woensdag, maart 27, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: ing (pagina 5)

Tag: ing

Het AFAS Circustheater verwelkomt de Big Improvement Day

the-hague

De Big Improvement Day is hét evenement waarbij huidige en toekomstige beslissers van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samenkomen met een doel: het stimuleren van ‘B.V. Nederland’ op het gebied van duurzaamheid, ondernemerschap, educatie en leiderschap. Het overkoepelende thema is dit jaar vertrouwen en samenwerken. De verbintenis tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en publiek wordt tijdens de achtste editie sterker dan ooit. Den Haag is dé stad waar de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op allerle... Lees Meer »

Deloitte en ING maken Best Managed Companies 2014 bekend

communication

De jury concludeert dat het thema ‘innoverend ondernemen’ bij het merendeel van de bedrijven een vraagstuk is waar zij zich actief mee bezighoudt. Ton van Abeelen, partner Deloitte Audit en betrokken bij het Best Managed Companies programma: “De bedrijven laten zien goede ondernemerskwaliteiten te bezitten door lef, visie en doorzettingsvermogen te tonen. Dit werd breed gedeeld en vastgesteld door de juryleden. Opvallend dit jaar is dat ondernemingen in traditionele en ogenschijnlijk moeilijke markten toch goed blijven presteren en continu bezi... Lees Meer »

ING zet volgende stap in digitaal bankieren in Nederland

shift

Omni-channel aanpak creëert consistente dienstverlening aan klanten Investering van EUR 200 miljoen om IT systemen en processen verder te vereenvoudigen en te automatiseren Maatregelen leiden tot vermindering van ING’s Nederlandse personeelsbestand met 1700 FTEs gedurende een periode van drie jaar en een voorziening voor belastingen van circa EUR 320 miljoen in 4Q14 Verwachte jaarlijkse bruto besparingen van circa EUR 270 miljoen vanaf 2018 Deze maatregelen volgen eerdere initiatieven uit 2011 en 2012. De maatregelen die vandaag zijn a... Lees Meer »

Staatssteun ING volledig afgelost

donation

Minister Dijsselbloem: 'ING heeft de afgelopen jaren forse inspanningen geleverd om de bank op het huidige stabiele niveau te brengen en eerder dan gepland de volledige steun terug te betalen en verdient daarvoor waardering. ING geniet nu ook geen andere vormen van staatssteun meer.' In 2008 ontving ING een kapitaalinjectie van de Staat om weerstand te bieden aan de grote schokken op de internationale financiële markten en de mogelijke schade aan de Nederlandse economie. De resultaten van de recente Asset Quality Review en de stresstesten do... Lees Meer »

ING: Analyseren van uw gegevens

data

We zouden bij de proef alleen analyses met transactie- en klantdata uitvoeren als u daar vooraf toestemming voor geeft en u zich heeft aangemeld, met de mogelijkheid om deelname op elk moment te stoppen. Instellingen Laat ik nogmaals benadrukken: de ING deelt uw klantgegevens niet met derden, laat staan dat wij die zouden verkopen. Voor ING heeft bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten de hoogste prioriteit. Want wij realiseren ons dat uw privacy een groot goed is. ... Lees Meer »

ComsysConnect en Spryng gaan een partnerschap aan voor sms diensten

partnership

De zakelijke SMS leverancier Spryng is een partnerschap aangegaan met ComsysConnect. ComsysConnect is gespecialiseerd in Cloud Based IVR, Contact Center, kwaliteitsmanagement oplossing, in combinatie met servicenummers. Comsys is de leverancier van bereikbaarheidsoplossingen om de telefonische dienstverlening van bedrijven eenvoudig te stroomlijnen en te optimaliseren. Daarmee is zij de grootste aanbieder van dergelijke communicatie oplossingen voor de zakelijke markt in haar branche. ComsysConnect gebruikt de SMS Gateway van Spryng voor zow... Lees Meer »

Staat ontvangt deel aflossing staatssteun ING

sales

Minister Dijsselbloem is tevreden dat ING wederom een deel van de kapitaalinjectie terug heeft betaald: 'ING heeft de staatssteun nu bijna volledig afgelost. In 2008 heeft de Staat ingegrepen om de stabiliteit in de financiële sector te waarborgen. Het is goed dat de steun nu bijna is afgebouwd met een redelijke vergoeding voor de belastingbetaler'. De terugbetaling van ING maakt deel uit van het akkoord dat de Staat, de Europese Commissie en ING in november 2012 sloten. Afgesproken is toen dat ING in 2012, 2013, 2014 en in 2015 een betaling... Lees Meer »

AFM roept alle banken op gesprek aan te gaan over big data

directors

Vragen die in het maatschappelijk debat aan de orde zouden moeten komen zijn in hoeverre het gebruik van deze gegevens in het belang van de klant is en in hoeverre de bank de veiligheid van de klantgegevens kan waarborgen. Hierbij zouden banken ook goed moeten kijken of het gebruik van deze gegevens wel aansluit bij de behoeftes van klanten. Eerlijk omgaan met informatie betekent ook dat een bank goed en eerlijk communiceert over de manier waarop zij met die informatie omgaat. Het ligt in die zin voor de hand dit soort plannen eerst uitvoerig m... Lees Meer »

Banken, politie en OM bundelen krachten tegen ram- en plofkraken

businessman

De banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Reaal), politie en OM ondertekenden een convenant waarin is afgesproken om gericht informatie uit te wisselen. Door het sneller uitwisselen van informatie ontstaat er sneller en beter inzicht in trends en gebruikte modus operandi van potentiele daders. Hierdoor worden voorzorgsmaatregelen getroffen en wordt de opsporing makkelijker. Bestaande samenwerking tussen de partijen heeft er al voor gezorgd dat het aantal ram- en plofkraken tijdens de tweede helft van vorig met maar liefst 60% gedaald is ten opzic... Lees Meer »

Verkoop Alt-A levert Staat € 1,4 miljard op

shares

Minister Dijsselbloem: “De overname van de Alt-A portefeuille was een van de noodzakelijke maatregelen om bij te dragen aan herstel van de stabiliteit van de financiële markten. Het veilingproces is voorspoedig verlopen en de opbrengst is hoger dan de oorspronkelijke schatting. Hiermee heeft ING een belangrijke stap gezet, maar ik realiseer me ook dat we nog een weg te gaan hebben om de steun aan de financiële sector verder af te bouwen.” De Staat nam de Alt-A portefeuille in 2009 noodgedwongen over van ING. Eind 2013 kondigde minister Dijss... Lees Meer »

Scroll To Top