vrijdag, oktober 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Leerlingen (pagina 2)

Tag: Leerlingen

Afscheidsmusical voor kleine groep 8

chool

http://musicalmusical.nl/afscheidsmusicals/ Voor kleine groep acht van de basisschool Eindelijk is er dan het goede nieuws dat kleine basisscholen open mogen blijven. Dat betekent dat niet álle kinderen afscheid hoeven nemen van hun basisschool. Voor leerlingen van groep 8 is dat natuurlijk wél het geval. Veel afscheidsmusicals voor groep acht hebben rollen voor 20 tot wel 30 leerlingen. Dat is dus behelpen als je met 8 kinderen iets moois op de planken wilt zetten. Gelukkig maakt MusicalMusical het stuk ‘Paniek!’ in een versie voor 8 t... Lees Meer »

Postcodeloterij ondersteunt UWC Xperience

student

Met  deze fantastische eenmalige bijdrage van 500.000 euro kan UWC Xperience 150 UWC Xperience trainingen verzorgen door geheel Nederland. De UWC Xperience is een trainingsprogramma voor vmbo-leerlingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie en in- en uitsluiting. Het programma omvat een reeks workshops waarin leerlingen intensief bezig zijn met zichzelf, elkaar en hun houding naar de ander toe. Céline Blom, director UWC Xperience: “Trots zijn op jezelf en de ander zich trots laten voelen, dat is het proces waarin we leerling... Lees Meer »

De lidstaten worden ertoe aangespoord de kwaliteitscontrole in universiteiten en het beroepsonderwijs te bevorderen

professors

"Kwaliteitsborging is cruciaal om vertrouwen te wekken in onze onderwijsstelsels en moet meer worden ingezet als katalysator voor de modernisering van onze universiteiten en het beroepsonderwijs. Wij willen de normen in die zin verbeteren dat zij niet zozeer uniformiteit maar diversiteit en kansen op de arbeidsmarkt in de hand werken,” aldus Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. In het verslag over het hoger onderwijs wordt uiteengezet hoe kwaliteitsborging nuttig is bij het vaststellen van kw... Lees Meer »

Eerste basisscholen van start met tweetalig onderwijs

schoo

Leerlingen krijgen op de scholen die deelnemen aan de proef niet alleen les in de Engelse taal, maar ook andere vakken zoals gym, geschiedenis en aardrijkskunde kunnen maximaal de helft van de tijd in het Engels worden gegeven. Tot op heden was dit alleen mogelijk op middelbare scholen. Ruimte voor Engels De proef met volledig tweetalig onderwijs is één van de uitwerkingen van het plan van aanpak Engels dat staatssecretaris Dekker (Onderwijs) afgelopen zomer bekendmaakte. Scholen met een sterke internationale oriëntatie hadden hierom gevr... Lees Meer »

Brede steun Senaat voor eindtoets groep 8

schoo

Brede steun Nadat een meerderheid in de Tweede Kamer eerder dit jaar instemde met het voorstel van staatssecretaris Dekker, maakt de Senaat de weg vrij voor de invoering van de verplichte eindtoets. Tijdens het inhoudelijke debat precies een week geleden tekende zich reeds een ruime meerderheid af van CDA, D66, PVV, PvdA, VVD en 50 Plus die de voordelen voor kind, docent en ouder van een eindtoets onderstreepten. Dekker streeft naar invoering in het schooljaar 2014/2015. Voorkomen onderadvisering De eindtoets is bedoeld als een landeli... Lees Meer »

Slechte school eerder dicht

chool

Sluiten school uitzondering Dekker wil hiermee voorkomen dat leerlingen de dupe worden van falende pogingen om de onderwijskwaliteit op slechte scholen op orde te krijgen. "Elke dag dat een kind slecht onderwijs krijgt, is er wat mij betreft een teveel. Natuurlijk krijgen scholen de kans om de onderwijskwaliteit op orde te krijgen maar ze mogen niet meer tot in lengte van dagen blijven aanmodderen", aldus de staatssecretaris. Aangezien het aantal zeer zwakke en zwakke scholen de afgelopen jaren enorm is gedaald en nog nooit zo laag is gewees... Lees Meer »

Eindexamen 2013: meer geslaagden en hogere cijfers

exams

Verscherpte eindexameneisen De laatste jaren zijn de eindexameneisen stap-voor-stap aangescherpt. Vorig jaar ging het om de eis dat het centraal examen gemiddeld ten minste op 5,5 werd afgesloten, omdat in het verleden leerlingen zónder gemiddeld een voldoende voor het centraal examen tóch een diploma konden halen. Dit jaar gold voor het eerst de zogeheten kernvakkenregel: op het havo en vwo mocht maar één vijf worden gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze maatregelen zijn genomen om de waarde van het diploma verder te b... Lees Meer »

Shell bedankt leraren op Dag van de Leraar

board

Dag van de leraar “Goed onderwijs stoelt op vakkennis en passie. Die combinatie geeft jonge mensen de kans zich te ontplooien en legt de basis voor een succesvolle, productieve loopbaan, zei Benschop. “ Dat is niet alleen van belang voor competatieve, innovatieve bedrijven als Shell maar ook essentieel voor de toekomst van onze economie en maatschappij.” Hij vervolgde: “Onderwijs haalt het beste uit ons allemaal, daagt jong talent uit en verkleint achterstanden. Het is daarom goed om op een dag als vandaag even stil te staan bij de belang... Lees Meer »

Makkelijker leren met sociale media

socialm

Leerlingen gebruiken sociale media op grote schaal om te leren voor school en voor hun hobby's. Ze tippen elkaar over YouTube-filmpjes van andere docenten die beter kunnen uitleggen of geven elkaar advies. Ook ondersteunen ze elkaar actief bij het maken van huiswerk door het gebruik van bijvoorbeeld Whatsapp. Uitwisselen van kennis deden leerlingen voor de komst van sociale media ook al, maar met het gebruik van sociale media als Twitter, Whatsapp en Facebook is de informatie-uitwisseling een stuk gemakkelijker en 'rijker' geworden. Nu kunnen ... Lees Meer »

Scroll To Top