dinsdag, mei 21, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: kapitaalbuffers

Tag: kapitaalbuffers

DNB: Nieuw toezichtraamwerk werpt beter licht op kapitaalspositie zorgverzekeraars

blood

Figuur 1 - Verwachte kapitaalspositie onder Solvency II eind 2014 afgezet tegen de interne streefnorm (Bron: Eigen risicobeoordeling zorgverzekeraars 2014) Aanscherpen beleid kapitaalbuffers Zorgverzekeraars zijn in aanloop naar het nieuwe toezichtraamwerk Solvency II in 2016 volop bezig met het aanscherpen van hun kapitaalbeleid. Eind 2014 ontving DNB risicobeoordelingen van de verzekeraars op basis van het nieuwe toezichtraamwerk. De verzekeraar kijkt in deze beoordeling naar de toekomst en legt hierbij de relatie tussen de strategische... Lees Meer »

DNB: “TLAC” vermindert risico’s mondiale systeembanken

businessman

Aanpak ‘Too-Big-To-Fail’-banken Grote stappen zijn in de afgelopen jaren al gezet met de verhoogde eisen voor kapitaalbuffers volgens het nieuwe Bazel-III raamwerk, waaronder de nieuwe conservation buffer, de contracyclische buffer en de kapitaalbuffer voor systeemrelevante banken. Terwijl deze eisen nadrukkelijk gericht zijn op de opbouw van kapitaalbuffers van de hoogste kwaliteit zoals aandelenkapitaal en reserves, voorzien de meest recente voorstellen in extra ruimte die ook met bepaalde vormen van schuldpapier kan worden opgevuld. He... Lees Meer »

DNBulletin: Buffers zorgverzekeraars moeten toekomstbestendig zijn

mon

Lagere zorgpremies? Net als in andere jaren is er in het najaar veel maatschappelijke discussie over de vaststelling van de premies voor de basiszorgverzekering. Dit jaar krijgt deze discussie extra aandacht vanwege de lastenverzwaringen en aanvullende bezuinigingen die zijn aangekondigd om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Lagere zorgpremies zouden immers een meer dan welkom effect op de koopkracht bieden. De gunstige winstontwikkeling en de omvang van de buffers van zorgverzekeraars in 2012 voeden de gedachte dat er ruimte is voor ... Lees Meer »

Commissie Structuur Nederlandse Banken: Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen

pas

De Commissie richt zich in haar rapport met aanbevelingen voor het verbeteren van de dienstbaarheid en stabiliteit tot zowel de overheid als tot de banken zelf. De aanbevelingen hebben tot doel te bevorderen dat banken op een maatschappelijk verantwoorde wijze leveren wat burgers, bedrijven en de economie aan financiële producten en diensten nodig hebben. De dienstverlening kan worden verbeterd door standaardversies van ingewikkelde consumentenproducten als hypotheken en individueel pensioensparen in te voeren. Hierdoor zijn ze makkelijker v... Lees Meer »

Scroll To Top