maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Koninkrijksrelaties

Tag: Koninkrijksrelaties

Hoogste bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd

Het stelsel van bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd door het opheffen van de Centrale Raad van Beroep. Zaken die hier worden behandeld gaan in de toekomst naar de vier gerechtshoven. Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt opgeheven; deze zaken gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State wordt de advisering strikter gescheiden van de rechtspraak. Zo komt er een einde aan de zogeheten dubbelbenoemingen. Rechters in de Raad van State mogen niet langer tegelijkertijd een adviserende... Lees Meer »

GDI: Digitaal en veilig!

data-storage

Tijdens de Alert Online-campagne vinden er tal van activiteiten plaats. Tijdens de 10-daagse campagne organiseren de deelnemende organisaties, waaronder GDI, verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen, leveranciers en klanten. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording tot handreikingen om samen slim te investeren in cyber security. De activiteit “Digitaal en veilig!” van GDI is gericht op de bewoners aan de Turfmarkt 147, ambtenaren van de ministeries van Veiligheid en Justitie en... Lees Meer »

Plasterk werkt samen met gemeenten aan normeren topinkomens

human2

Transparantie door WNT-register Minister Plasterk heeft gemeenten een brief gestuurd waarin hen gevraagd wordt een overzicht te sturen van de samenwerkingsverbanden (zogenaamde gemeenschappelijke regelingen) en door de gemeente gesubsidieerde instellingen, die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen. Hierdoor kan de overheid deze instellingen beter over de wet informeren. Topfunctionarissen die voor een zogenaamde WNT-instelling werken, mogen niet meer dan 130% van het ministersalaris verdienen. Vorige week is het wetsvoorstel voor v... Lees Meer »

Aanval op discriminatie op de arbeidsmarkt

job

Ook moet de politie voortaan alle aangiftes van discriminatie oppakken en doet de Rijksoverheid vanaf 2015 geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden verbroken. Dit staat in een actieplan tegen discriminatie dat minister Asscher vandaag, mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurt. De gevolgen van discriminatie zijn ernstig... Lees Meer »

Aanvraag parkeervergunning steeds gemakkelijker

parking

Minister Plasterk deed deze oproep eind 2012 en stuurde in maart daaropvolgend een e-mail naar alle verantwoordelijke gemeentebestuurders. Ook dit jaar spreekt de minister de hoop uit dat gemeenten hun dienstverlening verbeteren. “Het is een beetje achterhaald dat je eerst naar de gemeente moet om daar informatie over jezelf te overhandigen, wanneer de gemeente die informatie heel gemakkelijk kan opvragen. Ik vertrouw erop dat er in de nieuwe collegeakkoorden van de gemeenten aandacht is voor goede dienstverlening voor de inwoners. Hopelijk lei... Lees Meer »

Minister Plasterk reikt nieuw paspoort uit

leader

De nieuwe reisdocumenten zijn voorzien van een aantal echtheidskenmerken. Nieuw is dat de tweede afbeelding van de foto een driedimensionaal effect heeft. De tweede foto is bedoeld om fotovervanging tegen te gaan. In januari maakte minister Plasterk de nieuwe (maximale) tarieven voor de reisdocumenten bekend. Een paspoort kost nu voor mensen van 18 jaar en ouder 66,96 euro. Dat was voorheen 50,35 euro. Een identiteitskaart kost voor volwassenen 52,95 euro. Deze koste voorheen 41,90 euro. Beide reisdocumenten zijn wel twee keer zo lang geldig... Lees Meer »

Kabinet legt topinkomens verder aan banden: ministerssalaris de norm

money

Vanaf 1 januari 2015 wordt het maximum inkomen 144.108 euro salaris (plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 177.410 euro). Het kabinet vindt een ordentelijke bezoldiging van topbestuurders in de publieke en semipublieke sector van groot belang. Met de aanpassing van de norm naar het salaris van een minister wil de regering de bezoldiging van topfunctionarissen over de hele linie naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en verantwoord niveau brengen en onwenselijke salarisontwikkelingen uit het verleden corrigeren. Nieuwe best... Lees Meer »

Kabinet pakt voetbalgeweld steviger aan

gootball33

Nu kunnen burgemeesters een ‘first offender’, ook als deze zich ernstig heeft misgedragen, slechts één of twee voetbalwedstrijden uit de omgeving van het voetbalstadion weren, zonder dat zij daarbij een meldplicht kunnen opleggen. Dit maakt het lastig de voetbaloverlast en de schade die daarvan het gevolg kan zijn, te voorkomen. De maatregel is onderdeel van een verscherpte aanpak om misstanden rond voetbalwedstrijden te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat de huidige wet in de praktijk voldoet, op een paar knelpunten na. De voorstellen van h... Lees Meer »

Oproep: ‘Versnellen huisvesting arbeidsmigranten’

house3

In 2011 startte SEV|Platform31 met vijf projecten die verschillende vormen van huisvesting onderzoeken en uitvoeren. Er wordt steeds beter en steeds actiever gewerkt aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten, maar er moet nog veel gebeuren. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Platform31 de aanvullende opdracht gegeven om de huisvesting van arbeidsmigranten verder te versnellen en meer kennis op te halen en te verspreiden. Er kunnen maximaal 30 projecten deelnemen aan het experiment. ... Lees Meer »

Paspoort veroordeelde criminelen sneller intrekken om vlucht naar buitenland te voorkomen

police

De Rijksministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De nieuwe termijn van vier maanden sluit aan bij de termijn voor het uitvaardigen van een Europees opsporingsbevel voor voortvluchtige veroordeelden. Een paspoort kan ook al worden ingetrokken bij een opgelegde geldboete van 3.900 euro of hoger. Daar komt nu een opgelegde ontnemingsmaatregel (uit de 'pluk ze'-wetgeving) en een opgelegde schadevergoedingsmaatregel van... Lees Meer »

Scroll To Top