dinsdag, februari 25, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Nederlandse overheid

Tag: Nederlandse overheid

Onderhandelingen belastingverdragen in 2014

businessman

Nederland zal nieuwe gesprekken aangaan met België, Canada en Bulgarije. Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat enerzijds afspraken die moeten voorkomen dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen en anderzijds voorkomen dat er geen belasting wordt betaald. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het desbetreffende andere land te verdelen. Op 30 augustus 2013 heeft het kabinet aangekondigd om 23 ontwikkelingslanden waarmee Nederland een belasting... Lees Meer »

Informatie gebrekkig op één op vijf reissites

beach

Dat blijkt uit gegevens die de Commissie maandag heeft gepubliceerd. De Nederlandse sites doen het dan nog redelijk, want in heel Europa vertoont nog steeds 38 procent van de sites onvolkomenheden. De meeste klachten gaan over misleidende prijsinformatie - zoals over toeslagen die al door de site zelf zijn aangevinkt, waardoor de uiteindelijke prijs hoger wordt dan die waarmee de klant is gelokt. Ook ontbreekt vaak informatie over de bereikbaarheid van de reisorganisator in geval van klachten en zijn de reisvoorwaarden doorgaans onduidelijk.... Lees Meer »

Defensie daagt ICT’ers uit in cyberwedstrijd

screen

Niet alleen het afslaan van een cyberaanval komt aan de orde, ook het herstel na een eventuele aanval is onderdeel van de uitdaging. De leden van het YIP-netwerk krijgen 12 uur de tijd om oplossingen te vinden voor verschillende problemen. Militair denken De ICT'ers duiken voor een dag in de denkwijze van een militair. Zij gebruiken bij de oplossing van problemen het tactische besluitvormingsmodel zoals de krijgsmacht dat gebruikt. Uiteindelijk vellen 4 vertegenwoordigers van Defensie en YIP een oordeel over de aangedragen oplossingen. ... Lees Meer »

Recordaantal extra banen dankzij buitenlandse investeringen

jobs

Aantrekkelijk vestigingsklimaat 'De aantrekkingskracht van Nederland op buitenlandse investeerders is een bepalende factor voor werkgelegenheid in de toekomst. Het recordaantal Nederlandse banen dat vorig jaar door buitenlandse investeringen is gecreëerd, toont aan dat Nederland een aantrekkelijk en concurrerend investerings- en vestigingsklimaat heeft. Daar profiteren we allemaal van,' aldus minister van Economische Zaken Henk Kamp die samen met minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (BHOS) verantwoo... Lees Meer »

Moeder Dolmatov akkoord met schadevergoeding

law

Uit onderzoek van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie bleek later dat op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) bood zijn excuses aan en gaf richting de Tweede Kamer aan voldoende grond te zien om eventuele schade van de nabestaande(n) als gevolg van het overlijden van de heer Dolmatov te vergoeden. Naar aanleiding hiervan zijn na de publicatie van het inspectierapport de gesprekken met mevrouw Doronina en haar gemachtigde o... Lees Meer »

‘Concurrentie op spoor helpt schatkist en reiziger’

train3

Wanneer een treintraject wordt aanbesteed, gaan ondernemers meer hun best doen om de betreffende dienst zo voordelig en efficiënt mogelijk aan te bieden, is de gedachte. Dat zorgt onder meer voor een besparing van overheidsgeld. Ook zou concurrentie ideeën als het aanbieden van goedkopere kaartjes buiten de spits in de hand werken. De Europese Commissie presenteerde begin dit jaar plannen om het spoornetwerk in Europa open te stellen. Spoorwegbedrijven als de NS zouden dan in alle Europese landen diensten moeten kunnen aanbieden. Anderzijds ... Lees Meer »

Opstelten versterkt aanpak kindersekstoerisme

kids

Dat blijkt uit twee brieven die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de aanpak van kindersekstoerisme en over het liaisonbeleid van de politie. De Nederlandse overheid heeft als uitgangspunt dat alle kinderen beschermd moeten worden tegen seksueel geweld. Ook als het gaat om kinderen die in het buitenland wonen. De afgelopen jaren heeft minister Opstelten in overleg met de Tweede Kamer de aanpak van kindersekstoerisme versterkt. In juli dit jaar is afgesproken met de Tweede Kamer de aanpak verder te intensivere... Lees Meer »

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen

money

Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná gezinshereniging en –vorming Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als adoptie- of pleegkind Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden na verblijf als familie- of gezinslid (sinds 1 juni 2013) Aanvraag verlengingen van één van bovengenoemde verblijfsdoelen Als u om verlenging vraagt, dan staat op uw pasje ‘voortgezet verblijf’. Het nieuwe tarief is dan alleen van toepassing als u deze vergunning heeft gekregen nadat u in Nederland verbleef voor gezinshereniging/-vorm... Lees Meer »

Scroll To Top