zondag, november 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: leges

Tag: leges

IND: Terugbetalen van leges voor minderjarigen

kids

Hoe werkt het? Het automatisch terug betalen van de leges (een ambtshalve terugbetaling) betekent dat u niets hoeft te doen. Het juiste bedrag wordt in de maanden maart en april op uw rekening gestort. U hoeft niet schriftelijk of telefonisch om geld terug vragen. De IND berekent het teveel betaalde bedrag en stort dit terug. Als uw IBAN-nummer niet bij de IND bekend is (bijvoorbeeld omdat u bij de loketten met pin hebt betaald), dan krijgt u van de IND een brief. In de brief staat wat u moet doen. Wanneer? In de maanden maart en ap... Lees Meer »

Uitspraken Raad van State over verlaagde leges

conference

1. Langdurig ingezetenen AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €130 (nu €152) niet in strijd is met de Richtlijn voor langdurig ingezeten derdelanders. 2. Langdurig ingezetenen samen met hun gezinsleden Deze uitspraak wordt nog bestudeerd. 3. Gezinshereniging AbRS heeft geoordeeld dat een bedrag van €225 (nu €228) niet in strijd is met de EG-gezinsherenigingrichtlijn. ... Lees Meer »

IND: Stopzetten automatische incasso per 1 april 2014

calendar

Een aanvraag voor erkenning tot referent; Een aanvraag voor een individuele werknemer in het kader van arbeid in loondienst van een niet-erkende referent. De IND stopt met automatische incasso in de bovengenoemde gevallen, omdat gebleken is dat de leges niet betaald worden, of niet van uw rekening afgeschreven kunnen worden, terwijl al wel buitenlandse werknemers op conto van de erkend referent naar Nederland komen. Omdat het niet in de lijn van verwachtingen ligt dat (toekomstig) erkend referenten leges niet betalen wordt voortaan de lege... Lees Meer »

Vanaf 1 april 2014 veranderen de leges voor een aantal aanvragen

agenda

Minderjarigen die rechten kunnen ontlenen aan het EU-verdrag of aan de Associatieovereenkomst EG-Turkije betalen vanaf 1 april 2014 € 28 voor een aanvraag zoals hierboven genoemd. Koppeling aan tarief identiteitskaarten Deze wijziging en zijn het gevolg van de tariefwijziging voor Nederlandse identiteitskaarten, die per 9 maart 2014 verhoogd zijn van € 41,90 naar € 52,95. Minderjarigen betalen vanaf deze datum € 28,36. Omdat de leges voor de hierboven genoemde aanvragen gekoppeld zijn aan het bedrag dat Nederlandse onderdanen voor een ... Lees Meer »

Restitutie leges naar aanleiding van uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012

money2

De IND start half november 2013 met de terugbetaling aan de legesbetaler. De IND vraagt u daarom nogmaals om geen verzoeken om restitutie of bezwaarschriften tegen de hoogte van de leges in te dienen. Dit verstoort namelijk het terugbetalingsproces en brengt ook voor u onnodige lasten met zich mee. Wanneer geen rekeningnummer bij de IND bekend is, bijvoorbeeld omdat de leges voor uw aanvraag bij een van de IND-loketten zijn betaald, dan ontvangt u of uw legesbetaler eerst een brief van de IND waarin om het rekeningnummer wordt gevraagd. D... Lees Meer »

Eerste Kamerdebat over asielaanvragen leidt tot vragen over verhouding met EU-regels

politics

Senator Strik (GL) diende in het debat twee moties in: een over het waarborgen van de huidige criteria voor toelating volgens het traumatabeleid, en een over nieuwe aanvragen tot gezinshereniging van asielstatushouders. Staatssecretaris Teeven ziet de eerste motie als ondersteuning van zijn beleid en vroeg Strik de tweede aan te houden. Op 19 november 2013 wordt over het wetsvoorstel en de beide moties gestemd. Aansluiting bij Europees asielsysteem Senator Strik (GL) is bezorgd dat de aanvankelijk neutrale herschikking van de asielgronden... Lees Meer »

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen

money

Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná gezinshereniging en –vorming Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als adoptie- of pleegkind Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden na verblijf als familie- of gezinslid (sinds 1 juni 2013) Aanvraag verlengingen van één van bovengenoemde verblijfsdoelen Als u om verlenging vraagt, dan staat op uw pasje ‘voortgezet verblijf’. Het nieuwe tarief is dan alleen van toepassing als u deze vergunning heeft gekregen nadat u in Nederland verbleef voor gezinshereniging/-vorm... Lees Meer »

Restitutie leges

money2

In die brief wordt aan de referenten gevraagd de brief te overhandigen aan de vreemdeling, zodat hij zijn adres en zijn bankrekeningnummer kan doorgeven. In sommige gevallen wordt ook om een betaalbewijs gevraagd. Het betaalbewijs kan een kopie van een kwitantie zijn of een kopie van een bankafschrift waarop de betaalde leges zijn vermeld. Mocht u niet over het gewenste betaalbewijs beschikken, dan kunt u op het formulier aangeven wanneer en hoe u heeft betaald (bijvoorbeeld via automatische incasso, overschrijving of betaling aan het IND-lo... Lees Meer »

Scroll To Top