maandag, februari 24, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: minister Opstelten

Tag: minister Opstelten

Voorbereiding illegale hennepteelt vanaf 1 maart 2015 strafbaar

cofeeshop

Hierop komt een maximale gevangenisstraf van 3 jaar te staan. Door de wetswijziging, die op 1 maart 2015 ingaat, kunnen alle schakels in de voorfase van de cannabisproductie worden aangepakt. Het gaat daarbij om de personen en bedrijven die zelf niet telen, maar wel hun geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt. Voorbeelden zijn growshops, malafide transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of... Lees Meer »

Minister Opstelten opent Nationale Inbraak Preventie Weken

broken-glass

Tijdens de campagne worden consumenten gestimuleerd om door de ogen van een inbreker naar hun woning te kijken en maatregelen te nemen om woninginbraak tegen te gaan. Doe-het-zelfwinkels, sleutelspecialisten, beveiligingsbedrijven en ijzerwarenwinkels komen tijdens de campagne met acties, aanbiedingen en kortingen op artikelen die inbraak en diefstal tegengaan. De campagne vindt vooral plaats op social media. Het ministerie van Veiligheid en Justitie steunt dit initiatief. In zijn openingstoespraak zei minister Opstelten dat de nationale inb... Lees Meer »

Spectaculaire daling aantal straatroven

mirror

Van januari tot en met augustus 2014 vonden er 3612 straatroven plaats, tijdens dezelfde maanden vorig jaar waren dat er nog 4525. Hiermee zet de eerder ingezette daling door, in 2013 vonden er 12% minder straatroven plaats dan in 2012. Minister Opstelten is tevreden met inzet van alle betrokken partijen: “Juist door de gezamenlijk inzet van politie, gemeenten, OM, bedrijven en burgers, lukt het om het aantal straatroven te laten dalen. Laat dit een impuls zijn om de aanpak voort te zetten.” Het thema van de Week van de Veiligheid is dit jaa... Lees Meer »

IND en Rechtspraak automatiseren deel vreemdelingenrechtelijke procedures

law

Vanaf 23 september kan het CIV de belangrijkste gegevens van een beroep- of verzoekschrift digitaal naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) sturen. Nu een deel van de asielaanvraagprocedure geautomatiseerd gaat verlopen, beschikken de IND en haar ketenpartners straks sneller over de noodzakelijke gegevens en wordt de kans op handmatige fouten of vertraging aanzienlijk kleiner. Voorwaarde is wel dat de gegevens ook juist en volledig worden aangeleverd aan de Rechtspraak. Deze ontwikkeling is de eerste stap in de digitalisering van de... Lees Meer »

Verlies Nederlanderschap bij deelname aan jihadistisch trainingskamp

nederlan

Verlies van Nederlanderschap was al mogelijk als iemand lid is van een terroristische organisatie of vrijwillig dienst neemt in het leger van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk of tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is. Voor het intrekken van het Nederlanderschap is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een voorwaarde. Daarmee staat de feitelijke grondslag die het verlies van het Nederlanderschap rechtvaardigt, voldoende vast. Naar het oordeel van het kabinet keert iemand die ... Lees Meer »

Minister Opstelten voert de aanpak van mensenhandel verder op

human-traffic

,,Mensenhandel is een buitengewoon ernstig misdrijf met een enorme impact op de slachtoffers. Het is dan ook niet voor niets dat de aanpak van mensenhandel voor dit kabinet hoge prioriteit heeft’’, aldus minister Opstelten. In een set brieven aan de Tweede Kamer laat de minister zien welke verdere stappen ondernomen worden om slachtoffers van mensenhandel te helpen en de daders aan te pakken. In de aanpak van mensenhandel staat volgens minister Opstelten het slachtoffer centraal. Er is niet één soort aanpak van mensenhandel. Het gaat om seks... Lees Meer »

Hardere aanpak identiteitsfraude

visa

Ook kan worden opgetreden tegen fraude met iemands identificerende persoonsgegevens. Bij deze persoonsgegevens gaat het om alle gegevens waarmee een persoon zich kan identificeren, zoals (combinaties van) naam, adres, telefoonnummer, accounts en nicknames. Verder pakt Opstelten personen aan die frauderen met biometrische identiteitsbewijzen met het doel daarvan bijvoorbeeld gebruik te maken om de identiteit van een ander te misbruiken. Het gaat dan om mensen die bewust hun vingertoppen verminken waardoor de afdrukken daarvan niet langer gesc... Lees Meer »

Onderzoeksrapport ‘Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers’

folders

Het merendeel van de bedreigde medewerkers geeft aan dat bedreigingen op geen van beide aspecten invloed hebben gehad. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat de steun die bedreigde medewerkers vanuit hun eigen organisatie ondervinden een voorname rol kan spelen bij het verkleinen van de impact van bedreiging en intimidatie. In de beleidsreactie op het onderzoek schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer dat het onderzoek laat zien dat verdere verbeteringen van de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers die te maken hebben ... Lees Meer »

Geen juridische ruimte voor regulering van hennepteelt

cofeeshop

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft dit onderzoek vandaag met een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hennepteelt is reeds langere tijd onderwerp van publiek debat. De lijn van de minister, conform het standpunt van eerdere kabinetten, is telkens dat er juridisch geen ruimte is voor het reguleren van de achterdeur van coffeeshops. Minister Opstelten heeft vorig jaar de Tweede Kamer toegezegd een onafhankelijke externe partij nogmaals grondig naar de juridische argumenten te laten kijken. De onderzoekers van de Radboud Univ... Lees Meer »

Banken, politie en OM bundelen krachten tegen ram- en plofkraken

businessman

De banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS Reaal), politie en OM ondertekenden een convenant waarin is afgesproken om gericht informatie uit te wisselen. Door het sneller uitwisselen van informatie ontstaat er sneller en beter inzicht in trends en gebruikte modus operandi van potentiele daders. Hierdoor worden voorzorgsmaatregelen getroffen en wordt de opsporing makkelijker. Bestaande samenwerking tussen de partijen heeft er al voor gezorgd dat het aantal ram- en plofkraken tijdens de tweede helft van vorig met maar liefst 60% gedaald is ten opzic... Lees Meer »

Scroll To Top