dinsdag, maart 19, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Kandidaten

Tag: Kandidaten

25 jaar MBA: The Open University Business School verstrekt voor dit jubileum een MBA-beurs

business-school

De beurs wordt via een selectieprocedure toegekend, waarna in mei 2015 kan worden begonnen met de studie. Kandidaten vullen een aanvraagformulier in, waarin ze hun beweegredenen kenbaar maken waarom ze een MBA-studie aan The OU willen volgen. Daarnaast wordt de kandidaat gevraagd een bepaalde managementuitdaging te beschrijven. In die brief moeten ze (in maximaal 500 woorden) toelichten waarom ze zichzelf geschikt achten voor leidinggevende taken en hoe ze met de internationaal erkende MBA hun capaciteiten zouden willen verbeteren. De dee... Lees Meer »

Leden VNG-bestuur en commissies definitief benoemd

human2

Voor het bestuur en de commissie waren er 228 vacatures waarvoor ongeveer 700 kandidaten belangstelling toonden. Een adviescommissie onder voorzitterschap van Peter Noordanus (burgemeester Tilburg) heeft bij de selectie van kandidaten nieuwe selectiecriteria gehanteerd om de bestuurlijke organisatie van de VNG te vernieuwen en te versterken. De adviescommissie had twee speerpunten: de groei van lokale partijen in gemeenten vertalen in een groter aandeel vertegenwoordigers van lokale partijen in bestuur en commissies van de VNG, en de diversitei... Lees Meer »

Publiek kan stemmen voor winnaar Mensenrechtentulp 2014

touchpad

De Mensenrechtentulp wordt jaarlijks uitgereikt door de minister van Buitenlandse Zaken, die ook de winnaar kiest. Hij maakt zijn keuze op basis van de publieke stemronde en het advies van de internationale jury over de laatste zes kandidaten. Van deze zes worden er drie gekozen door het publiek via de online stemronde. Drie genomineerden dingen mee met een “wild card” op basis van de kwaliteit van hun inzending, zodat ook kandidaten met een kleiner netwerk de finale kunnen bereiken. De onafhankelijke, internationale jury staat onder leiding va... Lees Meer »

AFM: Kandidaten gezocht voor Consultative Working Group voor Post-Trading

recruitment

De Consultative Working Group (CWG) is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de PTSC bij de uitwerking van adviezen aan de Europese Commissie. Daarnaast heeft de CWG een adviserende rol ten aanzien van technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen in het kader van EMIR en CSDR. ESMA wil de adviesgroep zo divers mogelijk samenstellen en is dan ook op zoek naar kandidaten met een uiteenlopende achtergrond en ervaring. Aanmeldformulier en CV Als u belangstelling heeft, kunt u reageren via het aanmeldformulier. U moet ... Lees Meer »

Gezakte kandidaten Toets Gesproken Nederlands krijgen meer informatie

pain1

De Toets Gesproken Nederlands is verplicht voor kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland (niveau A1) en voor kandidaten voor de inburgering in Nederland (niveau A2). Vanaf 1 juli 2013 krijgen kandidaten die gezakt zijn voor de Toets Gesproken Nederlands naast de einduitslag ook de uitslagen teruggekoppeld op de vier deelvaardigheden: woordenschat, zinsbouw, vloeiendheid en uitspraak. Kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland kunnen meer informatie vinden op www.NaarNederland.nl Kijk onder voorbereiding on... Lees Meer »

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

woman

De ondersteuning is gericht op kandidaten - vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas,... Lees Meer »

Scroll To Top