zaterdag, augustus 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: minister Asscher

Tag: minister Asscher

ABU: Duidelijkheid minister Asscher over onderdeel Wet aanpak schijnconstructies

leader

In de Tweede en Eerste Kamer waren destijds veel zorgen over de ongewenste effecten hiervan voor Europese arbeidsmigranten. Om die reden zou de minister een uitzondering overwegen. Sindsdien is de minister stil over dit onderwerp. De ABU heeft hierover gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Woensdag is een Algemeen Overleg. De ABU onderschrijft de aanpak van d... Lees Meer »

VPO vindt ontmoediging van payroll door minister Asscher onbegrijpelijk

politics

We leven bovendien in een tijd waarin niet alleen het bedrijfsleven maar ook de overheid investeert in een kleinere, efficiënte en slagvaardige organisatie. Naast een deel vaste medewerkers zal de overheid behoefte blijven houden aan flexibiliteit in zijn personeelsorganisatie waarbij, afhankelijk van de situatie en de aard van het werk, gekozen kan worden voor diverse soorten flexvormen. Daarnaast is het ook voor de overheid steeds moeilijker vast te stellen welk werk 'structureel' dan wel 'tijdelijk' van aard is. Bij de keuze voor flexibel... Lees Meer »

Ruim € 40 miljoen voor werkgelegenheidsplan politie en Defensie

money

Bij de politie werken ruim 60.000 werknemers waarvan ruim 10.000 in ondersteunende functies. Dit aantal daalt in de komende jaren naar 8.5000. De behoefte aan functies zoals agenten zal waarschijnlijk nog iets toenemen. Bij Defensie werken ook ongeveer 60.000 werknemers, dat wordt verlaagd naar ruim 55.000. Defensie heeft jaarlijks behoefte aan 4000 nieuwe jonge medewerkers. Zowel politie als Defensie kent uitval tijdens de opleidingen. Bij de politie is de uitval ongeveer 20% over een opleidingsperiode van 4 jaar. In het sectorplan zijn maa... Lees Meer »

Minister Asscher: 37 miljoen voor sectorplannen post, afval en kappers

human2

Een greep uit de afspraken voor de drie sectoren: Sectorplan Post en Koeriers (€3,6 miljoen minister, €4 miljoen sector zelf) In deze sector werken circa 60.000 mensen. De traditionele postbezorging neemt af door digitalisering. In de koerierssector is sprake van hevige prijsconcurrentie. Er is minder werkgelegenheid en van werknemers worden door automatisering en robotisering andere vaardigheden gevraagd. Dit sectorplan is gericht op scholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers: Ruim 8.000 medewerkers worden bij- of omgeschoold o... Lees Meer »

Minister Asscher wil taboe op werkstress doorbreken

pain1

Check je Werkstress in Nederland In Nederland lopen jaarlijks bijna 1 miljoen mensen het risico op een burn-out of een andere werk gerelateerde psychische ziekte. Signalen als slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Twaalf procent van de werknemers heeft last van een burn-out of zit er tegen aan. Bij vele organisaties zijn er collega’s of werknemers die vanwege werkstress thuis zitten of die de werkdruk niet of nauwelijks aan kunnen. De Check Je Werkstress campagne wil werkstress bespreekbaa... Lees Meer »

Au pair hoeft minder te werken vanaf juli 2015

kids55

De au pairregeling is bedoeld voor toelating en verblijf van au pairs uit landen die niet behoren tot de Europese Unie of Europese Economische Ruimte. Het doel van het verblijf als au pair in Nederland is het leren kennen van de Nederlandse cultuur en samenleving. In ruil voor zakgeld en verblijf bij een gastgezin mag de au pair licht huishoudelijk werk verrichten. ... Lees Meer »

Aanpak schijnconstructies: minimumloon niet meer contant uitbetalen

coin

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dat onder meer in de tweede voortgangsbrief schijnconstructies aan de Tweede Kamer. Het kabinet is vandaag akkoord gegaan om het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) naar de Raad van State te sturen voor advies. De nieuwe wet regelt dat een aantal ongewenste constructies wettelijk niet meer toegestaan zijn. Tevens krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden om de regels te handhaven. De WAS is een uitwerking van het Sociaal Akkoord en volgens minister Asscher een belangrij... Lees Meer »

Minister Asscher: 185 duizend werknemers geholpen door sectorplannen

business

Dit schrijft minister Asscher vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De eerste aanvraagperiode was van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013. Van de 37 ingediende plannen zijn er 24 goedgekeurd. In de afgewezen plannen werd niet aangetoond dat de maatregelen leiden tot extra werk. Een aantal plannen is ingetrokken, om vervolgens in de tweede aanvraagperiode alsnog in te dienen. De tweede aanvraagperiode loopt vanaf 1 april tot en met 31 mei 2014. De regeling wordt in 2016 geëvalueerd. De sectorplannen komen voort uit het sociaal akko... Lees Meer »

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

pain1

Minister Asscher geeft in Den Haag in het bijzijn van werkgevers en werknemers het startsein voor een plan om werkgerelateerde stress aan te pakken. Op deze bijeenkomst lanceert Asscher ook de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en moet ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Zo vertellen onder meer Hugo Borst en Leontien van... Lees Meer »

Strengere eisen aan uitzendbureaus

recruitment

Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet door de overheid en de uitzendsector om malafide bureaus aan te pakken. Er is voor ruim honderd miljoen euro aan sancties opgelegd. Ook de sector zelf zet stappen, maar niet snel genoeg. Te veel ondernemingen gaan nog in de fout, ook gecertificeerde uitzendbureaus. Het is duidelijk dat de problemen bij de uitzendbureaus niet zomaar uit te roeien zijn. Wet- en regelgeving en handhaving maken het malafide uitzendbureaus en de personen achter deze bureaus steeds lastiger. Daarnaast wil Asscher het ... Lees Meer »

Scroll To Top