woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: informatieverstrekking

Tag: informatieverstrekking

Evaluatie invoering wet incassokosten

law

Op 1 juli 2012 is middels de wet incassokosten (WIK) de wettelijke normering van de buitengerechtelijke incassokosten van kracht geworden. De normering is dwingend van toepassing op vorderingen op consumenten. Als er geen aangepaste afspraken gemaakt zijn, geldt de regeling ook voor vorderingen tussen bedrijven onderling. De wet is bedoeld om een eenduidige regeling te maken die voor alle partijen duidelijk is. Is dit ook daadwerkelijk gelukt? Een goed moment voor ons om de invoering te evalueren. De Wet Incassokosten De wet is van toepas... Lees Meer »

Eerste AFM-column op Telegraaf.nl

website

De eerste column heet Hoed je voor tegenvallende lijfrente-uitkering. Aanleiding is het AFM-onderzoek naar de informatieverstrekking door verzekeraars over expirerende lijfrentes. En de tips op de consumentenwebsite van de AFM: Wat moet je weten als je lijfrente vrijvalt? Behalve de AFM schrijven ook een aantal andere columnisten regelmatig columns voor de rubriek OverGeld, waaronder de Bart Combée van de Consumentenbond, Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en een aantal financieel adviseurs. Namens de AFM zijn woordvoerders Marcel Proos... Lees Meer »

AFM publiceert definitieve interpretaties informatieverstrekking

pages

Deze beleidsregel is opgesteld, omdat de AFM vaak vragen over deze wettelijke normen krijgt. Dit geldt vooral voor open normen zoals correct, duidelijk en niet-misleidend, zoals die in de Wet op het financieel toezicht (Wft) staan. Ook de norm over relevante kenmerken, waarover consumenten volgens de wet voorafgaand aan of tijdens de looptijd van een overeenkomst informatie moeten krijgen, leidt soms tot vragen. In de afgelopen jaren heeft de AFM deze normen geïnterpreteerd. Deze interpretaties zijn al in de praktijk toegepast, bijvoorbeeld ... Lees Meer »

Meer duidelijkheid voor consument over keuzes bij creditcards

credit-cards-2

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert consumenten die een creditcard overwegen rustig en grondig deze opties te overwegen. Klantbelang centraal De AFM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de manier waarop creditcards aan de man worden gebracht. Net als bij andere financiële producten moet ook bij kredietkaarten het belang van de klant voorop staan. Uit deze analyse bleek dat er sprake was van enige tot sterke sturing van het gedrag van klanten. Deze sturing kan tot gevolg hebben dat klanten geen actieve keuzes maken... Lees Meer »

AFM publiceert in september onderzoek rentederivaten bij het MKB

magazin

De AFM kijkt naar toekomstige risico’s en naar de dienstverlening met betrekking tot rentederivaten aan semipublieke instellingen en het MKB. Daarbij kijkt de AFM ook naar de informatieverstrekking en advies over de risico’s en voorwaarden van rentederivaten door financiële ondernemingen. De wijze waarop is gecommuniceerd over de opslag die op het krediet van toepassing is heeft daarbij ook de aandacht van de AFM. ... Lees Meer »

Scroll To Top