zondag, oktober 2, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: IS

Tag: IS

Brussel; exit Europese hoofdstad

The-Hotel-Brussels-Homepage

De gebeurtenissen in Brussel brengen de vraag wederom in beeld of deze stad nu bij uitstek geschikt is om als feitelijke Europese hoofdstad te blijven functioneren. Zo heel voor de handliggend is dat namelijk niet en blijkens de geschiedenis die aan die keuze vooraf is gegaan, is het dat ook nooit geweest. In een grove notendop is die wordingsgeschiedenis begonnen in 1952 en duurt, door het gehate maandelijkse gependel naar Straatsburg, nog steeds voort. De keuze voor Brussel ging destijds niet zonder slag of stoot en was nogal halfslachtig. De... Lees Meer »

Controversieel: oorlogsrecht versus burgerslachtoffers

1

Controversieel: oorlogsrecht  versus  burgerslachtoffers Sinds Hugo de Groot rond 1625 zijn ‘De jure belli ac pacis’ (van het recht van oorlog en vrede) openbaarde en de uitvloeisels daarvan zich ontwikkelde, is er in het internationale recht weliswaar veel aangepast, maar de basis betreffende ‘de rechtvaardige oorlog’ is gebleven. Als gevolg van internationale verdragen, ethiek en moraliteit gaan we in oorlog burgerslachtoffers uit de weg en zelfs wordt gestreefd naar voorkoming van militaire slachtoffers. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar z... Lees Meer »

Minister-president Rutte bezoekt New York

newyork

Aankomst in New York Minister-president Rutte kwam op 22 september in New York aan. In een video op Facebook lichtte Rutte zijn bezoek aan New York toe. Op het programma staan een paar grote vergaderingen waar onderwerpen zoals de ramp met vlucht MH17, de situatie met IS en Ebola aan de orde zullen komen. Al deze onderwerpen geven aan dat 'het binnenland buitenland is en het buitenland binnenland', aldus Rutte in de video. 's Avonds hield minister-president Rutte bij Unilever een toespraak over duurzaamheid. Klimaattop 23 september 201... Lees Meer »

‘IS en jihadstrijders vormen internationale dreiging’

guns

Als de jihadgangers terugkeren naar Europa vormen ze ,,een potentieel gevaar voor de nationale en internationale veiligheid binnen Europa'', aldus de minister. Er zijn sancties getroffen tegen teruggekeerde jihadstrijders en dit zal blijven gebeuren, voegt hij er aan toe. Timmermans gaat ook in op de Nederlandse jihadstrijders. Zij kunnen bij terugkomst in Nederland vervolgd worden voor oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of genocide, ook al hebben ze die misdrijven in Noord-Irak gepleegd. Dat kan op basis van de Wet Interna... Lees Meer »

Scroll To Top