dinsdag, oktober 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: kennismigranten

Tag: kennismigranten

Kabinet positief over advies arbeidsmigratie

weigh

De SER wil verder dat het gemakkelijker wordt voor bedrijven om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan buiten de EU. Het kabinet heeft daarom besloten dat bedrijven van te voren een uitzondering op de tewerkstellingsplicht kunnen aanvragen bij het UWV als zij gaan werken aan internationale projecten. Het UWV toetst voortaan vooraf per project of de desbetreffende functies door een Nederlander kan worden ingevuld of een werknemer uit een andere EU-lidstaat nodig is. Als dit laatste het geval is, hoeft het bedrijf geen aanvraag te d... Lees Meer »

IND: Dienstverlening Expatcenters wordt uitgebreid

agenda

Vanaf 1 juli a.s. kunnen ook zoekjaarstudenten, die in Nederland zijn afgestudeerd, en hoogopgeleiden, die ook in het buitenland zijn afgestudeerd, na inwilliging van een aanvraag voor het verblijfsdoel 'het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst' hun verblijfsdocument ophalen bij een expatcenter. Ook dit aanvraagformulier wordt daartoe aangepast. Daarnaast kunnen kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers, zoekjaarstudenten en hoogopgeleiden hun biometrische gegevens afgeven op een expatcenter. De IND is nu actie... Lees Meer »

IND niet bereikbaar tijdens de feestdagen

calendar

Zowel de loketten, de informatielijn, de kennismigranten- en de ketenpartnerlijn en @IND_NL zijn op de volgende dagen gesloten: Woensdag 24 december vanaf 16:00 uur Donderdag 25 december Vrijdag 26 december Woensdag 31 december vanaf 16:00 uur Donderdag 1 januari 2015 Vrijdag 2 januari 2015 ... Lees Meer »

IND: Start IND-loketten in Expatcenters Twente en Wageningen

opening

Diezelfde dag ook gaat in Wageningen het nieuwe Expat Center Food Valley open. Dit Expat Center dat gevestigd is op de campus van Wageningen Universiteit, is een samenwerkingsverband van IND, de gemeente Wageningen en de Stichting Expat Center Food Valley. Expats kunnen hier op één plek snel formaliteiten afhandelen en gebruikmaken van aanvullende diensten. Op 6 november vindt de officiële opening plaats. ... Lees Meer »

Toelatingsregelingen kennismigranten positief ervaren

working

De monitor kennismigranten bestaat uit twee deelrapporten die in samenhang moeten worden gelezen. Het kwantitatieve deel van de monitor kennismigranten is in juni 2013 gepubliceerd. Het onderhavig rapport is de kwalitatieve analyse. In deze analyse zijn kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers, deskundigen, bedrijven en bemiddelende instanties bevraagd naar hun ervaringen via webenquêtes en interviews. Uit de monitor blijkt dat de toelatingsregelingen voor kennismigranten over het algemeen als positief wordt ervaren. Het grootste deel ... Lees Meer »

IND: Stopzetten automatische incasso per 1 april 2014

calendar

Een aanvraag voor erkenning tot referent; Een aanvraag voor een individuele werknemer in het kader van arbeid in loondienst van een niet-erkende referent. De IND stopt met automatische incasso in de bovengenoemde gevallen, omdat gebleken is dat de leges niet betaald worden, of niet van uw rekening afgeschreven kunnen worden, terwijl al wel buitenlandse werknemers op conto van de erkend referent naar Nederland komen. Omdat het niet in de lijn van verwachtingen ligt dat (toekomstig) erkend referenten leges niet betalen wordt voortaan de lege... Lees Meer »

6500 kennismigranten snel geholpen door IND en Amsterdam in Expatcenter

help

Het Expatcenter Amsterdam Area is in samenwerking met de IND in juni 2008 als pilot van start gegaan en heeft in 2013 6500 kennismigranten en 800 bedrijven snel en eenvoudig geholpen bij de administratieve zaken die geregeld moeten worden als werknemers zich tijdelijk willen vestigen in de Amsterdamse regio. Kennismigranten die hier komen werken, kunnen in het Expatcenter direct na aankomst in Nederland hun verblijfsvergunning van de IND ophalen en hun inschrijving regelen bij een van de aangesloten gemeenten. Naast Amsterdam gaat dat om de ... Lees Meer »

Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) treedt op 1 april 2014 in werking

law

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet. De GVVA geldt voor het grootste deel van de arbeidsmigranten van buiten de EU. Een paar categorieën vreemdelingen zijn uitgezonderd van de GVVA, namelijk seizoenswerkers, studenten, asielzoek... Lees Meer »

Afspraak ambassades vermelding arbeidsmarktaantekening mvv-sticker

nederlan

Kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers die beschikken over een mvv-sticker met arbeidsmarktaantekening, hebben dan geen verblijfsaantekening algemeen (VA-sticker) nodig om te kunnen werken. De Inspectie SZW is op de hoogte van deze werkwijze. De Nederlandse posten in het buitenland zijn geïnstrueerd. Let op! Gezinsleden van kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers krijgen geen arbeidsmarktaantekening op de mvv-sticker." ... Lees Meer »

Buitenlandse ondernemers makkelijker aan de slag in Nederland

sales-manager

Versoepeling regels Het ministerie van Economische Zaken versoepelt de regels voor ondernemers van buiten de Europese Unie die zich hier willen vestigen. Het gaat dan vooral om innovatieve zelfstandigen die met hun specialisme een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Criteria Naast een aanvraag bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst moeten de kenniswerkers een aanvullend verzoek indienen om in Nederland te mogen werken. Met een puntenlijst wordt getoetst of ze een bijdrage leveren van zogenoemd wezenlijk economisch be... Lees Meer »

Scroll To Top