vrijdag, april 16, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Inspectie SZW

Tag: Inspectie SZW

Schoonmaakbedrijven bij fastfoodketens overtreden de wet

cleaning

De vestigingen lagen verspreid in het land. De controle was expliciet gericht op franchisevestigingen van de fastfoodketens. Uit risicoanalyses blijkt dat bij franchiseondernemingen de kans op overtredingen groter is. Gesprekken die eerder door de Inspectie SZW en de Belastingdienst zijn gevoerd met de moederbedrijven om deze overtredingen bij de schoonmaakbedrijven te voorkomen, hebben volgens de Inspectie nog niet het gewenste resultaat. In totaal zijn er bij de laatste controle 32 schoonmakers gecontroleerd. Meerderen van hen hadden een u... Lees Meer »

€ 28.800, – boete voor bedrijf vanwege onjuist asbest verwijderen

sadness

Een oud schoolgebouw in Arnhem wordt gerenoveerd en een bedrijf vervangt de oude kozijnen voor nieuwe aluminium kozijnen. Bij een controle zien de inspecteurs dat een groot deel van de kozijnen is verwijderd. In het verleden is bij dit soort kozijnen veelvuldig asbesthoudend materiaal, zoals vochtwerende spouwstroken, toegepast. In de nog aanwezige oude kozijnen zien de inspecteurs dit asbestverdachte materiaal nog zitten. Het bedrijf geeft aan dat zij de werkzaamheden zelf heeft verricht en vele meters spouwstroken in de kleedkamer van de gymz... Lees Meer »

Controle Inspectie SZW: 165 werknemers zonder werkvergunning

cleaning

De Inspectie SZW heeft eind september en begin oktober een grote controle uitgevoerd bij onder meer horecabedrijven, detailhandel en in de schoonmaaksector. Uit risico analyses die de Inspectie SZW maakt, blijkt dat juist in deze sectoren de kans op overtredingen het grootst is. In vijf dagen werden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat controles uitgevoerd. In totaal zijn in het hele land 935 bedrijven bezocht. Bijna de helft hiervan in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en directe omgeving. In deze steden zijn ook de meeste overtr... Lees Meer »

Aandacht voor arbeidsbelasting in zorg blijft nodig

medical

Onder psa wordt verstaan werkdruk, onregelmatige werktijden, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie die leiden tot stress in het werk. Werkgevers zijn verplicht om werknemers hiervoor te beschermen. In de periode april 2013 tot februari 2014 heeft de Inspectie SZW bij 1264 locaties van 306 zorginstellingen geïnspecteerd. Het betrof instellingen in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleging, verzorging en thuiszorg. Werkdruk De Inspectie ziet dat de aanpak van de werkdruk binnen de zorg is verbeterd. Had... Lees Meer »

Transportondernemer aangehouden voor mensenhandel

human-traffic

De verdenking is dat de directeur van de transportonderneming chauffeurs in Servië ronselt. De chauffeurs werden goede verdiensten en huisvesting voorgespiegeld. De verdiensten bleken in werkelijkheid tegen te vallen en voor huisvesting werd niet gezorgd. De chauffeurs konden enkel in hun truckcabine slapen. Verder zou een aantal van hen geen loon hebben ontvangen. Als chauffeurs zich hierover beklaagden zouden zij en hun familie in het thuisland, bedreigd worden. De Inspectie SZW is in februari dit jaar een strafrechtelijk onderzoek gestart... Lees Meer »

Aandacht voor fraude tijdens de uitkering blijft achter

money

Dit staat te lezen in het rapport “Handhaving tijdens de dienstverlening” van de Inspectie SZW. Sinds 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid van kracht. Doel van de wet is vooral om potentiële fraudeurs af te schrikken. Mensen die toch frauderen krijgen een hoge boete. Voor gemeenten en UWV is het van belang om fraude te voorkomen en dit aan hun klanten mee te delen. Immers boetes die aan werkzoekenden worden gegeven leiden voor deze groep zeker tot hogere schuldenlasten. Zowel voor de klant als voor de uitvoeringsins... Lees Meer »

Opnieuw aanhouding fraude VCA examen

exams

Het is niet de eerste keer dat de Inspectie SZW aanhoudingen verricht voor fraude bij VCA examens. Eind vorig jaar werden ook al meerdere personen aangehouden op verdenking van examenfraude. De verdenking bij deze aanhouding is dat de verdachte met de identiteit van iemand anders het examen heeft afgelegd. Ook bestaat het vermoeden dat hij dit op deze wijze al meerdere keren gedaan heeft. Het VCA diploma van de verdachte is overigens enige maanden geleden ingetrokken, naar aanleiding van de eerdere fraudezaak met examens. Afgelopen december ... Lees Meer »

Poolse Arbeidsinspectie en Inspectie SZW sluiten samenwerkingsovereenkomst

certificate

De beide inspecties zijn van mening dat de versterking van de internationale samenwerking onontbeerlijk is. Juist omdat het vrij verkeer van personen, goederen en diensten van groot belang is voor beide landen, moet voorkomen worden dat hier misbruik van wordt gemaakt. Er moet sprake zijn van eerlijke concurrentie. Al eerder ondertekende de minister van SZW soortgelijke overeenkomsten met Roemenië en Bulgarije. Het belangrijkste doel van de overeenkomst is de verdere versterking van gegevensuitwisseling tussen de beide inspecties. Het gaat o... Lees Meer »

Aanpak schijnconstructies: opdrachtgever verantwoordelijk

coin

Nu geldt deze zogenoemde ketenaansprakelijkheid al in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon. Ook heeft de Inspectie SZW sinds deze maand 15 extra inspecteurs aangesteld voor het aanpakken van werkgevers die via schijnconstructies minder loon, belasting of lagere premies betalen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt in de loop van volgend jaar met een Wet Aanpak Schijnconstructies, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn nu nog veel constructies die weliswaar niet gewenst, maar... Lees Meer »

Inspectie SZW lanceert film JOOST over gevaar kankerverwekkende stoffen

movies

Op maandag 25 november is een bijeenkomst georganiseerd om samen met de branche op zoek te gaan naar kansen om het werken met deze stoffen nog veiliger te maken. Gelijktijdig werd de film “JOOST” gepresenteerd over het gevaar van deze stoffen. De bijeenkomst was georganiseerd door de Inspectie SZW in samenwerking met werkgeversorganisaties Uneto-VNI, NVKL en VIB, werknemersorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie en het Opleiding- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB). Tijdens de bijeenkomst werd vo... Lees Meer »

Scroll To Top