dinsdag, april 13, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: IND (pagina 5)

Tag: IND

IND: Terugbetalen van leges voor minderjarigen

kids

Hoe werkt het? Het automatisch terug betalen van de leges (een ambtshalve terugbetaling) betekent dat u niets hoeft te doen. Het juiste bedrag wordt in de maanden maart en april op uw rekening gestort. U hoeft niet schriftelijk of telefonisch om geld terug vragen. De IND berekent het teveel betaalde bedrag en stort dit terug. Als uw IBAN-nummer niet bij de IND bekend is (bijvoorbeeld omdat u bij de loketten met pin hebt betaald), dan krijgt u van de IND een brief. In de brief staat wat u moet doen. Wanneer? In de maanden maart en ap... Lees Meer »

IND: Nieuwe verblijfsregeling voor ambitieuze buitenlandse ondernemers

business

Start-ups, zoals deze startende ondernemers ook wel heten, hebben vaak nog geen uitgewerkt businessplan of voldoende startkapitaal. Hierdoor komen zij niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning als zelfstandige. De verblijfsvergunning die voor deze startende ondernemers in het leven roept, is één jaar geldig. Wie ervoor in aanmerking wil komen, moet ondersteund worden door een facilitator. De facilitator begeleidt de start-up om van idee tot bedrijf te komen. Voorwaarde is dat de facilitator ervaring heeft in het begeleiden van start-up... Lees Meer »

IND niet bereikbaar tijdens de feestdagen

calendar

Zowel de loketten, de informatielijn, de kennismigranten- en de ketenpartnerlijn en @IND_NL zijn op de volgende dagen gesloten: Woensdag 24 december vanaf 16:00 uur Donderdag 25 december Vrijdag 26 december Woensdag 31 december vanaf 16:00 uur Donderdag 1 januari 2015 Vrijdag 2 januari 2015 ... Lees Meer »

IND: Proefproject opsturen ontbrekende documenten per e-mail afgerond

email

De geselecteerde groep particuliere klanten wordt ook gedurende de evaluatie nog in de gelegenheid gesteld om eventueel ontbrekende stukken naar de IND te mailen. Na de evaluatie maakt de IND een keuze voor een eventueel vervolg van het project. ... Lees Meer »

IND: Dienstverlening loketten Hoofddorp, Eindhoven en Den Bosch wijzigt per 1 december

calendar

In sommige gevallen kunnen we u direct telefonisch helpen. Voor andere zaken is het misschien beter een afspraak te maken bij een van de loketten zodat we u goed kunnen helpen. Voor biometrie en afhalen pasjes kunt u wel zonder afspraak het loket binnen lopen. Dit betekent dat u vanaf 1 december niet meer zonder afspraak bij het loket terecht kunt, maar eerst ons algemene telefoonnummer (088-043 04 30) belt. ... Lees Meer »

IND: EMN-netwerkmiddag

board-room

De algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is gevraagd om als dagvoorzitter op te treden. Deze EMN-bijeenkomst werd geopend door de directeur-generaal Vreemdelingenzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Verder werden enkele studies (onder andere inreisverbod en alternatieven voor detentie) door Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en het EMN gepresenteerd en konden de deelnemers nader kennismaken met de EMN Return Expert Group (REG) waarvan d... Lees Meer »

IND en Rechtspraak automatiseren deel vreemdelingenrechtelijke procedures

law

Vanaf 23 september kan het CIV de belangrijkste gegevens van een beroep- of verzoekschrift digitaal naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sturen. Nu een deel van de asielaanvraagprocedure geautomatiseerd gaat verlopen, beschikken de IND en haar ketenpartners straks sneller over de noodzakelijke gegevens en wordt de kans op handmatige fouten of vertraging aanzienlijk kleiner. Voorwaarde is wel dat de gegevens ook juist en volledig worden aangeleverd aan de Rechtspraak. Deze ontwikkeling is de eerste stap in de digitalisering van de... Lees Meer »

IND: Convenant Aziatische Horeca

vegi

Met dit convenant kan de komende twee jaar voor bepaalde functies een gelimiteerd aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) worden verleend voor gekwalificeerde Aziatische koks, waarbij door het UWV niet wordt getoetst op de aanwezigheid van 'prioriteitgenietend aanbod'(kandidaten in Nederland en Europa die werkzoekend zijn en voorrang genieten). De minister van SZW heeft een tijdelijke regeling getroffen voor aanvragen in de Aziatische horeca die dit mogelijk maakt. UWV toetst wel aan de overige voorwaarden van de Wet... Lees Meer »

Bureau Documenten van de IND helpt Oost-Nederland in strijd tegen identiteitsfraude

visa

Identiteitsfraude is het opzettelijk gebruiken van gestolen of vervalste identiteitspapieren, met de bedoeling hiermee verboden handelingen te verrichten. Zowel burgers, bedrijven als de overheid kunnen het slachtoffer worden van identiteitsfraude. Gedupeerden krijgen vaak te maken met langdurige procedures bij banken, creditcardmaatschappijen en incassobureau's. Een consequente en gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om daders van identiteitsfraude sneller op te sporen en slachtoffers beter te helpen. Met het convenant sluiten de deelneme... Lees Meer »

IND: Nederland koploper in bestrijding internationale misdrijven

police2

Ook de IND draagt hier zijn steentje aan bij. Met de instelling eind jaren negentig van een 1F-unit bij de IND loopt Nederland voorop in het onderzoek naar oorlogsmisdadigers. Het rapport stelt onder meer "the Dutch experience demonstrates the key role that specialized immigration units can play in ensuring that those who have committed grave international crimes do not obtain asylum." ... Lees Meer »

Scroll To Top