zaterdag, oktober 19, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Leeuwarden-Meppel

Tag: Leeuwarden-Meppel

Vierde trein Leeuwarden-Meppel rijdt vanaf december 2017

ns.nl

Voor KH18 gereed Gedeputeerde Johannes Kramer: “Ik bin bliid dat we der útkaam binne. Sawol Prorail as NS ha harren uterste bêst dien om, ûndanks it elektrisiteitsprobleem, dochs in fjirde trein oan de ein fan 2017 oan te bieden. Dat betsjut dat we der mei inoar yn slagge binne om ta in fersnelde oanpak fan it traksjeprobleem te kommen en dat dizze trein rydt foardat Kulturele Haadstêd 2018 útein set”. Aanpassing nodig Oorspronkelijk zou de vierde trein begin 2017 rijden. Dit bleek niet haalbaar te zijn omdat door de inzet van meer treinen... Lees Meer »

Scroll To Top