woensdag, juni 19, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: integriteit

Tag: integriteit

Ambtenaren werken 200 jaar aan Nederland

nederlan

Volgens minister Plasterk is het boek waardering voor het vele belangrijke maar vaak onopgemerkte werk dat ambtenaren verrichten. Plasterk: “Het ambtelijk vak is echt een vak om trots op te zijn. En wat je ziet is dat er in die 200 jaar ook een ontwikkeling zichtbaar is in wat we als belangrijke waarden in het ambtelijk vak zien. Als je naar de netwerksamenleving van nu kijkt, dan zie je dat het niet alleen maar gaat om waarden als deskundigheid, loyaliteit en integriteit. Er wordt van hen een transparante manier van werken gevraagd en sterke c... Lees Meer »

AFM: “Integriteit bepaalt de toekomst van de vastgoedsector”

house3

“De behoefte tot integriteitsversterking moet gewenst en gevoeld worden vanuit de sector zèlf en niet omdat een ander, zoals de AFM, het belangrijk vindt. Integriteit is een conditio sine qua non voor het vertrouwen van beleggers en financiers in de sector.” Snijder benadrukte dat integriteit ook een kans is: integriteit is een onderwerp waarin ondernemingen zich kunnen onderscheiden. ... Lees Meer »

AFM legt boete op aan Friendly Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

money

Consumenten konden via de website www.betaaldag.nl van Friendly Finance snel geld lenen tegen hoge kosten. Ze konden alvast een deel van hun loon dat nog niet was uitbetaald (een zogenoemde loonvordering) verkopen aan Friendly Finance. Het bedrag dat Friendly Finance betaalde voor dit stukje loon was aanzienlijk lager dan de werkelijke waarde hiervan. Friendly Finance betaalde bijvoorbeeld € 200 voor een loonvordering van € 250. Als de consument eenmaal zijn loon had ontvangen, moest hij de loonvordering binnen één werkdag aan Friendly Finan... Lees Meer »

Thema’s DNB toezicht 2014 leggen nadruk op integriteit, toekomstbestendigheid en herstel financiële buffers

money

In de brochure informeert DNB de financiële sector en het publiek over de thema’s waaraan ze in 2014 extra aandacht geeft, in aanvulling op haar reguliere toezicht op de financiële sector. De thema’s bouwen grotendeels voort op de toezichtthema’s van 2013, en vormen het uitgangspunt voor zo’n dertig verschillende onderzoeken bij financiële instellingen die DNB in 2014 zal uitvoeren. DNB verwacht van de onder toezicht staande instellingen dat zij binnen hun organisatie indien nodig maatregelen nemen op de in de brochure genoemde risicogebieden. ... Lees Meer »

Nieuwsbrief DNB: Toezicht Trustkantoren juli 2013 (81-2013)

meeting

De nieuwsbrief omvat de volgende onderwerpen: Trustkantoren melden meer ongebruikelijke transacties Integriteit: van bijzaak tot hoofdzaak Doorstroomvennootschappen van trustkantoren onderzocht Kosten toezicht omhoog Geschiktheidstoets voor trustkantoren aangescherpt Ongoing Due Dilligence bij trustkantoren Link: http://nieuwsbrief.dnb.nl/edition/nieuwsbrief-toezicht-trustkantoren/nieuwsbrief-toezicht-trustkantoren-juli-2013/100?preview=false ... Lees Meer »

Boete voor Investerra voor illegaal aanbieden grond als beleggingsobject

money

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van 25 juni 2013 de opgelegde boete rechtmatig bevonden. De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 22 maart 2012 de boete wel gematigd tot €20.400. Investerra heeft in Nederland percelen grond aangeboden aan consumenten. Er werd gespeculeerd op waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Bij dit soort beleggingen blijft bestemmingswijziging overigens overwegend uit. Het beheer van de grond zou worden uitgevoerd door een derde partij, en niet do... Lees Meer »

Scroll To Top