dinsdag, december 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: nieuwe

Tag: nieuwe

AkzoNobel’s Visualizer app schildert een nieuwe digitale toekomst voor consumenten

693866

De bekroonde app is ontworpen om decoreren gemakkelijker en inspirerender te maken. De nieuwe versie, vandaag geïntroduceerd, gebruikt innovatieve technologie die consumenten in staat stelt hun gekozen kleuren in real-time te kunnen zien, delen en virtueel aanbrengen – voordat er ook maar iets daadwerkelijk op de muur is aangebracht. De app werd geïntroduceerd in mei 2014 en is inmiddels meer dan 10 miljoen keer gedownload. In deze nieuwe versie kunnen consumenten een video-opname van hun wanden maken en experimenteren met honderden verschil... Lees Meer »

Nieuwe lengtevarianten VDL Citea LLE

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

De VDL Citea is de lichtgewichtkampioen binnen het productgamma van VDL Bus & Coach. Onbeladen weegt de 12 meter variant minimaal 2 ton minder vergeleken met soortgelijke bussen. Dit lage ledige gewicht resulteert in een zeer gunstig brandstofverbruik waardoor een sterk verminderde uitstoot van CO2, fijnstof en NOx gerealiseerd wordt. Met de introductie van de nieuwe lengtevarianten, breidt VDL Bus & Coach de succesformule van de Citea LLE uit naar een breder inzetgebied. De LLE-99, LLE-107 en LLE-127 worden volgens hetzelfde innovatiev... Lees Meer »

Luchtfoto’s en beeldverslag omlegging A9 – april 2016

Luchtfotos en beeldverslag Omlegging A9 April 2016_desktop_generated_tcm21-82033

April 2016 In het beeldverslag (PDF, 1,16 MB) vindt u de foto's van de werkzaamheden in de maand april. In het verslag ziet u onder het plaatsen van liggers voor het viaduct over de Hoofdvaart bij Lijnden, de nieuwe A9 richting de A4 Amsterdam en een drietal luchtfoto's. Luchtfoto's In het fotoverslag vindt u drie van de elf luchtfoto’s die op zaterdag 2 april gemaakt zijn door Your Captain Luchtfotografie. De elf luchtfoto’s zijn allemaal in groot formaat terug te vinden en te downloaden in onze beeldbank. Beeldbank Alle foto’s (v... Lees Meer »

Rijksmuseum toont nieuwe aanwinsten 20ste eeuw

unnamed

‘Postkantoorreliëf’ Jan Schoonhoven in langdurig bruikleen Jan Schoonhoven (1914-1994) maakte dit reliëf destijds voor het nieuwe postkantoor in Delft. Het is een van de zeer weinige monumentale opdrachten die hij ooit uitvoerde. Bij een verbouwing in 1994 werd het reliëf verwijderd. De Koninklijke KPN, hoofdsponsor van het Rijksmuseum, droeg het reliëf in 2015 over. Na restauratie was het onlangs te zien op de retrospectieve tentoonstelling over Jan Schoonhoven in Museum Het Prinsenhof in Delft. Jan Schoonhoven, Zonder titel, 1958. Bruikle... Lees Meer »

Nieuwe eisen voor bemanning LNG-schepen

Hyundai-LNG

De LNG-verklaring is vijf jaar geldig en kan worden verlengd door het aantonen van vaartijd op een LNG-schip of het volgen van een opfriscursus en slagen voor het daaropvolgende examen. Overgangsregeling Bemanningsleden van schepen die vóór 1 juli 2016 zijn begonnen met het gebruik van LNG als brandstof, kunnen een LNG-verklaring aanvragen als zij op grond van een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zijn opgeleid en een vaartijd kunnen aantonen van tenminste 90 dagen op een door LNG aangedreven schip. De vaartijdverklari... Lees Meer »

Nieuwe site ‘Werkplek kankervrij’ van start

download

Openingshandeling De site ging dinsdag tijdens een FNV-bijeenkomst over kankerverwekkende stoffen op het werk de lucht in. Ton van den Berg (links) van de FNV-werkgroep dieselmotorenemissie en Jan Manders van de SER-commissie grenswaarden verzorgden de openingshandeling door op een grote knop te drukken. (Foto Bert Janssen) In Europa sterven jaarlijks meer dan honderdduizend werknemers door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. In Nederland heeft 7 procent van de kankerpatiënten dit door hun werk gekregen. Hiervan had 6... Lees Meer »

Nieuwe burgemeester in Nunspeet

???????????????

De heer Van de Weerd (53 jaar) is lid van SGP. Hij is voormalig wethouder van de gemeente Ede. Op dit moment is hij lid van provinciale staten van Gelderland en lid van de gemeenteraad van Ede. De heer Van de Weerd volgt de heer ir. D.H.A. van Hemmen (CDA) op. ... Lees Meer »

Steden en Rijk sluiten deal: Niet regels, maar hulpvrager centraal in nieuwe aanpak

De deal moet leiden tot nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Het gaat om de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad die in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid verregaand willen vernieuwen. Zij werken aan nieuwe vormen van ondersteuning voor huishoudens met meerdere problemen, zoals verstandelijke of lichamelijke beperkingen, werkloosheid, armoede, schulden en opvoedings- of psychische problemen. Om te bekijken wat echte oplossingen zijn voor men... Lees Meer »

Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

justitie boete uitschrijven

Met het wetsvoorstel wordt nu wettelijk vastgelegd dat de maximale boete is gekoppeld aan het al dan niet opzettelijk overtreden van de ‘inlichtingenplicht’. Dit is de plicht van uitkeringsontvangers om op tijd alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op de hoogte en duur van de uitkering. Hiermee kan voor overtredingen die niet opzettelijk zijn begaan, een lagere boete worden opgelegd dan bij een overtreding waarbij wel opzet aan de orde is. De Centrale raad van Beroep heeft hierover op 24 november 2014 uitspraak gedaan. Sind... Lees Meer »

Dijksma krijgt sleutels van nieuwe waterstofauto’s

toyota-waterstofauto

Dijksma: ‘Door onze transportsector duurzamer te maken geven we invulling aan het historische klimaatakkoord van Parijs. Naast elektrische auto’s zijn ook waterstofauto’s de toekomst voor een schoner én stiller wagenpark. Ik stap zelf zo vaak mogelijk in deze nieuwe waterstofauto, in de hoop dat meer bedrijven en automobilisten het voorbeeld volgen en kiezen voor een schonere auto.’ De komende jaren komen er in Nederland meer tankstations langs de weg waar waterstof getankt kan worden. Nu liggen veel plannen op tafel van verschillende brands... Lees Meer »

Scroll To Top