DNB: Economie gebaat bij minder fiscale prikkels tot sparen en lenen

saving

Grafiek 1: Vermogenspositie Nederlandse Huishoudens Procenten bbp De afgelopen decennia zijn de balansen van huishoudens fors gegroeid. Het positieve saldo van hun bezittingen en schulden is toegenomen van ruim twee keer het bruto binnenlands product (bbp) in 1982 tot bijna vier keer het bbp anno 2012 (zie grafiek 1). Vooral het pensioenvermogen is – als gevolg van fiscale prikkels en de verplichte deelname aan tweede pijler pensioenen – toegenomen. Tegelijkertijd is in deze dertig jaar tijd ook het huizenvermogen fors toegenomen, van 10... Lees Meer »

Huurverhoging per 1 juli 2015

hands

De basishuurverhoging is gebaseerd op het inflatiecijfer van het voorafgaande jaar (1% in 2014) plus een opslag van 1,5%. De huurverhogingen vallen door de gedaalde inflatie wat lager uit dan vorig jaar. Toen gold nog een basishuurverhoging van 4%. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil het kabinet de doorstroming in de gereguleerde huursector bevorderen. De laagste inkomens worden via de huurtoeslag vrijwel volledig gecompenseerd voor de huurverhoging. Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen aanzeggen, moeten... Lees Meer »

Deloitte: Groot tekort huurwoningen vrije sector verwacht

wonen

De overheid wil met haar nieuwe maatregel scheefwonen tegengaan door inkomensafhankelijke huurverhogingen in te stellen. Door deze nieuwe regel moeten scheefwoners een steeds hogere huur opbrengen. Met als uiteindelijk gevolg dat zij deze hogere huur niet meer kunnen betalen. "Bij extrapolatie van dit beleid is er binnen tien jaar een extra tekort van 100.000 betaalbare huurwoningen in de vrije sector", meent Frank ten Have, partner binnen Deloitte. Uit het onderzoek blijkt dat huurders die net boven de inkomensgrens van € 33.000 of € 43.000... Lees Meer »

EBN: Meer investeringen gasindustrie nodig om productieniveau op peil te houden

oil

Makkelijk winbaar gas Focus on Dutch Oil & Gas 2013 laat zien dat het tijdperk van het ‘Makkelijk Winbare Gas’ voorbij is in Nederland. De opsporing en productie van gas uit kleine velden wordt steeds lastiger, zowel technologisch als economisch gezien. Dit betekent dat investeringen moeten worden opgekrikt om de huidige productieniveaus te kunnen handhaven. EBN heeft uitgerekend dat onder een ‘business-as-usual’ scenario – dat wil zeggen, als booractiviteiten op het huidige niveau en volgens de huidige trend worden voortgezet en de b... Lees Meer »

Energiebesparing door nieuwe slimme energiemeters

bulb

Energierekening verlangen 'Consumenten kunnen door deze nieuwe meter direct zien hoeveel gas en elektriciteit ze gebruiken. Hierdoor worden ze bewuster van hun verbruik, kunnen ze makkelijker energie besparen en daarmee hun energierekening verlagen,' aldus minister Kamp. Wisselen van leverancier makkelijker De slimme digitale meter is nodig om ons elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. Steeds meer huishoudens wekken zelf energie op en leveren stroom die ze niet gebruiken terug aan het net. De nieuwe meters zijn nodig om de ... Lees Meer »

DNB: Huishoudens nemen netto spaargeld op bij banken

mon

Spaargeld Nederlandse huishoudens aangehouden bij banken en netto-inleg spaargeld Nederlandse huishoudens hebben eind 2013 EUR 325 miljard op spaarrekeningen staan bij banken in Nederland (Zie tabel 5.2). Het overgrote deel hiervan, ruim 85%, staat op vrij opneembare spaarrekeningen, bijvoorbeeld internetspaarrekeningen. De overige EUR 48 miljard is voor bepaalde tijd vastgezet bij een bank, waarbij klanten doorgaans een iets hogere rente krijgen dan bij de vrij opneembare spaarrekeningen. Sinds medio 2013 is de totale hoeveelheid spaargeld ... Lees Meer »

PwC onderzoek: Consument geen behoefte om te wisselen van energieleverancier

bulb

De drie belangrijkste redenen om bij de huidige leverancier te blijven zijn: 1) tevredenheid over de kwaliteit, 2) gebrek aan transparante, objectieve vergelijking tussen leveranciers en 3) angst voor administratieve rompslomp. PwC-partner Paul Nillesen: “Klanten die overwegen te wisselen, geven aan behoefte te hebben aan duidelijke, transparante en objectieve vergelijkingen tussen leveranciers. Hier ligt een kans voor nieuwe toetreders en de toezichthouder om de kwaliteit van de informatie te vergroten.” Volgens Nillesen is het positief nie... Lees Meer »

DNBulletin: Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af en kiezen meer voor beleggingsfondsen

clean3

Dit blijkt uit een DNB-onderzoek naar de beleggingen van Nederlandse huishoudens vanaf januari 2010, enkele maanden voor het uitbreken van de schuldencrisis. Bedroeg de waarde van de effectenportefeuille (beleggingsfondsen, aandelen en schuldpapier) in januari 2010 EUR 95 miljard, in juni van dit jaar is dat gedaald tot EUR 88 miljard. Deze afname van EUR 7 miljard is de resultante van twee tegengestelde ontwikkelingen. De verkoop van effecten heeft per saldo tot een waardedaling van EUR 14 miljard geleid, terwijl koersstijgingen over dezelf... Lees Meer »

Sparende huishoudens verliezen een miljard euro per jaar

oney2

In Nederland heeft 24 procent van de huishoudens hun vrije vermogen uitsluitend op spaarrekeningen en deposito's staan. Dit spaargeld bedraagt opgeteld ten minste 80 miljard euro. Vanwege de lage rente die spaarders ontvangen en de stijgende prijzen van consumptie wordt het gezamenlijke vermogen van deze sparende huishoudens jaarlijks zeker 1,1 miljard euro minder waard.* Mogelijk zien mensen sparen als veilige optie in deze tijd van recessie. "Maar het spaargeld van veel particulieren gaat alleen maar achteruit", zegt Tjade Groot, Hoofd OXBY... Lees Meer »

Scroll To Top