zondag, februari 28, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Koenders

Tag: Koenders

Nederland opent diplomatiek kantoor in Moldavië

Satellite image of Moldova with the country's flag covering it

De Moldavische regering heeft sinds haar aantreden stappen gezet om de hervormingen door te voeren die voortvloeien uit het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Moldavië. De Moldavische regering heeft hiertoe een roadmap gepresenteerd die een leidraad vormt voor de komende maanden. ‘Dit is een hoopvol teken, evenals de recente aanstelling van de nieuwe gouverneur van de Nationale Bank. Deze aanstelling is op een geloofwaardige en transparante wijze verlopen. Toch heeft het land nog een lange weg te gaan, de nieuwe wetten moeten ook d... Lees Meer »

Koenders sluit consulaat-generaal Istanboel uit voorzorg

864x486

'De veiligheid van mijn medewerkers en van de bezoekers van onze kanselarijen heeft de hoogste prioriteit’, aldus Koenders. ‘Over de aard van de dreiging en de informatie die daaraan ten grondslag ligt, kunnen we om voor de hand liggende redenen geen verdere mededelingen doen.’ Op het moment van de ontruiming waren de consul-generaal en ongeveer 40 stafleden aanwezig. Zij zetten hun werk zo veel mogelijk voort vanuit alternatieve locaties. ... Lees Meer »

Koenders: De-escalatie devies bij wapenstilstand Syrië

media_xll_2624557

Koenders: ‘Na vijf jaren van zwaar geweld is deze wapenstilstand een historische stap; we moeten alles op alles zetten om het momentum te behouden. Terughoudendheid en de-escalatie moeten het devies zijn voor alle partijen.’ Steungroep Minister Koenders nam voor het eerst deel aan het overleg van de International Syria Support Group (ISSG), die bestaat uit twintig landen, EU, VN en Arabische Liga. De steungroep evalueerde vandaag het staakt-het-vuren in Syrië. Omdat monitoring cruciaal is voor het succes van elk staakt-het-vuren, zal Neder... Lees Meer »

Koenders daagt Europese whizzkids uit apps te bouwen voor een transparanter Europa

koenders+afp

Koenders lanceerde de competitie als vervolg op zijn oproep vorig jaar om met digitale technologie 'de zwarte doos te openen en het licht aan te doen in Brussel'. Met de competitie doet Koenders zelf een voorzet voor dit proces. Hij roept programmeurs op om de vertaalslag te maken, van open data, naar inzichten die voor alle Europeanen van waarde zijn en om Brusselse besluitvorming voor Europeanen inzichtelijker te maken. Creativiteit en innovatie 'Ik heb groot vertrouwen in de creativiteit en innovatiekracht van burgers om ons met techno... Lees Meer »

Koenders: delen van informatie essentieel in strijd tegen terreur

61

Dat is maandag in Den Haag afgesproken door meer dan vijftig landen die allen een leidende rol spelen in de strijd tegen terrorisme. Minister Koenders riep de afgevaardigden van de landen, verenigd in het Global Counterterrorism Forum (GCTF) en de Anti ISIS-coalitie, bij elkaar om de aanpak van terrorisme te intensiveren. Hierbij gaat het niet alleen om repressie, maar ook om preventie en de-radicalisering. Die twee moeten volgens Koenders in evenwicht zijn. Het was voor het eerst dat deze twee coalities samen vergaderden. ‘Het is goed dat e... Lees Meer »

Koenders: VN-resolutie steun in de rug voor Libië

handshake

Koenders noemt het een prestatie van formaat dat het speciaal VN-gezant Martin Kobler gelukt is om een politiek akkoord te sluiten tussen vertegenwoordigers van de twee parlementen, gemeentes, maatschappelijk middenveld en politieke partijen in Libië. Minister Koenders: ‘Dit akkoord is een belangrijke eerste stap, maar de weg is nog lang.’ De minister onderschrijft de pogingen om de Libische regering weer vanuit een centrale plek het land te laten besturen. De VN voert daartoe gesprekken met milities in en rond Tripoli. ‘Zodra de nieuwe rege... Lees Meer »

Minister Koenders spreekt in Berlijn met Steinmeier

crop_2592581

‘Nederland staat voor de uitdaging om de Europese Unie tijdens het voorzitterschap op koers te houden. Dat kan door ons te richten op de aanpak van gezamenlijke problemen, zoals de toestroom van vluchtelingen en de strijd tegen ISIS’, aldus Koenders. ‘Daarbij is overleg met de grootste Europese lidstaat Duitsland, een van onze trouwste bondgenoten, van groot belang.’ De minister gebruikt het bezoek aan Duitsland ook om te overleggen over migratie en de situatie in Syrië. ‘De schrijnende situatie waar Syriërs dag in dag uit mee kampen, maakt ... Lees Meer »

Koenders steunt Europese grenswacht en roept op tot partnerschap met Libanon en Jordanië

Bert+Koenders+EPA

Volgens Koenders blijven open binnengrenzen enkel mogelijk als er sprake is van betere grensbewaking aan de randen van Europa. ‘Die twee zijn aan elkaar vastgeklonken’, stelt hij. Door steviger op te treden rond de buitengrenzen, blijft het vrij reizen binnen Europa voor burgers dan ook mogelijk. ‘Het is belangrijk dat we de voordelen van de EU voor burgers niet wegnemen uit angst voor het hoge aantal vluchtelingen.’ Frontex Koenders vindt het nu zaak dat er spoedig een beslissing volgt over het versterken van het mandaat van Frontex, zodat d... Lees Meer »

Koenders: er moet massaal geld voor vluchtelingen naar Midden-Oosten

kids

Het geld moet gebruikt worden zodat de vluchtelingen in de regio ,,een toekomst hebben''. Het kabinet stelde onlangs 110 miljoen euro beschikbaar, maar daar zal het niet bij kunnen blijven. Europese ministers spreken later dinsdag in Brussel over de vluchtelingenproblematiek, woensdag wordt daar een speciale Europese top aan gewijd. Er moeten in de EU betere afspraken worden gemaakt over het geven van geld, vindt Koenders. Op dit moment is het zo dat sommige lidstaten veel doneren, terwijl anderen bijna niets geven. Ook de rijke landen in... Lees Meer »

Koenders: alleen oplossing conflict Syrië kan vluchtelingenstroom stoppen

conference

‘Het is niet alleen een kwestie van grenscontroles en verdeelsleutels. Als er geen einde aan de oorlog in Syrië komt, zullen er mensen blijven komen. Dat zal Nederland blijven benadrukken’, aldus de minister. Het conflict in Syrië heeft ertoe geleid dat bijna 1,2 miljoen Syriërs naar buurland Libanon zijn gevlucht. Koenders: ‘De EU en de lidstaten doen er goed aan om bij de aanpak van de problemen ook te spreken met Libanon, omdat dat land niet alleen de problematiek maar ook de regio goed kent’. Om een indruk van de situatie te krijgen, bra... Lees Meer »

Scroll To Top