dinsdag, april 13, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: IND (pagina 10)

Tag: IND

Eerste kennismigrant krijgt verblijfpas onder nieuw migratiebeleid

giftcard

Het kabinet wil de positie van Nederland in de top 5 van meest concurrerende economieën verankeren en versterken. Kennismigratie speelt daarbij een belangrijke rol. De Wet Modern Migratiebeleid zorgt ervoor dat werkgevers kennismigranten sneller en eenvoudiger uit het buitenland kunnen laten overkomen. Het samenvoegen van de aanvraagprocedures voor de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) en de Verblijfsvergunning zorgt voor enorme tijdwinst. De migrant kan nu direct na aankomst in Nederland zijn verblijfspas ophalen bij de IND en hij kan ... Lees Meer »

Geen bijstand EU-burger zonder verblijfsrecht

gol

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat, mede namens staatssecretaris Fred Teeven van Justitie, woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Als voorbereiding op de nieuwe wettelijke regeling beginnen de gemeente Rotterdam en de IND op 1 oktober van dit jaar een proefproject van 6 maanden. Eerder liep zo'n project al in Vaals. Ascher overlegt met de Europese Commissie over hoe de nieuwe regeling vorm te geven zonder inbreuk te maken op het vrije verkeer van personen in de EU. Eerder toonde met name de VVD in de Tweede Kamer zich on... Lees Meer »

Aanvraag motie Spekman

Renewable-Energy

Een aanvraag indienen in het kader van de motie Spekman De IND heeft gegevens van de vreemdeling nodig. Welke gegevens de IND nodig heeft staat in deze bijlage. Alle gegevens genoemd in de bijlage moeten aan de IND worden gezonden. Belangrijk! Als de IND niet over alle gevraagde gegevens beschikt of als deze onvolledig zijn, kan de vreemdeling niet in aanmerking komen voor opvang in het kader van de motie Spekman. Hoe wordt de aanvraag door de IND behandeld De IND beoordeelt of alle gevraagde gegevens aanwezig en volledig zijn. Let ... Lees Meer »

Monitor Kennismigranten, kwantitatieve analyse

payrol2

INDIAC heeft een nieuw monitor uitgebracht. Dit rapport is het kwantitatieve deel van de monitor kennismigranten en bevat de cijfers over de periode 2008-2011. ... Lees Meer »

Introduction of Expatcenter Amsterdam service fees

Rob

Guaranteed service quality In 2013 the Expatcenter Amsterdam celebrates its fifth anniversary. The formation of the Expatcenter Amsterdam has proved to be a great success and we are delighted that we have been able to assist such a large number of highly skilled migrants upon their arrival in the Netherlands. Each year the number of highly skilled migrants and companies using our services has increased by more than 10%. As such, it has been decided by the Steering Committee of the Expatcenter Amsterdam Metropolitan Area and the Mayor &... Lees Meer »

Restitutie leges

money2

In die brief wordt aan de referenten gevraagd de brief te overhandigen aan de vreemdeling, zodat hij zijn adres en zijn bankrekeningnummer kan doorgeven. In sommige gevallen wordt ook om een betaalbewijs gevraagd. Het betaalbewijs kan een kopie van een kwitantie zijn of een kopie van een bankafschrift waarop de betaalde leges zijn vermeld. Mocht u niet over het gewenste betaalbewijs beschikken, dan kunt u op het formulier aangeven wanneer en hoe u heeft betaald (bijvoorbeeld via automatische incasso, overschrijving of betaling aan het IND-lo... Lees Meer »

MVV-ref adviesaanvragen niet langer mogelijk

money

Wanneer u erover denkt om een verblijfsvergunning voor Nederland aan te vragen, of u treedt als referent voor een vreemdeling op en wilt deze persoon naar Nederland laten komen, kunt u hier meer informatie vinden, of bellen met het Klant Informatie Centrum (telnr. 0900-1234561). ... Lees Meer »

B9-regeling voortaan ‘verblijfsregeling Mensenhandel’

human-traffic

De verblijfsregeling Mensenhandel in het kort De regeling houdt in het kort in dat het slachtoffer of de getuige van mensenhandel aangifte kan doen van mensenhandel bij de politie (of als slachtoffer op andere wijze medewerking kan verlenen aan het opsporings- of vervolgingsonderzoek van politie en het Openbaar Ministerie) waarna de IND aan deze persoon een tijdelijke verblijfsvergunning verleent voor de duur van het opsporings- en vervolgingsonderzoek. Het betreft dan een verblijfsvergunning op tijdelijke humanitaire gronden. In sommige ... Lees Meer »

Buitenschuldbeleid is onduidelijk: gevaar voor willekeur

parliament

Vreemdelingen die zijn uitgeprocedeerd, maar die buiten hun schuld niet zelfstandig uit Nederland kunnen vertrekken, kunnen alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Deze ‘buitenschuldvergunning’ wordt alleen verleend aan vreemdelingen die er alles aan hebben gedaan om zelfstandig te vertrekken, maar die daar, ook met hulp van de Nederlandse overheid, niet in zijn geslaagd. Beleid doet uiteindelijk waar het voor is bedoeld Uit het onderzoek is gebleken dat vreemdelingen die aan de voorwaarden voldoen, uiteindelijk een buitenschuldvergunning kri... Lees Meer »

Migratiebeleid kennismigranten gaat veranderen

science

Referent Persoon of organisatie die belang heeft bij de overkomst van een vreemdeling. Wat gaat er veranderen? Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning automatisch. Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de vvr-referentprocedure. De referent kan voor de vreemd... Lees Meer »

Scroll To Top