donderdag, december 2, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: kust

Tag: kust

Helft Nederlanders zwemt wel eens met haaien zonder dat ze dit weten

foto Peter Verhoog

Imagoprobleem Dat haaien een imagoprobleem hebben wordt door 88% van de ondervraagden onderschreven. Zij vinden dat er een verkeerd beeld van haaien wordt geschetst in de media. Toch is bijna helft (47%) van de ondervraagden van mening dat haaien wel degelijk gevaarlijk zijn voor mensen. Dat het nijlpaard jaarlijks meer dodelijke slachtoffers maakt dan de haai is bekend. Maar haaien worden door de ondervraagden toch verantwoordelijk gehouden voor meer slachtoffers dan bijvoorbeeld de koe en het hert, die beiden toch tientallen slachtoffers p... Lees Meer »

Vragen en antwoorden over kustbebouwing

solution

1. Wat heeft de ministerraad besloten? Het kabinet heeft op 18 december ingestemd met het zogenoemde ontwerpbesluit Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit besluit borgt de nationale ruimtelijke belangen. De belangrijkste wijziging gaat over de regels voor bouwen in het kustgebied. De nieuwe Beleidslijn Kust biedt meer ruimte voor nieuwe initiatieven in zee, op het strand en in de duinen. We denken dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een strandpaviljoen jaarrond open te hebben. Strandtenten hoeven dan niet meer voor het s... Lees Meer »

ANWB bezorgd over windmolens voor de kust

indmill

De ANWB vindt dat de stem van recreanten en toeristen moet meewegen in de besluitvorming. Leden kunnen vanaf vandaag hun mening geven op anwb.nl/beleefdekust. Op dit moment is het beleid om windmolens op zee buiten de 12-mijlsgrens te plaatsen, dat wil zeggen: 23 kilometer of verder uit de kust. Maar dat is een dure oplossing. Daarom heeft het kabinet de afgelopen maanden gezocht naar potentiële locaties binnen de 12-mijlszone. Dat is goedkoper, maar heeft ook een prijs. De nieuwe generatie windmolens is al gauw 130 tot 150 meter hoog. Zelfs... Lees Meer »

Scroll To Top