woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: kantonrechter

Tag: kantonrechter

Massaontslag, hoe gaat dat in zijn werk?

recruitment

Wat is de procedure? Er is sprake van massaontslag, als een bedrijf meer dan 20 mensen tegelijkertijd ontslaat. Het begint bij het opstellen van een sociaal plan, daarin liggen de regelingen en voorzieningen vast voor de getroffen werknemers. In de regel heeft elke vertrekkende werknemer minimaal recht op dat wat is vastgelegd in dit sociaal plan. De werkgever die verantwoordelijk is voor het massaontslag kan het dienstverband op drie manieren beëindigen. Allereerst door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Ten tweede door collectie... Lees Meer »

Juridisch advies schuldsanering

sadness

Juridisch advies faillissementsrecht Nadat het faillissement is afgewikkeld wendt u zich voor juridisch advies tot een jurist om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om van alle schulden af te komen, immers opgebouwde schulden bij bedrijven of personen blijven altijd bestaan. Wat zal de jurist in zijn juridisch advies aangeven in dit geval? De jurist zal aangeven dat u een aanvraag voor de wet schuldsanering natuurlijke personen kunt doen. Deze wet geeft u de mogelijkheid om van uw schulden af te komen zodat u weer een normaal financieel be... Lees Meer »

Juridisch advies vast contract

communication

Juridisch advies arbeidscontract Na dat het jaar voorbij is wilt u werkgever van u af. U zegt tegen de werkgever dat, dat niet kan omdat u een contract voor onbepaalde tijd heeft. U komt er samen niet uit en u wendt zich tot een jurist voor deskundig juridisch advies. U wilt graag de situatie met de jurist bespreken om zeker te weten dat u een sterke rechtspositie heeft. Ketenregeling De jurist geeft precies hetzelfde aan als wat de kennis van uw man heeft gezegd. Wat als de werkgever, nadat hem is medegedeeld dat u wel degelijk op grond van... Lees Meer »

Kantonrechter overbodig na invoering transitievergoeding?

law

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zal de kantonrechtersformule verdwijnen. Zodra een dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, krijgen werknemers bij een gedwongen ontslag recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband, een derde maandsalaris voor elk vol dienstjaar. Vanaf het 10e jaar, wordt dat een half maandsalaris. Voor 50-plussers wordt de vergoeding vanaf het 10e dienstjaar een heel maandsalaris. Deze 50+ regel geldt overigens niet voor kleinere w... Lees Meer »

BilancioBudget opent haar deuren in Eindhoven

psych

Bewindvoerder José de Meijer is het gezicht van BilancioBudget in Eindhoven, dat begin dit jaar de deuren geopend heeft in Eindhoven. Zij is gespecialiseerd om mensen die in de schulden zitten te helpen weer controle te krijgen over hun budget. Wat doet de bewindvoerder? “De bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd”, legt José uit. “De werkzaamheden staan in het teken van behoud van geld en goederen. Dit ter bescherming van de cliënt. Het inkomen van de betrokkene wordt beheerd en de vaste lasten worden betaald. Daarnaast wordt er le... Lees Meer »

Stoelendans in geval van reorganisatie toelaatbaar?

employment2

Bij een reorganisatie mag een werkgever niet zelf bepalen welke werknemers behouden worden en welke werknemers ontslagen worden. Bij een reorganisatie dient de werkgever het afspiegelingsbeginsel te hanteren: binnen een categorie uitwisselbare functies worden diegenen met het jongste dienstverband, binnen een bepaalde leeftijdscategorie, als eerste ontslagen. Een methode om buiten deze afspiegeling te blijven is de stoelendansmethode. Bij de stoelendansmethode laat de werkgever een gehele categorie uitwisselbare functies vervallen en worden er ... Lees Meer »

Scroll To Top