zaterdag, februari 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Mensenrechten

Tag: Mensenrechten

Opening van de tentoonstelling – “Critique – Crisis – Desire. Art in Europe since 1945 ”

open

De tentoonstelling “Critique – Crisis – Desire. Art in Europe since 1945 ” toont een veertigtal werken van moderne artiesten zoals Bacon, Dubuffet, Moore, Broodthaers en Tuymans. “Vrijheid” is het hoofdthema van deze tentoonstelling die duidelijk wil maken hoe dit concept wordt geïnterpreteerd, begrepen en verdedigd in de kunst sinds 1945. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog vormen de waarden van de Verlichting, vrijheid en gelijkheid, de mensenrechten alsook de sociale en technische vooruitgang de gemeenschappelijke basis van de vers... Lees Meer »

Steden bang voor ‘grote groepen asielzoekers’

poor

De kerken vinden dat asielzoekers, ook als zij geen papieren hebben, niet dakloos over straat mogen zwerven. Als de kerken gelijk krijgen, zullen er veel rechtszaken tegen gemeenten volgen. Utrecht denkt net als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de kerken een grote kans hebben hun zaak te winnen. Dat schrijft het Utrechtse stadsbestuur aan de raad. Het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat is gevestigd in Straatsburg, ziet toe op de naleving van het Europees Sociaal Handvest. In dit verdrag, waarbij 47 Europese landen partij zijn, zij... Lees Meer »

EU treft sancties tegen Syrische ministers

parliament

De betrokken bewindslieden kunnen niet meer bij hun geld in Europa, ook mogen zij de EU niet meer in. Door het jongste besluit staan nu 191 personen op de zwarte lijst voor Syrië, daarnaast 53 ondernemingen en organisaties waarvan de Europese tegoeden zijn bevroren. Met de maatregelen wil de EU degenen straffen die verantwoordelijk worden gehouden voor de bloedige onderdrukking van tegenstanders van het regime. ... Lees Meer »

De moraliteit van het kapitalisme

presentation

Op zondag 11 mei as. zal Yaron Brook, directeur van het Ayn Rand Institute, een lezing geven in het CREA, het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam, met de titel "De Moraliteit van het Kapitalisme". Deze ethische theorie is uitgewerkt door de schrijfster-filosofe Ayn Rand. Zijzelf omschreef het als een filosofie om te leven op aarde. Yaron Brook, een internationaal gevraagd spreker bij universiteiten, bedrijven en politieke organisaties, spreekt naar aanleiding van zijn bestseller in Amerika, Free Market Revolution: How A... Lees Meer »

Kroes: minder Amerikaanse dominantie internet

usa

Recente onthullingen over grootschalige internetspionage hebben de leidende positie van de Verenigde Staten in twijfel getrokken, aldus Kroes. Ook is het vertrouwen in het internet geschaad. ,,Onze fundamentele vrijheden en mensenrechten zijn niet onderhandelbaar. Ze moeten online worden beschermd", aldus Kroes. Volgens de commissaris besturen de VS 95 procent van het internet, terwijl de Amerikanen maar 13 procent van alle gebruikers uitmaken. Ze benadrukt dat het beheer niet in handen moet komen van overheden, maar een open model moet blij... Lees Meer »

Russische kritiek op mensenrechten Nederland en EU

microphone

Vooral de situatie van illegale migranten en asielzoekers in Nederland baart de Russen zorgen. Zo sluit Nederland buitenlanders die geen criminelen zijn, op in detentiecentra. Ook wijzen de Russen op het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. Buitenlanders die legaal in Nederland zijn, worden bovendien aanhoudend gediscrimineerd, zien de Russen. Het rapport wijst onder meer op een toenemend aantal klachten bij antidiscriminatiebureaus en het 'Polenmeldpunt' van de PVV. Het rapport haalt de dood aan van de Rus Aleksandr Dolmato... Lees Meer »

Gesprek over mensenrechten tussen Nederland-China hervat

partner

Lionel Veer: ‘Ik ben verheugd dat we de gesprekken met China hebben hervat na een onderbreking van 4 jaar. De uitwisseling van inzichten met China over mensenrechten is voor Nederland belangrijk. Mensenrechten zijn een prioriteit in het Nederlandse buitenlandbeleid. We hebben in onze gesprekken ook afspraken gemaakt over de toekomst. We zetten in op 'consultaties' met meer aandacht voor samenwerkingsmogelijkheden op mensenrechtenterrein. De gesprekken van deze week zijn een goede opmaat voor de toekomst’. Beide landen onderstreepten de goede... Lees Meer »

AEX+ zuinig met informatie over verdienmodel, waardecreatie en beloning

graphs

Ondernemingen boeken vooruitgang, maar worstelen met het inzichtelijk maken van fundamentele zaken. Dat betreft vooral het beloningsbeleid in relatie tot de strategie, de houdbaarheid van het verdienmodel en zaken die de langetermijnwaarde van een onderneming bepalen. Slechts 6% procent scoort relatief hoog op de meeste aspecten van integrated reporting. Ongeveer de helft (48%) scoort goed op onderdelen, maar kan nog veel verbeteren. De overige 46% blijft ver achter op het gebied van geïntegreerde verslaggeving. Unilever, Eureko, DSM, Philips e... Lees Meer »

Minder mensenrechten als je afhankelijk bent of niet populair

law

Uit de rapportage Mensenrechten in Nederland 2012 blijkt dat mensenrechten niet voor iedereen in Nederland even vanzelfsprekend zijn. De rapportage laat zien op welke terreinen mensenrechten een rol spelen. Voor mensen die afhankelijk zijn of tot niet populaire groepen behoren is het moeilijker hun mensenrechten te realiseren. Mensen met een beperking en ouderen hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Als je uit het buitenland komt is het minder vanzelfsprekend dat mensenrechten gewaarborgd zijn. Zo gelden er andere regels voor het opslaan van vi... Lees Meer »

Scroll To Top