vrijdag, juni 5, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: juridisch advies

Tag: juridisch advies

Exclusieve afnameverplichtingen in de horecabiermarkt

alcohol

Exclusieve afnameverplichtingen in de horecabiermarkt houden de gemoederen flink bezig. Minister Kamp is onlangs het gesprek gestart met Koninklijke Nederlandse Horeca, brouwers en horecaondernemers om een transparante en concurrerende biermarkt te verwezenlijken. In de praktijk komt het veelvuldig voor dat brouwers (tap)apparatuur aan horecaondernemers in bruikleen geven, een financiering verstrekken of het pand verhuren waarin horecaondernemers hun zaak exploiteren. Deze binding wordt doorgaans gecombineerd met een exclusieve afnameverplic... Lees Meer »

Juridisch advies schuldsanering

sadness

Juridisch advies faillissementsrecht Nadat het faillissement is afgewikkeld wendt u zich voor juridisch advies tot een jurist om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om van alle schulden af te komen, immers opgebouwde schulden bij bedrijven of personen blijven altijd bestaan. Wat zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven in dit geval? De jurist zal aangeven dat u een aanvraag voor de wet schuldsanering natuurlijke personen kunt doen. Deze wet geeft u de mogelijkheid om van uw schulden af te komen zodat u weer een normaal financieel be... Lees Meer »

Juridisch advies ontbinding overeenkomst

psych

Juridisch advies ontbinding U bent daardoor zo ontevreden over de computer dat u eigenlijk van de computer af wil. Maar kan dat vraagt u zich af. U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist om te vragen wat uw rechtspositie is. De jurist geeft in zijn juridisch advies aan dat u de koopovereenkomst kan ontbinden met de winkelier wegens een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aangegane overeenkomst. Op grond van artikel 265 boek zes van het Burgerlijk Wetboek kan de koper een ontbindingsactie instellen. Ongedaanmaking... Lees Meer »

Juridisch advies aansprakelijkheid

woman

Juridisch advies risicoaansprakelijkheid De verpleegster zegt dat u een schadeformulier moet indienen bij de afdeling juridische zaken. Nadat u dat heeft gedaan krijgt u na een maand een brief waarin wordt medegedeeld dat niet wordt overgegaan tot schadevergoeding omdat er in de algemene voorwaarden staat dat het ziekenhuis niet aansprakelijk is voor eigendommen van cliënten. U bent het niet eens met deze gang van zaken en wendt zich voor juridisch advies tot een jurist. De jurist geeft direct aan er in dit geval sprake is van een onrechtma... Lees Meer »

Juridisch advies vast contract

communication

Juridisch advies arbeidscontract Na dat het jaar voorbij is wilt u werkgever van u af. U zegt tegen de werkgever dat, dat niet kan omdat u een contract voor onbepaalde tijd heeft. U komt er samen niet uit en u wendt zich tot een jurist voor deskundig juridisch advies. U wilt graag de situatie met de jurist bespreken om zeker te weten dat u een sterke rechtspositie heeft. Ketenregeling De jurist geeft precies hetzelfde aan als wat de kennis van uw man heeft gezegd. Wat als de werkgever, nadat hem is medegedeeld dat u wel degelijk op grond van... Lees Meer »

Juridisch advies getuigenverklaring

law

Juridisch advies ontslag Nadat de werkgever een week de tijd heeft genomen om een en ander te onderzoeken, is zij tot het besluit gekomen dat u op staande voet wordt ontslagen wegens het onthouden van essentiële voeding voor een bepaalde patiënt en dat dit bewezen is door een getuigenverklaring van collega. U bent het echter niet met deze gang van zaken eens en u belt direct een jurist op om het ontslag aan te vechten. Wat zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven? Één getuigenverklaring is geen getuigenverklaring In een dergelijk ... Lees Meer »

Juridisch advies goede trouw

shake

Juridisch advies vernietiging bedrog U bent het niet met deze gang zaken eens en wendt zich voor juridisch advies tot een jurist. De jurist kan u adviseren over de juridische mogelijkheden. In een dergelijk geval zal de jurist adviseren om koopovereenkomst te vernietigen wegens bedrog van de tegenpartij, ten gevolge waarvan u uw geld terug kunt krijgen. Echter is het daarbij wel van belang dat u tijdens de koop te goede trouw was. U dient met andere woorden eerlijk gehandeld te hebben. Wist u bijvoorbeeld stiekem wel dat de boot gestolen was? ... Lees Meer »

Juridisch advies koop

psych

Juridisch advies bij koop U gaat terug naar de verkoper met het verhaal dat de kast niet past in uw huis. U vraagt aan de verkoper of u, uw geld terug mag en een andere kast mag kopen. De verkoper geeft geheel tegen uw verwachting in daarop aan dat hij daar niet akkoord meegaat. Hij geeft aan dat u een kast gekocht heeft en dat een eenmaal gesloten koop niet meer teruggedraaid wordt. U bent het niet eens met deze gang van zaken en wendt zich voor juridisch advies tot een jurist. Wat zal de jurist in een dergelijke casus adviseren? In een de... Lees Meer »

Juridisch advies huur

woman

Juridisch advies huurrecht Echter weigert de huurder de woning te verlaten. De huurder is namelijk van mening dat er sprake is van huurbescherming zoals omvat in art. 7:271 lid 1 BW. Ondanks dat er sprake is van een bepaalde tijd huurovereenkomst zal de huurder op grond van art. 7:271 lid 2 BW alleen de woning verlaten als u de woning zelf zal moeten gebruiken, aldus de huurder. Echter klopt deze zienswijze? U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist om te vragen of het wel klopt wat de huurder u vertelt. Geen huurbescherming De j... Lees Meer »

Juridisch advies consument

weigh

  Juridisch advies consumentenrecht Bij terugkomst van vakantie gaat u met de kapotte auto naar de dealer en geeft aan dat u graag wenst dat de auto kosteloos wordt gemaakt, immers na zo een korte periode hoefde u niet te verwachten dat de auto al stuk zou gaan. De dealer weigert echter om de auto te repareren. U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist omdat u graag ziet dat de auto alsnog kosteloos wordt gemaakt door de dealer. Wat zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven? Omdraaiing bewijslast In een dergelijke sit... Lees Meer »

Scroll To Top