zaterdag, oktober 16, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: nederlands

Tag: nederlands

Accountancystudenten Anne Smit en Dorle Kokke over de Workshop Efficiënt en Effectief Studeren

A_REWARD_FOR_LIFE

In de jaarlijkse workshop Efficiënt en Effectief Studeren voor accountancystudenten is onder meer aandacht voor planning en tijdsbesteding, motivatie en effectieve studiemethodes. Tijdens de workshop, die wordt verzorgd door studiecoaches Laurien Kooij en Danièle Wilhelmus, oefenen de deelnemers met de verschillende studiemethodes, zodat zij meteen kunnen uitproberen welke voor hen het beste werkt. Anne Smit en Dorle Kokke volgden de workshop op 26 januari. Een paar maanden later vertellen ze over hun ervaringen met de workshop, wat ze ervan he... Lees Meer »

Rijksmuseum toont buitencollectie

Rijksmuseumtuinen_Foto_Rijksmuseum (1)

Rondleidingen, beelden en bloemenpracht ‘Kinderkens’ van Van Baurscheit Nieuw in de buitencollectie zijn twee vroeg 18de-eeuwse zandstenen ‘kinderkens’ van Antwerpse beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheit de Oude (1 669-1728) die na langdurige restauratie voor het eerst te zien zijn. De twee kinderkoppels verbeelden de thema’s Liefde en Haat. Dit soort allegorieën waren in de tweede helft van de 17de en de eerste helft van de 18de eeuw buitengewoon populair in de tuinensculptuur. Klok Gorinchemse poort luidt weerIn de 17de-eeuwse wat... Lees Meer »

Markttoegang VS voor Nederlands rund- en kalfsvlees

864x486

Het Nederlandse rund- en kalfsvlees wordt straks geleverd aan exclusieve restaurants met een Europese keuken. Vooral de hoogwaardige, luxere delen zoals ribeye, rugdelen en de achterbil zijn daar populair. Maar er blijft ook vraag naar gehakt voor in de hamburgers. Amerikanen zijn een van de grootste vleeseters ter wereld. Dat Nederland nu markttoegang heeft verworven, is te danken aan het systeem van keuring en toezicht door de NVWA, dat internationaal bekend staat als degelijk en betrouwbaar. De markttoegang is niet alleen een kans voor de... Lees Meer »

Bezoek Europese Commissie bij start Nederlands EU-voorzitterschap

1792873883

Minister-president Rutte ontvangt de leden van de Europese Commissie donderdagochtend bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Hier zal een korte ontmoeting plaatsvinden tussen de Europese Commissie en het Nederlandse kabinet. Aansluitend hebben minister-president Rutte en de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Juncker, een bilaterale ontmoeting in het naastgelegen Europagebouw. In dit tijdelijke gebouw vinden gedurende het half jaar dat Nederland voorzitter is de internationale vergaderingen plaats. De andere leden van het kabinet en ... Lees Meer »

High Tech Ontdekkingsroute toont toptechnologie

technology

De High Tech Ontdekkingsroute leidt het publiek langs de ‘hotspots’ High Tech Campus Eindhoven, ASML, Automotive Campus, Food Tech Park Brainport, Mechatronica, Eindhoven-Acht en De Brabantse Kempen. Bezoekers kunnen gebruik maken van gratis busvervoer, om tussen deze hotspots in Eindhoven, Veldhoven, Hapert en Helmond te reizen. Op alle locaties worden de laatste snufjes techniek getoond en uitgelegd hoe ze straks deel gaan uitmaken van het dagelijkse leven. De Ontdekkingsroute biedt dus een heldere kijk op de toekomst. Slimme, soms futuris... Lees Meer »

Friezen krijgen eigen taalwet en Orgaan voor Friese taal

nederlan

Dit regelt de Wet gebruik Friese taal, die vandaag van kracht is geworden. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vindt het van groot belang dat er nu een taalwet is die het Fries beschermt en bevordert. Het Orgaan voor de Friese taal ziet toe op de status en het gebruik van het Fries in de provincie. Het adviseert en rapporteert aan bestuursorganen (zoals ministeries, provincie en Friese gemeenten) en rechterlijke instanties. Ook heeft het een agenderende en adviserende functie. Het ziet ook toe op de juiste invulling... Lees Meer »

Extra geld voor meer docenten talen

schoo

Op dit moment vormen deze talen de zogenoemde ‘tekortvakken’, vakken waar te weinig leraren voor beschikbaar zijn. Dat bedreigt de kwaliteit van het onderwijs en dus is er werk aan de winkel voor de universiteiten en lerarenopleidingen, aldus minister Bussemaker. De minister daagt de opleidingen uit om zelf met initiatieven te komen om meer jongeren enthousiast te maken voor een baan voor de klas. Eerder maakte minister Bussemaker bekend dat Lerarenopleidingen studenten strenger gaan selecteren op geschiktheid voor het beroep, kennis en moti... Lees Meer »

GuestToGuest, hét social network voor de perfecte huizenruil

map

GuestToGuest richt zich op iedereen die van reizen houdt: gezinnen, vriendengroepen en single vakantiegangers, en gunt iedereen een veilig en kosteloos verblijf. Sinds de lancering van de site voor huisuitwisselingen heeft Emmanuel Arnaud, de oprichter van GuestToGuest, goede ideeën gehad die de huizenruil radicaal veranderd hebben. De laatste cijfers zeggen veel: 20.000 huizen in 150 landen! Het geheim van dit grote succes? Innovatie. Om te beginnen is de site volledig kosteloos, in lijn met het doel om huisuitwisselingen voor iedereen toeg... Lees Meer »

Eindexamen 2013: meer geslaagden en hogere cijfers

exams

Verscherpte eindexameneisen De laatste jaren zijn de eindexameneisen stap-voor-stap aangescherpt. Vorig jaar ging het om de eis dat het centraal examen gemiddeld ten minste op 5,5 werd afgesloten, omdat in het verleden leerlingen zónder gemiddeld een voldoende voor het centraal examen tóch een diploma konden halen. Dit jaar gold voor het eerst de zogeheten kernvakkenregel: op het havo en vwo mocht maar één vijf worden gehaald voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze maatregelen zijn genomen om de waarde van het diploma verder te b... Lees Meer »

Cofinimmo lanceert haar nieuwe website

http

De nieuwe www.cofinimmo.com laat de bezoekers toe: Hun profiel te selecteren : Op zoek naar kantoorruimte, Institutionele investeerder/aandeelhouder, Privé investeerder/aandeelhouder, Journalist, Makelaar; Onmiddellijk naar de gepaste pagina’s en informatie doorverwezen te worden. www.cofinimmo.com bevat recent nieuws, financiële en operationele gegevens, gegevens rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, alsook wettelijke informatie. In de nabije toekomst zal de site worden uitgebreid met een rubriek “Vaak gestelde vragen”. Cofinim... Lees Meer »

Scroll To Top