donderdag, december 3, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: IND (pagina 6)

Tag: IND

IND: ‘Nederland is te streng bij gezinshereniging’

tv

,,Er zijn voorbeelden dat het in Nederland wonende gezinslid slechts 20 euro te weinig verdient en om die reden gezinshereniging niet mogelijk is'', schrijft het college. Het benodigde inkomen moet een richtbedrag zijn in plaats van een harde eis. Hetzelfde geldt voor het inburgeringsexamen. Dat zou evenmin een harde eis moeten zijn, aldus het college. ,,In de praktijk worden gezinsleden onnodig langdurig gescheiden. Nederland gaat hiermee verder dan het Europese recht toestaat''. In 2012 werden er bijna 20.000 aanvragen voor gezinsherenigin... Lees Meer »

IND: Bewijsnood bij naturalisatie

nederlan

Vrijstelling De houder van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd is vrijgesteld van de eis om een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig buitenlands paspoort te laten zien. Staatlozen Als iemand staatloos is –en als zodanig geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente- dan is er voor naturalisatie geen paspoort nodig om de nationaliteit vast te stellen. Wel moet er een gelegaliseerde geboorteakte zijn om de identiteit vast te kunnen stellen. Bewijsnood bij naturalisatie/Nederlander worden Als u geen paspoo... Lees Meer »

Stel uw vraag via twitter-account @IND_NL

socialm

Het webcareteam van de IND staat op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur voor u klaar om u te helpen bij algemene vragen over het indienen van uw aanvraag, benodigde formulieren of andere algemene informatie. Om uw privacy te waarborgen gaat het webcareteam niet in op dossierinhoudelijke vragen. Denk daarbij aan vragen waar een zaaknummer voor nodig is, bijvoorbeeld een vraag over de status van uw aanvraag. Ook zal het webcareteam niet vragen om uw persoonsgegevens of zaaknummer. ... Lees Meer »

IND: Legesverlaging per 1 september 2014

deficit

verblijf als familie- of gezinslid; of niet tijdelijk humanitair in het kader van voortgezet verblijf na eerder verblijf als familie- of gezinslid. Dit geldt voor een: machtiging tot voorlopig verblijf (mvv); verblijfsvergunning; wijziging van de verblijfsvergunning (naar één van de bovenstaande verblijfsdoelen); en verlenging (van één van de bovenstaande verblijfsdoelen). Het nieuwe tarief geldt ook voor minderjarigen die één van de volgende verblijfsvergunningen aanvragen: EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene... Lees Meer »

IND: Europees Migratienetwerk live op Twitter

social

Het Nederlands nationaal contactpunt (NCP) van het EMN is ondergebracht bij het Informatie- en analysecentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (INDIAC). Het EMN is in 2008 opgericht door de Raad van de Europese Unie en verzamelt actuele, objectieve, betrouwbare en waar mogelijk vergelijkbare informatie over migratie en asiel. Hierover publiceert het EMN rapporten over uiteenlopende onderwerpen. De oprichting van het EMN past in het streven van de EU om te komen tot een effectief asiel- en migratiebeleid in de EU. ... Lees Meer »

IND: In juli 2014 ruim 70% meer eerste asielaanvragen dan jaar geleden

graphs

Ook ten opzichte van de maand daarvoor was er een stijging (juni 2014: 1.756). Deze toename met bijna 300 is vooral toe te schrijven aan asielzoekers uit Syrië en staatloze asielzoekers. Samen met asielzoekers uit Eritrea vormen deze groepen ook de top drie van meest voorkomende asielaanvragers: 1. Syrie: 1.102 2. Staatloos: 313 3. Eritrea: 104 Ook cumulatief een forse toename In de eerste zeven maanden van 2014 werden er in totaal 14.341 eerste asielaanvragen ingediend (cumulatief). Dat is een toename van ruim 90% ten opzichte van d... Lees Meer »

IND: Afschaffing meldplicht EU-burgers nu definitief

EU

Ongewijzigd EU-onderdanen die verblijf aanvragen voor een familielid met een niet-EU-nationaliteit (zgn. derdelanders) moeten zich nog wel inschrijven bij de IND. Inschrijving is in deze situatie een indicatie van rechtmatig verblijf van de hoofdpersoon op het moment van de aanvraag. De IND blijft ook (ongevraagd) het verblijfsrecht van EU-burgers toetsen in specifieke situaties naar aanleiding van signalen van betrokken instanties dat ze mogelijk niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van rechtmatig verblijf. ... Lees Meer »

IND: Dien op tijd een verlengingsaanvraag in voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

notes

Het is belangrijk om op tijd uw vergunning te verlengen. Tijdens de behandeling van uw aanvraag om verlenging mag u alleen werken met: Een geldige verblijfsvergunning met een tewerkstellingsvergunning; of Een geldige gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA); of Een aanvullend document waarop staat dat u mag werken. Vraag dus op tijd, in ieder geval 2 tot 3 maanden voor het aflopen van de vergunning, een verlenging aan. Daarmee voorkomt u dat u tijdelijk niet mag werken. Hoe kunt u de vergunning verlengen? De Immi... Lees Meer »

Op vakantie? Zorg voor geldige verblijfsvergunning

vacation

Terugkeervisum Een terugkeervisum geeft u het recht om terug te keren naar Nederland. U moet al wel de verlenging van uw verblijfsvergunning hebben ingediend. Als u uw verblijfsvergunning bent verloren en u wilt buiten Nederland reizen, dan heeft u voor terugkeer naar Nederland ook een terugkeervisum nodig. U moet wel de aanvraag voor de vervanging van uw verblijfsvergunning hebben ingediend. Als u uw beroep of bezwaarschrift op een afwijzing van uw eerste verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten, of als u op basis van een mvv Nederlan... Lees Meer »

IND neemt twitter-account @IND_NL in gebruik

social

De IND neemt een nieuw extern communicatiekanaal in gebruik om klant en publiek beter te informeren over de diensten van de IND. Volg ons op @IND_NL om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Omdat de IND zich op social media in de opstartfase begeeft, beperkt de IND zich op dit moment tot berichten over het laatste nieuws en corporate informatie. De IND zal in deze fase niet reageren op inhoudelijke vragen of klachten via @IND_NL, maar geeft wel algemene informatie over bijvoorbeeld openingstijden of contactmogelijkheden. Wilt... Lees Meer »

Scroll To Top