maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: kabinet

Tag: kabinet

Meerderheidskabinet tweede kamer bijna onmogelijk

070116-SIVG-Tweede-kamer-BLAUWESTOEL-PLENAIREZAAL2-verkleind

MEERDERHEIDSKABINET TWEEDE KAMER BIJNA ONMOGELIJK Bij elke nieuwe peiling voor de komende Tweede Kamer verkiezingen is het duidelijk dat het vormen van een meerderheidskabinet een moeilijke, zo niet onmogelijke, taak gaat worden. Zeker als partijen elkaar nu al uitsluiten. Een puur links of rechts kabinet is op basis van de huidige peilingen al uitgesloten. Om snel te zien welke mogelijke formaties wel voor een meerderheidskabinet kunnen zorgen is nou.nl vanaf vandaag begonnen met een gemiddeld overzicht van alle peilingen en de mogelijkhei... Lees Meer »

Kabinet lost knelpunten arbeidsmarkt op

minimumjeugdloon

подростков и заслуживают справедливого шанса в обществе. Правительство и социальные партнеры считают, что должно достойной заработной платы на. В настоящее время конструкция минимального размера оплаты труда не соответствует рынку труда и доходов позиции молодых работников. Кроме того, Нидерланды на международном уровне в ногу. В ближайшие годы минимальная заработная плата, поэтому шаги, так что молодые люди из 21 минимальных размеров оплаты труда (WML) заработать. Заработная плата молодых людей в возрасте 18, 19 и 20 будут расти вместе с те... Lees Meer »

Kabinet lost knelpunten arbeidsmarkt op

image-4267878

Jongeren verdienen een eerlijke kans in de samenleving. Kabinet en sociale partners vinden dat daar een fatsoenlijk loon bij hoort. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. De komende jaren gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 het minimumloon (WML) gaan verdienen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden ee... Lees Meer »

Kabinet investeert in poolgebieden

arctic_landscape_or

‘Om verantwoord om te kunnen gaan met deze kwetsbare gebieden is kennis nodig. En kennis begint met onderzoek’, motiveert Koenders de hogere bijdrage aan het onderzoek. ‘Vanwege het belang van dit unieke gebied en vanwege de directe gevolgen die Nederland kan ervaren door de stijging van de zeespiegel is het goed dat we er een schepje bovenop gaan doen.’ Staatssecretaris Dekker (Wetenschap), die namens zijn ministerie ook bijdraagt aan het onderzoeksbudget: ‘Deze investering is nodig om het Nederlandse poolonderzoek op hoog niveau te houden.... Lees Meer »

Kabinet: rust in ambulancesector

Op dit moment is er nog volop discussie over de acute zorg in Nederland. Zo is nog niet duidelijk welke rol zorgverzekeraars kunnen gaan spelen in de acute keten en hoe de landelijke meldkamer precies georganiseerd gaat worden. Ook wordt er hard gewerkt aan het vergroten van de transparantie over kwaliteit in de ambulancezorg. Een grote verandering in de organisatie is daarbij niet bevorderlijk. Het kabinet wil daarom de tijdelijke wet voor een beperkte periode verlengen en daarmee de bestaande verantwoordelijkheden nog even in stand houden.... Lees Meer »

Kabinet en VNG eens over meer geld organisatie referendum

money

Het kabinet vindt het belangrijk dat het referendum van 6 april aanstaande goed wordt voorbereid en georganiseerd. Tegelijkertijd is het onbekend hoeveel referenda er in de toekomst worden gehouden en moet daarom goed gelet worden op de kosten. De VNG onderschrijft dit en is akkoord met de toegezegde vergoeding van het Rijk. Het organiseren van een referendum is eenvoudiger dan van algemene verkiezingen. Zo zijn er geen kieslijsten met partijen en is het tellen van stemmen (voor of tegen) gemakkelijker. De kosten liggen dan naar verwachting ... Lees Meer »

Kabinet geeft mbo-scholen meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod

9f14d699587b7d663ae79008f804ee79-1447954311

Wat een mbo-student aan het einde van een opleiding moet kennen en kunnen staat in een kwalificatiedossier. Deze dossiers worden landelijk ontwikkeld door het bedrijfsleven en een vertegenwoordiging van onderwijsinstellingen. Op basis van deze kwalificatiedossiers ontwikkelen mbo-instellingen hun eigen onderwijsprogramma’s. Veel toekomstige beroepen liggen op het grensvlak tussen verschillende sectoren. Zo heeft de zorgsector steeds meer met technologie te maken, zoals zorgrobots, zorg op afstand, gezondheidsapps en nieuwe apparatuur voor de zo... Lees Meer »

Kabinet is voor sterke encryptie en tegen ‘achterdeurtjes’

secur

Met zo'n achterdeurtje kunnen opsporingsdiensten en de politie toch toegang krijgen tot gegevens die normaal gesproken versleuteld zijn. Het kabinet heeft nu officieel bevestigd dat het juist een voorstander is van sterke encryptie. In verschillende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, wordt gepleit voor het verzwakken van encryptie, mede door de toenemende terreurdreiging. Ook Gilles de Kerchove, EU-coördinator voor terrorismebestrijding, vindt dat bedrijven verplicht moeten meewerken om versleutelde informatie toegankelijk t... Lees Meer »

Kabinet geeft impuls aan maatschappelijk verantwoord inkopen

politics

Bij maatschappelijk verantwoord inkopen worden producten en diensten getoetst op het effect dat ze hebben op bijvoorbeeld het milieu, de welvaart en de gezondheid. Criteria als duurzaam grondstoffengebruik, de uitstoot van broeikasgassen en sociale voorwaarden worden daarmee onderdeel van het inkoopbeleid. Bij duurzame inkoop kan het uiteenlopen van kantoorartikelen tot het gebruik van bouwmaterialen bij nieuwbouw en renovatie. Het nieuwe plan van aanpak sluit aan op de duurzaamheidsambities van het kabinet zoals vastgelegd in het Energieakk... Lees Meer »

Kabinet positief over advies arbeidsmigratie

weigh

De SER wil verder dat het gemakkelijker wordt voor bedrijven om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan buiten de EU. Het kabinet heeft daarom besloten dat bedrijven van te voren een uitzondering op de tewerkstellingsplicht kunnen aanvragen bij het UWV als zij gaan werken aan internationale projecten. Het UWV toetst voortaan vooraf per project of de desbetreffende functies door een Nederlander kan worden ingevuld of een werknemer uit een andere EU-lidstaat nodig is. Als dit laatste het geval is, hoeft het bedrijf geen aanvraag te d... Lees Meer »

Scroll To Top