maandag, maart 30, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: kinderopvang

Tag: kinderopvang

Assher verruimt recht op kinderopvang

headerphoto

Kinderen die nu niet naar de opvang of peuterspeelzaal gaan en van wie de ouders geen kinderopvangtoeslag hebben, krijgen voortaan een plek aangeboden die wordt betaald door de gemeente. Gemeenten krijgen hier 60 miljoen euro voor. Het gaat gemiddeld om twee dagdelen per week. Daarmee ontstaan meer gelijke kansen voor kinderen, kunnen zij allemaal van goede opvang profiteren en zullen minder kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. Versnippering In januari adviseerde de Sociaal Economische Raad het kabinet om alle nul- to... Lees Meer »

Internetconsultatie wetsvoorstel financiering kinderopvang

68_1

Het doel van de wijziging is de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden. Tevens wordt beoogd het financieringsstelsel minder complex te maken en minder gevoelig voor fouten en fraude. U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 11 maart 2016. Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender,... Lees Meer »

Verbetering kwaliteit gastouders kinderopvang

kid

Dit staat in de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Kinderopvang’ van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast deze kwaliteitsverbetering van de gastouders kijkt het kabinet ook naar de arbeidsrechtelijke positie van gastouders. Zo wil het kabinet verkennen of op termijn de opvang door familieleden uitgezonderd moet worden van de wet kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. Met de opvang door grootouders is naar verwachting structureel 75 miljoen euro gemoeid. Deze middelen zouden dan kunnen worden ingezet voor het ... Lees Meer »

Marktanalyse softwarepakketten voor de kinderopvangbranche

cubes-677092_1280

Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen: In samenwerking met enkele klanten binnen de kinderopvangbranche is  een criterialijst opgesteld voor de functionaliteiten van een goed softwarepakket voor deze specifieke branche. De criteria zijn per leverancier geanalyseerd, waarvan de resultaten zijn opgenomen in de marktanalyse. Daarnaast is er per pakket een globale weergave gegeven van waar het pakket nu eigenlijk voor staat. Het rapport biedt een korte omschrijving van het product, mogelijke koppelingen met andere toepassingen,... Lees Meer »

Kinderveiligheid kinderopvang

ids

Waar is kinderveiligheid belangrijker dan op een school, kinderopvang of na schoolse opvang. Dagelijks lopen honderden kinderen de pleinen en lokalen in en uit. Door het speelse en soms ietwat onvoorzichtige gedrag van de kinderen zit een ongeluk in ene klein hoekje. Een vinger tussen de deur is dan ook zo gebeurd. Ook kunnen kinderen zich makkelijk stoten tegen verschillende muren of vensterbanken. Kinderleed is dan ook erg vervelend voor het kind, de ouders, maar ook de school. Als school of opvang probeer je een zo veilig mogelijke omgevi... Lees Meer »

Speeddaten met een gastouder

hands

Gastouderbureau Smart4Kids organiseert op 21 november een speeddateavond. Op deze avond kunnen ouders kennis maken met gastouders uit de Zaanstreek. Ze krijgen 10 minuten de tijd om met elkaar te praten. De gastouders blijven aan tafel zitten en de ouders rouleren iedere keer als de bel gaat. Ouders kunnen dan ‘ja’ of ‘nee’ aankruisen op hun formulier. ‘Ja’ betekent interesse in een vervolggesprek en ‘nee’ geen belangstelling. Na afloop is er gelegenheid om elkaar uitvoeriger te spreken en om een afspraak te maken op de opvanglocatie om nader k... Lees Meer »

Internationale kinderopvang zal starten in augustus / september 2013

schoo

Zij zullen flexibele planning te voorzien van een scala aan aanbiedingen die een verscheidenheid van behoeften zal voldoen. Eenmaal geregistreerd in hun kinderopvang programma, zult u in staat om uw planning per kwartaal aan te passen. Kinderopvang zal opereren onder de naam "Funtazia International Child Care 'en zal worden geleid door Colette Skaff. Ze zijn open voor pre-registratie met ingang van vandaag. Het doel van de pre-regiration fase is meer potentiële markt te bepalen en stelt een wachtlijst. Zij zullen in totaal 30 parkeerplaatsen... Lees Meer »

Kwaliteit en werkgelegenheid kinderopvang achteruit wegens bezuinigingen

kids9

94% van de respondenten geeft aan dat er in de afgelopen maanden banen zijn verdwenen binnen hun organisatie en 85% vreest voor zijn eigen baan. 76% vindt dat de kwaliteit van de organisatie onder druk staat en een derde zegt wel eens met te weinig leidsters op een groep te staan, waardoor de veiligheid in het geding komt. Ook geeft 92% van de respondenten aan dat ze nu een nieuwe cao willen. De 89.000 werknemers in de kinderopvang zitten al meer dan een jaar zonder cao. “Ik vind het zorgelijk dat er de afgelopen jaren zoveel is geïnvesteerd in... Lees Meer »

Scroll To Top