maandag, november 23, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Nederlandse economie

Tag: Nederlandse economie

Rabobank: Groei Nederlandse economie breed gedragen maar omgeven met risico’s

rabobak

Door de trage ontwikkeling van de wereldeconomie groeit ook de Nederlandse goederenuitvoer minder hard. Björn Giesbergen, nationaal econoom bij de Rabobank: “Behalve de uitvoer dragen ook de binnenlandse bestedingen bij aan onze groei. Hiermee blijft de economie op alle cilinders draaien. De consumptie van huishoudens neemt dit en volgend jaar verder toe door de verder aantrekkende werkgelegenheid en de stijging van de reële lonen. Daarnaast profiteren werkenden dit jaar van de belastingverlaging van vijf miljard euro. Huishoudens blijven wel t... Lees Meer »

OESO optimistisch over Nederlandse economie

graphs

De presentatie van de Outlook vond plaats tijdens de Ministerial Council Meeting (MCM) van de OESO. Onder voorzitterschap van Nederland, vergaderen de ministers van landen en partnerlanden van de OESO vandaag en morgen in Parijs over het bevorderen van investeringen voor duurzame groei. Minister Kamp: “Deze positieve cijfers laten wederom zien dat de economische groei aanhoudt en dat we de stijgende lijn vasthouden. Nederland zit weer tegen de voorhoede aan als het gaat om economische groei en de verwachtingen zijn positiever dan voorheen. H... Lees Meer »

Recordbezoek Rijksmuseum

museum

“Vooral het recordbezoek van de 350.000 kinderen stemt mij positief voor de toekomst.” Wim Pijbes, hoofddirecteur Rijksmuseum Economische impact De impact op de Nederlandse economie is door de hogere bezoekersaantallen gestegen tot circa 310 miljoen euro (bron: Booz & Company, tegenwoordig Strategy&). Het Rijksmuseum sluit financieel het boekjaar goed af. In 2014 ontving het museum het hoogste aantal particuliere financiële giften in zijn geschiedenis. Het Rijksmuseum Fonds beheert inmiddels 120 Fondsen op Naam bestemd voor o.a. ... Lees Meer »

DNB: Nederlandse economie groeit meer op eigen kracht

graphs

Binnenlandse bestedingen nemen het stokje over Het economische sentiment van de Nederlandse consumenten en producenten is sinds vorig jaar zomer sterk verbeterd. Ook stijgt het reëel beschikbaar inkomen de komende twee jaar met circa 2,4% per jaar. Hierdoor ontwikkelen de binnenlandse bestedingen zich dit jaar gunstiger dan in de afgelopen jaren. De bijdrage van de binnenlandse bestedingen aan de groei van het bruto binnenlands product (bbp) neemt geleidelijk toe, waarmee het herstel een bredere en stevigere basis krijgt. In 2014 wordt de ec... Lees Meer »

DNB: Naar een betrouwbare winstmaatstaf voor het bedrijfsleven

business

Figuur 1 - Winstgevendheid bedrijfsleven Procenten bbp Bron: CBS Internationalisering Door de internationalisering van de Nederlandse economie beschikt ons bedrijfsleven over aanzienlijk grotere buitenlandse belangen dan voorheen. In het afgelopen decennium heeft dit geleid tot een sterke toename van de inkomsten uit buitenlandse dochters. Figuur 1 brengt die toename in beeld. Om het effect van de inkomsten uit buitenlandse dochters op de winstgevendheid te beschouwen, toont figuur 1 tevens twee winstmaatstaven: het netto-exploitat... Lees Meer »

Rutte: ‘Vertrouwen in verder herstel Nederlandse economie’

statistics

Broos herstel Rutte sprak van een broos herstel. ‘Er zijn sectoren die het nog steeds moeilijk hebben, zoals de bouw, al zien we wel dat daar het aantal bouwvergunningen aan het toenemen is. Er zijn ook nog steeds veel mensen op zoek naar een baan. Dit alles betekent dat we met elkaar moeten zorgen dat we koersvast zijn. De inzet blijft onverminderd gericht op het solide en meer duurzaam maken van het herstel.’ Het CBS berekende dat de Nederlandse economie in het 3e kwartaal 1,1% is gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. Ten opzic... Lees Meer »

Rutte: ‘Geleidelijk herstel Nederlandse economie’

sales-increase

'Een nieuw bewijs dat de Nederlandse economie zich geleidelijk aan het herstellen is', zo zei Rutte over de raming van De Nederlandsche Bank (DNB). Ook de cijfers van het CBS bevestigen dat de export langzaamaan toeneemt. Volgens het World Economic Forum (WEF) behoort Nederland daarnaast inmiddels tot de top 3 van meest concurrerende landen in de EU. 'Ook goed nieuws', aldus Rutte. Verhoging arbeidsparticipatie Deze week zijn ook weer stappen gezet in de uitvoering van de hervormingsplannen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Werk... Lees Meer »

Nederlandse economie verbetert langzaam maar zeker

graphs

Economie ontwikkelt zich positief maar draait nog niet op volle toeren Sinds het tweede kwartaal van 2013 is sprake van een bescheiden groei van de Nederlandse economie. Gecorrigeerd voor incidentele factoren – zoals de beperkte gasproductie door de uitzonderlijk warme winter – was de economische ontwikkeling in de afgelopen kwartalen gemiddeld genomen wat krachtiger dan een half jaar geleden werd voorzien. Mede hierdoor zijn de vooruitzichten voor volgend jaar opwaarts bijgesteld. Vooral de mate waarin de bedrijfsinvesteringen sinds medio 2... Lees Meer »

Rutte: meer banen hoogste prioriteit kabinet

job

De Nederlandse economie kromp in het 1e kwartaal van 2014 met 1,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit kwam vooral door het lagere gasverbruik. Maar het onderliggende herstel houdt aan. Rutte benadrukt dat het zaak is om koers te houden. De economie versterken door de noodzakelijke hervormingen door te voeren en de overheidsfinanciën op orde te brengen. 'En natuurlijk, de absolute eerste prioriteit van dit kabinet was, is en blijft eens te meer herstel van de werkgelegenheid. Meer banen', aldus Rutte. De minister-president benadruk... Lees Meer »

Buitenlandse inkomsten Nederland lopen op

nederlan

Het verschil tussen de inkomsten uit en de betalingen aan het buitenland groeide daarmee tot ruim 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 kwam het overschot overeen met 9,5 procent van de omvang van de Nederlandse economie. Het Nederlandse overschot is aanzienlijk groter dan de Europese Commissie wenselijk acht. De commissie zou graag zien dat landen hun saldo op de lopende rekening beperken tot een tekort van maximaal 4 of een overschot van ten hoogste 6 procent, gemeten over 3 jaar. In het vierde kwartaal kwam het ov... Lees Meer »

Scroll To Top