zaterdag, augustus 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: ministerraad (pagina 2)

Tag: ministerraad

Vreemdelingen minder vaak in bewaring

folders

De gedaalde bezetting in vreemdelingenbewaring past bij het beleid van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat bewaring echt alleen wordt toegepast als ultimum remedium. Teeven heeft afgelopen jaar gezegd dat hij de totale capaciteit van vreemdelingenbewaring zal terugbrengen tot 933 in 2016. Hij wijst erop dat er sinds het overlijden van de Russische asielzoeker Dolmatov al veel verbetermaatregelen zijn ingezet, maar dat er ook nog veel werk moet worden verzet. De Inspectie Veiligheid en Justitie is gevraagd om de opvolging van ... Lees Meer »

Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

business

Daarnaast heeft de ministerraad besloten om ter ondersteuning van het initiatief van de NVB de reikwijdte van de sinds 2013 geldende (bankiers)eed of -belofte verder uit te breiden tot alle medewerkers bij een bank. De eed of belofte geldt al voor bestuurders en interne toezichthouders van financiële ondernemingen in den brede en is in voorbereiding voor medewerkers met klantcontact en medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren. Met de introductie van tuchtrecht en d... Lees Meer »

Rutte: ‘Herstel werkgelegenheid blijft prioriteit’

jobs

'Duidelijk is dat een tekort boven de 2% geen eindstation is. Elk jaar ruim € 12 miljard meer uitgeven dan er binnenkomt is immers niet houdbaar', zo stelt de minister-president. Hij benadrukt dat het herstel van de overheidsfinanciën en het doorvoeren van hervormingen nodig blijft. 'Het devies is koers houden' aldus Rutte. Oekraïne Minister-president Rutte heeft in de ministerraad ook verslag gedaan van het overleg met de Europese regeringsleiders over de Oekraïne. 'De Europese Raad heeft gisteren gekozen voor een traject dat het diploma... Lees Meer »

Rutte: ‘Geweld kan niet onbestraft blijven’

conference

Rutte vindt het hoopgevend dat de contouren van een akkoord zichtbaar worden, maar benadrukt dat het vervolgens wel moet standhouden. ‘Alle partijen moeten zich eraan houden, zodat duurzame rust en vertrouwen kunnen terugkeren’, aldus Rutte. Nuclear Security Summit In de ministerraad is ook gesproken over de NSS. De voorbereidingen voor de top van volgende maand zijn in volle gang. Op 17 februari was de premier bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor een bijeenkomst over één van de Nederlandse speerpunten: nucleair forensisch o... Lees Meer »

Koning en Koningin en Rutte naar Sotsji

illem

Het kabinet ziet niets in een boycot van de Olympische Winterspelen in Rusland. Volgens minister-president Rutte is het beter om de dialoog aan te gaan. 'Nederland heeft herhaaldelijk zorgen over de mensenrechtensituatie in Rusland uitgesproken. Dat zullen we blijven doen.' Vooruitblik 2014 Rutte is blij met de eerste positieve signalen over de Nederlandse economie, maar waarschuwt dat we er nog niet zijn. 'Wat we tot nu toe hebben bereikt, is een begin, maar er is nog een berg werk te verzetten.' Het kabinet gaat nu door met het voortzet... Lees Meer »

Kabinet komt ambitieuze student tegemoet

studying

Studenten die een tweede studie volgen betalen daarvoor sinds 2010 het instellingscollegegeld. Dit is een tarief dat de hogescholen en universiteiten zelf mogen bepalen, maar dat meestal hoger is dan het wettelijk collegegeld (€1835). Doorgaans vragen hogescholen en universiteiten de kostprijs, omdat ze voor studenten die een tweede studie doen geen bekostiging van het Rijk krijgen. Voor studenten die hun tweede studie zijn begonnen terwijl ze nog bezig waren met hun eerste bestond een overgangsmaatregel. Die hield in dat het instellingscoll... Lees Meer »

Nederland stap dichter bij ratificatie VN Verdrag Handicap

signature

Het doel van het VN Verdrag Handicap is een voor ieder toegankelijke samenleving. Ratificatie is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher uit oktober 2012. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. ... Lees Meer »

Asscher: cijfers economie zijn beter, maar herstel is broos

investments2

Asscher constateert dat het herstel nog wel broos is en dat helaas mensen in groten getale thuis zitten zonder werk. 'Daar is de crisis nog niet voor voorbij'. Volgens Asscher moet het kabinet doorgaan met de financiën onder controle te houden en met de noodzakelijke veranderingen op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de zorg. Filipijnen Viceminister-president Asscher noemt de landelijke actiedag voor de Filipijnen een groot succes. Hij vindt dat iedereen die daaraan heeft bijgedragen een groot compliment verdient. De teller staat inmidde... Lees Meer »

Experiment met beperkte collegegelddifferentiatie excellentietrajecten

studenbt4

Bij sommige studenten bestaat grote behoefte aan intensieve trajecten omdat ze zich onvoldoende uitgedaagd voelen in het reguliere onderwijs. Het kabinet komt graag aan die behoefte tegemoet. Om te voorkomen dat instellingen geld onttrekken aan de reguliere opleidingen om excellentietrajecten te kunnen aanbieden, mogen enkele instellingen meedoen aan een experiment met beperkt verhoogd collegegeld. Het collegegeld mag maximaal twee keer het wettelijk tarief (€1906 in 2014-2015) bedragen. Studenten kunnen er collegegeldkrediet voor aanvragen.... Lees Meer »

Schoolboeken blijven gratis

books

Het geld dat (middelbare) scholen krijgen voor leermiddelen, zoals schoolboeken mogen zij naar eigen inzicht besteden, passend bij de visie en het leermiddelenbeleid van de school. Omdat het kabinet moderne leermiddelen en digitalisering van lesmateriaal wil bevorderen zullen met de verschillende onderwijssectoren afspraken worden gemaakt over verdere modernisering en digitalisering van het lesmateriaal. ... Lees Meer »

Scroll To Top