dinsdag, december 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: ministerraad

Tag: ministerraad

Kabinet geeft impuls aan maatschappelijk verantwoord inkopen

politics

Bij maatschappelijk verantwoord inkopen worden producten en diensten getoetst op het effect dat ze hebben op bijvoorbeeld het milieu, de welvaart en de gezondheid. Criteria als duurzaam grondstoffengebruik, de uitstoot van broeikasgassen en sociale voorwaarden worden daarmee onderdeel van het inkoopbeleid. Bij duurzame inkoop kan het uiteenlopen van kantoorartikelen tot het gebruik van bouwmaterialen bij nieuwbouw en renovatie. Het nieuwe plan van aanpak sluit aan op de duurzaamheidsambities van het kabinet zoals vastgelegd in het Energieakk... Lees Meer »

Benoeming nieuwe leden Onderwijsraad

recruitment

Mevrouw drs. K.F.B. Baele (nieuw, oud geassocieerd lid) De heer prof.dr.mr. S. ten Have (nieuw) De heer prof.dr.mr. P.W.A. Huisman (nieuw) De heer R. Kneyber (nieuw) De heer drs. M.A.G.J. Leenaars (nieuw) De heer S. Mbarki (nieuw) Mevrouw dr. S.P. Schenning (nieuw) De heer drs. R. Schuur (herbenoeming) Mevrouw prof.dr. S. Waslander (herbenoeming) Eerder stemde de ministerraad al in met de benoeming van Henriëtte Maassen van den Brink tot voorzitter van deze raad. De nieuwe raad treedt per 1 januari 2015 in functie. De Onderwijsraa... Lees Meer »

Kabinet maakt scheiden zonder rechter mogelijk

rings

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval. Uiteraard staat het echtgenoten vrij om voor de scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Ook blijft de gang naar de rechter mogelijk, maar verplicht is het niet. Alleen blijft de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen ongewijzigd. Zij zijn verplicht om een ouderschapsplan ... Lees Meer »

Ministerraad bespreekt volgende fase in aanpak nasleep vliegramp

конференция

De bespreking vond plaats tegen de achtergrond van de dag van nationale rouw op woensdag 23 juli. Deze dag kreeg een bijzondere en indrukwekkende invulling met de terugkeer van de eerste slachtoffers op vliegveld Eindhoven en de tocht van de rouwstoet naar Hilversum. Een dag die uiting gaf aan het verdriet van Nederland. ... Lees Meer »

Ministerraad stemt in met hervorming studiefinanciering

heads

Een studie is een investering in jezelf: iemand die aan een hogeschool of universiteit studeert, gaat gemiddeld 1,5 keer tot 2 keer zoveel verdienen als een leeftijdgenoot die geen hoger onderwijs heeft gehad. Ook de samenleving profiteert van een goedopgeleide bevolking. Het is daarom redelijk om de lasten te verdelen. De overheid neemt het grootste deel voor haar rekening (gemiddeld € 6.500 per student per jaar), voor een deel betaalt de student mee. Dat is nu ook al zo. Dit deel wordt met de introductie van het studievoorschot iets groter... Lees Meer »

Kabinet gaat mobiel vreemdelingentoezicht intensiveren

visa

Effectiever optreden wordt ook mogelijk als er grote aantallen illegalen Nederland binnenkomen of als er concrete aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn kan worden verwacht. In dit soort situaties kan de Koninklijke marechaussee (KMar) tijdelijk meer gaan controleren op wegen, vaarwegen en vliegroutes. Er zijn aanwijzingen dat er bij de huidige instroom van Eritrese asielzoekers sprake is van georganiseerde mensensmokkel. Hierbij wordt aantoonbaar gebruik gemaakt van internationale treinen richting Nederland. Door de controlemogelijkhede... Lees Meer »

Volgende stap in invoering T-rijbewijs

auto

In de afgelopen jaren is de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbeterd. Het aantal ongelukken waarbij landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid betrokken waren, is echter relatief hoog gebleven. De slachtoffers zijn voornamelijk voetgangers, fietsers en automobilisten; niet de bestuurders van de trekkers zelf. Daarnaast nemen dit soort voertuigen steeds vaker deel aan het verkeer op de openbare weg. Door de instelling van het T-rijbewijs kan worden getoetst of iemand beschikt over de daarvoor benodigde ken... Lees Meer »

Defensie: F-16’s voor extra bewaking Baltische Staten

guns

Nederland doet de NAVO dit aanbod in aanvulling op de eerdere bijdragen zoals air-to-air refueling-capaciteit voor AWACS-radarvliegtuigen en de mijnenjager die tot eind juni meedoet aan patrouilles en inspecties in de Baltische Zee. De NAVO heeft vanwege de crisis in Oekraïne meer militaire middelen ingezet om oostelijke bondgenoten die zich bedreigd voelen, gerust te stellen. Als loyale bondgenoot onderstreept Nederland met de bijdrage de onderlinge solidariteit. Versterken Nederland biedt voor de periode van begin september tot eind dec... Lees Meer »

Rutte: meer banen hoogste prioriteit kabinet

job

De Nederlandse economie kromp in het 1e kwartaal van 2014 met 1,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit kwam vooral door het lagere gasverbruik. Maar het onderliggende herstel houdt aan. Rutte benadrukt dat het zaak is om koers te houden. De economie versterken door de noodzakelijke hervormingen door te voeren en de overheidsfinanciën op orde te brengen. 'En natuurlijk, de absolute eerste prioriteit van dit kabinet was, is en blijft eens te meer herstel van de werkgelegenheid. Meer banen', aldus Rutte. De minister-president benadruk... Lees Meer »

Ministerraad akkoord met ‘Hogere publieke premie Ziektewet (ZW) voor werkgevers na terugkeer’

heart2

De hogere premie bij terugkeer zal gedurende twee kalenderjaren de helft van de sectorale premie bedragen, tenzij dit lager is dan het individuele risico dat het UWV kan berekenen op basis van lasten van de eerder bij het UWV verzekerde periode. Dan geldt de hogere individuele premie. Voor (middel)grote werkgevers uit sectoren waar de helft van de sectorale ZW-premie lager is dan de feitelijke minimumpremie heeft de invoering van de hogere premie bij terugkeer geen gevolgen. De premie gaat vanaf 2015 gelden voor alle (middel)grote werkgevers... Lees Meer »

Scroll To Top