zondag, november 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Minister van Financiën

Tag: Minister van Financiën

Nieuw leven voor verzekeraars

insure

Stand van zaken verzekeringssector: zorgelijk De hoofdconclusie van de Commissie is dat de stand van zaken van de verzekeringssector, en dan vooral de levensector, zorgelijk is. De Commissie heeft zich dan ook op de problematiek binnen de levensector geconcentreerd. Deze komt voort uit een samenloop van lage rente, opkomst van concurrerende producten, te hoge kosten en de beschadigde reputatie van de sector door de problemen rond beleggingsverzekeringen. De Commissie verwacht dan ook dat de sector de komende jaren verder zal krimpen, ook qua... Lees Meer »

Aanpak eurolanden heeft effect

EU

De eurozone heeft al veel gedaan om dit tot stand te brengen. De bewindsman, tevens voorzitter van de Eurogroep, wees op de Europese bankenunie, de scherpere begrotingsregels en de hervormingen die de eurogroeplanden hebben doorgevoerd. “De aanpak in de verschillende eurolanden heeft effect gehad. De landen die hebben hervormd, staan nu bovenaan de groeilijstjes. Daarnaast is het Europese bestuur en de structuur van de economieën van de eurolanden verbeterd.” Maar er is volgens de minister nog veel werk te verzetten. “De economische groei is... Lees Meer »

DNB wordt nationale afwikkelingsautoriteit

business-team

Belang van ordelijke afwikkeling Wereldwijd hebben overheden tijdens de crisis steun aan banken moeten verlenen. Het faillissement van een grote, internationaal actieve bank zou onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen voor de financiële stabiliteit en economie. Instrumenten om banken ordelijk af te wikkelen waren niet voorhanden. Het is dan ook van belang dat specifieke afwikkelingsautoriteiten worden opgericht, die toegerust met geloofwaardige instrumenten en bevoegdheden tijdig en slagvaardig kunnen ingrijpen in een falende instelling.... Lees Meer »

Voorjaarsnota 2014 toont voorzichtig herstel overheidsfinanciën

investments2

De meeste cijfers voor de Nederlandse economie zijn opwaarts bijgesteld. "Duidelijk is dat de Nederlandse economie langzaam maar gestaag herstelt van de crisis: de uitvoer, bedrijfsinvesteringen en overheidsinvesteringen nemen toe. Het is belangrijk de goede lijn vast te houden", aldus minister Dijsselbloem. Ook bij de werkloosheid is een kentering zichtbaar, hoewel deze met de verwachte 685.000 mensen zonder baan onverminderd hoog is. Aanhoudende onrust in Oekraïne zorgt daarnaast voor onzekerheid over de ontwikkeling van de internationale ... Lees Meer »

AFM: Meer actie nodig om klanten met beleggingsverzekeringen te helpen

business-people

Dat blijkt uit onderzoek (tot december 2013) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de vooruitgang van de nazorg door verzekeraars en adviseurs voor klanten met een beleggingsverzekering. De minister van Financiën stuurt de AFM-rapportage 18 maart naar de Tweede Kamer. Nazorg is zeer belangrijk, omdat voor veel klanten geldt dat ze nu in actie moeten komen om grotere financiële problemen in de toekomst te voorkomen. De AFM dringt er al enige tijd bij verzekeraars en adviseurs op aan om deze klanten actief te benaderen en te helpen. ... Lees Meer »

Verslag minister van Financiën van overleg hypotheeknormen

pages

In dit verslag is onder meer te lezen dat de huidige regels over de hoogte van de hypotheek voldoen. Er is volgens de banken ook voldoende ruimte voor maatwerk om bij specifieke uitzonderingen een hypotheek te kunnen verlenen. ... Lees Meer »

Voorstel nieuwe gedrags- en beroepsregels accountants door NBA belangrijke stap voorwaarts

data5

Duidelijke en controleerbare normen en gedragsregels, in het bijzonder met betrekking tot de onafhankelijkheid van accountants, dragen bij aan het terugwinnen van het vertrouwen in het accountantsberoep. “Wij zijn verheugd met het initiatief vanuit de NBA om de huidige gedrags- en beroepsregels voor accountants en de onafhankelijkheid van accountants te versterken. Daarbij past geen ruimte voor onduidelijkheid, te nauwe relaties of de schijn van verstrengeling van belangen. De door de NBA gepresenteerde voorstellen hebben dan ook onze steun,... Lees Meer »

Vanaf 2014 AFM-bevindingen over individuele accountantskantoren openbaar

calculator

Op dit moment zijn de onderzoeksrapporten van de AFM niet te herleiden tot de individuele accountantskantoren. Met deze toezegging komt de minister tegemoet aan de behoefte van de sector en de Tweede Kamer naar meer transparante kwaliteitsinformatie van de AFM over individuele accountantskantoren. De minister loopt hiermee vooruit op de Europese ontwikkelingen. Ook de Europese Commissie zet zich in voor de hervorming van de accountantsmarkt. Kantoor van Autorititeit Financiële Markten De nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingsw... Lees Meer »

Commissie Structuur Nederlandse Banken: Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen

pas

De Commissie richt zich in haar rapport met aanbevelingen voor het verbeteren van de dienstbaarheid en stabiliteit tot zowel de overheid als tot de banken zelf. De aanbevelingen hebben tot doel te bevorderen dat banken op een maatschappelijk verantwoorde wijze leveren wat burgers, bedrijven en de economie aan financiële producten en diensten nodig hebben. De dienstverlening kan worden verbeterd door standaardversies van ingewikkelde consumentenproducten als hypotheken en individueel pensioensparen in te voeren. Hierdoor zijn ze makkelijker v... Lees Meer »

Minister van Financiën Dijsselbloem informeert Tweede Kamer over uitkomsten debat accountantsmarkt

data5

Hij stuurde daarover de ‘Kamerbrief hervorming accountantsmarkt en voortgang Europese onderhandelingen’ maandagmiddag.In de brief komen onder meer de Europese onderhandelingen over de voorstellen van de Europese Commissie aan de orde, onder meer over de verplichte kantoorroulatie, de scheiding van controle en advies, en de mogelijke rol van ESMA bij het toezicht op accountantsorganisaties. ... Lees Meer »

Scroll To Top