woensdag, januari 16, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

‘Het Nieuwe Solliciteren’ via Social Media

social

Op 24 februari jongstleden werd de allereerste landelijke Twitterbanendag georganiseerd door Twitter Nederland. Tijdens deze banendag op Twitter konden werkzoekenden zichzelf profileren door een tweet te sturen met #JouwBaan. Ook Sander Oord uit Tilburg deed hier met veel succes aan mee. Gratis één dag werken Om nieuwe werkgevers over de streep te trekken, geeft de Tilburgse sales- en marketingmanager tegoedbonnen weg. Bij inlevering van een tegoedbon komt Sander één dag gratis werken. Inmiddels zijn er 8 tegoedbonnen verzilverd. Zo ka... Lees Meer »

Europese Hof ondersteunt ABU in strijd tegen uitzendbeperking in cao’s

law

Nog steeds kennen veel cao’s in Nederland bepalingen waarmee de inzet van uitzendkrachten wordt beperkt. Dit is in strijd met de Europese Uitzendrichtlijn. De ABU constateert dat de beperkingen niet minder zijn geworden sinds het onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van begin dit jaar, en de daaropvolgende oproep van de Stichting van de Arbeid om dergelijke bepalingen te heroverwegen. De ABU riep de minister in februari al op maatregelen hiertegen te nemen. In de tussentijd heeft de minister dat geweigerd. Zo heeft ... Lees Meer »

Kabinet en regio Groningen trekken 2,5 miljoen uit voor ontslagen werknemers Aldel

money

Onderdeel van het actieplan is een mobiliteitscentrum waar medewerkers van de gemeente Delfzijl en UWV klaar staan om de ontslagen medewerkers van Aldel te ondersteunen zo snel en goed mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Dat kan binnen de eigen regio zijn, maar ook – zo nodig met behulp van omscholing – in een andere regio of over de grens in Duitsland. Bij eerdere faillissementen van Zalco en Termphos is gebleken dat een soortgelijke aanpak goed werkt. Daarnaast heeft het kabinet met de betrokken partijen afspraken gemaakt om de werkgelege... Lees Meer »

VolkerWessels tekent Governance Code Veiligheid Bouw

ouw

Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken samen om de veiligheidscultuur van hun eigen organisatie te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de gehele sector. Ongevallen De motivatie voor dit gezamenlijke initiatief ligt in de ongevallencijfers in de sector, zowel bij werknemers als bij gebruikers van gebouwen en bouwwerken. Ongevallen gebeuren niet alleen tijdens het werk, maar ook na oplevering als gevolg van bijvoorbeeld constructiefouten. Volgens de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in de ... Lees Meer »

Bussemaker wil internationale studenten aan Nederland binden

team

Het Actieplan Make it in The Netherlands bevat een keur aan maatregelen om internationale studenten te trekken en vervolgens aan Nederland te binden. Gemotiveerde buitenlandse studenten krikken het niveau op, verbeteren het studiesucces, ook van Nederlandse studenten, en versterken het internationale karakter van het Nederlands hoger onderwijs. Bovendien is internationaal talent hard nodig op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de internationale studenten na afstuderen graag in Nederland wil blijven, terwijl maar 27% daadwerkelijk... Lees Meer »

Minister Asscher lanceert ‘Neem jij initiatief op je werk?’

jobs

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met het project werknemers stimuleren te investeren in hun eigen duurzame inzetbaarheid. Zo blijven werknemers flexibel inzetbaar bij verschillende bedrijven, zijn ze gemotiveerd en gezond. Zeker in tijden waarin zelfs vaste banen onder druk staan, is het voor elke werknemer belangrijk om een goed, gezond en aantrekkelijk profiel te hebben én te houden. Op de website kunnen werknemers zichzelf testen, staan praktisch tips en worden de ervaringen van andere werknemers gedeeld. ... Lees Meer »

AFM publiceert voorlopige plannen 2014

distribution

Op basis van een analyse van externe ontwikkelingen kiest de AFM ervoor om in 2014 haar negen toezichtthema’s te continueren: Productaanbieders stellen het belang van de klant centraal Kwaliteit van financiële dienstverlening is beter Kwaliteit van vermogensopbouw is beter Financiële dienstverlening aan zakelijke partijen is passend Pensioenuitvoerders geven overzicht en inzicht in de hoogte en risico’s van pensioen De kwaliteit van governance, verslaggeving en accountantscontrole gaat omhoog De effectenmarkten functioneren eerl... Lees Meer »

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

woman

De ondersteuning is gericht op kandidaten - vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas,... Lees Meer »

Scroll To Top